C-20/10/2019 -29e zondag door het jaar

 

“ Zolang Mozes zijn armen opgeheven  liet, waren de Israëlieten aan de winnende hand.  Maar liet hij zijn armen zakken, dan won de vijand Amalek. Tenslotte werden Mozes’ armen moe. Ze haalden een steen waarop hij kon zitten. Aaron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Tot zonsondergang, bleven zijn armen omhoog. En Jozua versloeg Amalek en  zijn leger met het zwaard……De handen omhoog naar de Heer ! “ 

( Ex. 17: 11-15 )

 

Ja, beste mensen, een prachtverhaal uit de tijd dat Mozes de leider was van het volk Israël…..terwijl legers elkaar vechten bad Mozes namens het leger van Jozua…..en zijn gebed tot de Heer met hart en heel zijn lijf overwon.

Je kunt het je voorstellen….tenminste  een beetje……En onder ons christenen, ook een kleinere groep Katholieken, komen  geleid door de heilige Geest onder hun gebed, met expressie, ja ook met de handen omhoog.

Het is nieuw…..

Ik heb het ontdekt in 1981 in Parijs…op bezoek bij de Gemeenschap Emmanuel……gewone katholieken, maar gegrepen door de Heilige Geest;

een van hun activiteiten was ’s avonds naar een Boulevard te gaan….. Met een ICOON, en wat kaarsen, en een paar mensen gewapend met gitaar…..liederen gaat zingen over de goede lieve Heer, die er IS VOOR IEDEREEN…Ja, we voelden, niets vóór ons houden,

maar onze blijheid om deze nieuwe ontdekking: we moeten ons geloof met anderen delen…..Wij die daar stonden krijgen als het ware een innerlijk vuur aangereikt.

En ik zag velen van de grote groep  net als bij Mozes , de handen ten hemel gestrekt midden in die drukke stad, dag en nacht…..

Mensen bleven staan, sommigen kwamen naderbij en die aan de buitenkant van onze groep, probeerden hun vragen te beantwoorden,….ja en daarna gingen we naar de kerk om samen nog wat te pareren en te bidden.

“Nog nooit mee gemaakt….Ik durfde mijn armen langzaam  ook omhoog te doen,  ik voelde me opgetild, en later in die kerk met een nieuwe groep blank bruin en zwart….veel veel jongeren…en mensen vooral die met hun verhaal: over van alles : “ik heb niks, ik ben leeg, en in die kerk, en die zijn er veel komen er niet  meer zoveel. Maar hier is vuur….en kan dat nog meer?

Terug in Nederland hebben we dat ook gedaan, maar hier aren de armen van Mozes stijf, om die omhoog te durven krijgen…Een keer ergens, en een bekende professor uit die stad was er bij en hij zong , hij durfde, en bij de jongeren was dat ineens ook gemakkelijk.

 

Ja, wat is bidden…?Jezus komt het ook nu ons zeggen….. meestal verstaan wij onder bidden: iets vragen, ….of over twijfel…Zou GOD ons horen, en krijgen  wij een wonder?

En woorden , wat moet je zeggen, als je uitgepraat bent…..?

Mensen van nu, de kerk van NU , als die een start wil maken  moet je naar elkaar toe, en ook zo maar op een avond, ook als er geen Mis is of kan zijn….

Ja, IK ONTKEN HET DUS NIET…..als je bidden wilt met anderen…komen de meeste die het hardop durven doen: met VRAGEN met PROBLEMEN, zoals mensen in het verhaal van Jezus naar voren kwamen….een weduwe, zijn er nu veel met leed en gemis, en vrouwen met kinderen alleen…zieken niet te vergeten.

Ja, en we komen mee doen, en dan ontdek je misschien twee dingen:

De onrechtvaardige rechter…..denkt…ik zal haar haar zin maar geven, dan ben ik van het gezeur af. en haar gebel en aankloppen op de deur….

JEZUS VRAAGT ONS TE BIDDEN…….

 

En dan mag ik ieder van u nog eens mee nemen….en misschien zouden anderen hier aanwezig er beter over kunnen praten. dan ik…..

Jezus vraagt ons te bidden….en vergeten we niet, dat Hij, de ZOON VAN GOD is , MENS geworden….. En Jezus zelf, als Hij ons leert vertelt Hij onder andere, en dat kun je woordelijk in het evangelie lezen: hoe Hij bidt, praat met de Vader in de Hemel, en Hij vertelt ons dat een heilige Geest er is.

En Jezus die thuis bij zijn ouders ook geleerd heeft de Joodse gebeden, die elk moment OOK VOOR ONS KLAAR LIGGEN in de PSALMEN.

 

Ik durf met ieder de weddenschap aan te gaan, dat ieder die begint met God aan te roepen, of Vader, of de naam van Jezus….dan krijg je antwoord…..in de stilte van je hart….en wat ER BIJ KOMT: omgaan met Jezus leert ons ook DANKEN, en kijk maar naar kerkboeken vooral van de laatste tijd….die staan vol met liederen,. met naar God roepen en danken, en je laten optillen, door wat er aan LIEFDE< EN MOOIE AANDACHT BIJ GOD IS ELK MOMENT VOOR IEDER van ons.

Ik moet het korter maken, en wil je meer horen kom aan mijn  deur VANDAAG DAN NOG, want we lopen achter, we missen veel.

Want Bidden is niet alleen dat God ons wil horen ….NEE, HIJ is aan de andere kant van de lijn….Hij wacht en luistert naar jouw doen of vergeten, maar HIJ WIL IETS TEGEN JOU TERUG ZEGGEN.

 Ik heb nooit een relatie gehad, maar BIDDEN, hoe dat mensen kunnen  hoor en ziet je al bij verliefde mensen…..

Ze hebben gebaren van hand in hand gaan de straat over, tegen iedereen laten zien en met elkaar voelen, ik houd jou vast….we willen bij elkaar houden. En je verzint mooie woorden waar de anderen van kleurt, en stil wordt en tranen zie je komen.

Als je tegen mensen over God praat….ELKE MENS, man en vrouw jonge en meisje heeft Hij geschapen, met alles van liefde ook er in…..We horen dat het niet goed gaat, maar ieder hier ooit verliefd en hopelijk nog, weten wat het is.

Ja en zo kun je samen naar die God gaan, die Jezus, met jullie vragen en zorgen natuurlijk, maar ook zoveel dat mooi is i schepping en wereld en in je hart en allen en als we hier God bidden, zo maar te doen door een lied.

Ik las bij de gelogen Theresa van Lisieux samen, opgeschreven toen ze net in de twintig jaar was.

Gebed is voor mij tegen God zeggen, wat ik voel, ik zeg het maar zo….en soms is het een opwelling, iets dat je zo maar zegt, of soms niets zeggen: kijken met een simpele blik naar de hemel, daarboven…ook soms een kreet van dank , dank dat u er bent, dat u me dit geeft, maar ook als er iets vervelend is, zoals mijn ziekte…..ik groei zo naar Jezus toe….

De meeste mensen weten het niet, wat ze kunnen , wat ze hebben op hun hart …..en voor we aan het mopperen gaan, sluiten  we ons van die mooie dingen af, en we gooien als een mens die razend is, in zijn huis binnen , de sleutel weggooit….

KOM HEER JEZUS, maak open uw hart voor ons, en we gaan leven, en dan wordt het voor ons samen veel mooier en anders en voor al die mensen …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb