“ Maar Jezus zei: Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in
mijn Naam zal niet zo ongunstig over 
mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is met ons.”
( Mc.9:39-41 )
 
 
 
INLEIDING 
 
Ja, we beginnen er mee: van harte welkom…Dank, dat je er bent…wordt gezegd tegen iedereen….ER zijn is het belangrijkste….en wat we in ons meedragen, wat er in ieder van ons van binnen omgaat…..Dat hoort er allemaal bij. God wil met ons omgaan, ons bij elkaar…. We gaan bidden en zingen en luisteren naar wat in de Heilige Schrift wordt gezegd tegen ons NU. Het gaat vandaag in de eerste lezing en het evangelie….over mensen, die niet bij de groep horen, en die toch namens God gaan praten….Daar gaan we over denken voor ons….Nog meer dan anders mogen we verwonderd eerst naar Gods Woord luisteren.  
En dan komt de lieve Heer ook nog onder ons en bij iedereen die dat wil binnen…..helemaal alleen voor jou en mij…… En Hij wil er zijn bij jou, en er zijn mensen die zijn Hostie brengen naar mensen die niet kunnen komen.
Dat is onze schat, en goed dat we daarvoor komen danken nog weer eens….
En we beginnen met God te vragen en ook aan elkaar om vergeving voor wat niet goed ging bij ons….
 
HOMILIE
Ja, ik moet vandaag misschien anders preken, tegen u praten dan we gewend zijn…en dat allemaal na die eerste lezing en wat Jezus zegt tegen de leerlingen, die het niet kunnen pikken dat mensen die niet bij hun club horen in Jezus’ Naam mensen genezen…… 
Het gaat erom, en dat is de conclusie van ons nadenken dat  maar alvast gegeven en gezegd tegen mezelf en tegen iedereen:
We hebben in de kerk van nu: laaiende mensen nodig,  mensen die voelen en  weten dat ze een vuur in zich hebben, profeten die ons vertellen, dat we ook zelf gedreven kunnen en moeten worden. Dat mensen van diep geloof, laaiend van Geest kun je niet verkrijgen door uit te denken, maar je moet er om bidden, en dat het niet ophoudt. We hebben het prachtig geregeld een parochie te worden op papier, en goed ingevuld met vrijwilligers, maar we moeten de straten in, om te vertellen wat het betekent allemaal, en wat er te halen valt.
Van het verhaal bij Mozes en dat bij Jezus krijgen we iets aangereikt voor ons….Misschien ken je het verhaal niet meer, of nog nooit gehoord….Wat hier gebeurt, is hetzelfde thema: In de eerste lezing er treden twee mannen op Eldad en Medad als profeten….en dat wil zeggen…mensen die het woord van God in zich kregen om dat aan de mensen door te geven….Profeet is niet allereerst iemand die de toekomst voorspelt, maar het is iemand die vooral de roeping heeft om onder de mensen datgene te zeggen  wat God graag heeft, of zelfs kwam het voor zoals we eeuwen later dat bij Jezus zien gebeuren….de leerlingen van Jezus waren ook uitgestuurd als profeten om te verkondigen waar Jezus nog zelf zou komen, Wie Hij was, en zij konden namens Jezus de handen opleggen, en genezen…..en in de twee lezingen komt er iemand protesteren….bij Mozes,,,die mannen zijn niet van onze club als profeten en zij doe het toch….Mozes dat moet je verbieden…..
 
Ik wil bij dit stukje van de lezingen even stil staan, omdat we door de tijd van nu er nog meer achter kunnen komen, dat de Geest van God kennelijk ook mensen die het geloof dat wij beleven, nog niet hebben, maar die toch ook woorden op hun hart krijgen, waar we wel iets mee kunnen doen.
Een voorbeeld maar vast….dezer dagen in de geweldige verwarring overal om de vele vluchtelingen, kreeg de Bondskanselier, de eerste minister…..ook waarschuwingen dat er onder de vluchters heel veel Moslims zijn, en daar moeten we voor oppassen…..
Zij is buitenlandse , en zij is ook niet van onze kerk maar de Lutherse….en toch profeteerde zij in haar antwoord ..met woorden die we in onze zak kunnen steken: Het kan een kans zijn voor degenen die eigenlijk zich christen noemen, eens vaker hun kerk moeten gaan bezoeken, om hun geloof te herontdekken!
 
Ik vind voor onze tijd en voor ons die zoveel mensen hebben zien gaan uit ons samenkomen, dat het woord van Mozes tegen Jozua, zijn opvolger: “Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde, en dat de Heer zijn Geest op hen legde”…..en de woorden van Jezus kunnen we ook goed laten doordringen, rondkijkend naar de goede dingen van mensen die niet meer naar de kerk zeggen te komen:” Wie niet tegen ons is, is met ons….”
Ik geef het maar door…het moet bij ons bezinken, maar laten we er een tandje bij zetten en nog meer gaan bidden om en met die anderen…bidden om het licht van de Geest.!
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb