A-25/12/2019 - DAG MIS Kerstmis 

 

" In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het was in het begin bij God." (Joh.1:1-2) 

 

 

 

 

HOMILIE 

Ja vannacht was er HET KIND.....Ineens de sterrenhemel, met meer licht en, engelenzang...... Uitnodiging : KOM en Zie... Genodigd zijn als eersten, en ALLEEN mannen van toen....Herders op wacht bij hun kuddes,.....Mannen van de rand van het bestaan, en van de mensen, niet de eersten die je nodigt....Ze kennen God nog niet....Zij mogen als EERSTEN gaan kijken naar dat Kind, die een REDDER zal zijn.....En ze ....gaan kijken naar dat kind dat in een voederbak ligt. In haast elke kerststal kijken we de herders op de rug, we zie niet hoe ze kijken, hoe het KIND kijkt naar hen, ..... We zien niet, wat er in die mannen omgaat.....Ontroering om het kind, ervaren, en DAT KUN JE ZO MAAR ZEGGEN...Ze voelen dat DIT kind kijkt naar ieder...Ja, Hij is er , kent iedere naam van elke mens...Je hoort het, dat ze dan weg gaan, om hun verhaal te delen.... Hij is er...Zijn Naam wordt gegeven ...ook nu tot ons .... na al die jaren aan ieder van ons, en toch nieuw, en het lijkt uit het verhaal van de engelen te komen voor Nu, voor 2019., voor ons samen, voor elk en ieder, Ik zie het aankomen, dat de Geest, die Hij uitstraalt, van God er nog meer mee wil aanraken....Ja, Ik ben het. Kijken naar een kind... Hoe doen we dat zoals mensen een fotootje doorgeven....Ja, hoe hebben we dat de andere keren gedaan? ...Ik zag altijd na de Nachtmis mensen naar buiten naar huis gaan naar elkaar, toch wel....maar bijna niemand van de grote mensen kwam...kijken naar het kind met die Naam. 

Nu op dit uur weer bij elkaar, bij Hem, en ineens, misschien zeggen of denken we: WOORD.....? Vraagteken....We kunnen zoveel woorden die gaan uit mijn mond, mooie of mindere, en bij alle mensen, en die gaan dag en nacht over heel de wereld, nieuws, bericht van pijn, en nood en oorlog, of van blije mensen..... En Ik voel het deze keer bij het horen van wat Johannes ons NU schrijft, hoe Hij vele jaren later dit nieuws brengt.... 

IN HET BEGIN WAS HET WOORD.........Ja, als er nog geen schepping was, dan ook geen WOORD...om ALLES aan te duiden Ineens, geïnspireerd door GODS HEILIGE GEEST kunnen we, blijven kijken naar het kind in de kribbe... Voor het eerst klonk dat WOORD, en het Woord WAS BIJ GOD en het Woord was God... Dit was in het begin bij God.... Ik zou zeggen: wees niet bang.... En er word in de liturgie na de lezing uit de Heilige Schrift...gezegd. WOORD VAN GOD.....En vandaag middels het evangelie van Johannes....WOORD VAN GOD..... het is voor heel de kerk ,voor ons hier samen, maar dat WOORD komt naar ieder van ons....jouw ik, jouw, in de loop van je leven, je roeping....En vandaag komend uit de stal en huiswaarts gaand in ons dagelijks leven gaan we verder ...... GOD, zeggen we ....drie letters.... en we denken aan SCHEPPER, we denken aan ZOON, we denken en voelen GEEST..... 

Mensen met veel woorden om ons heen en in onszelf..... GOD wil zich bekend maken, wil leven in ieder van ons.... Samen hier, aan elkaar verwant en van elkaar....

HET KIND van gister kijkt ieder aan. En ineens mogen we naar binnen en we leven in een tijd van Jezus' kerk, dat er afloop lijkt....en voorbij....en mensen die Hem niet kennen. HIJ SCHIEP EN SCHEPT, en de ZOON had eeuwig leven, en de Geest. En paus Franciscus heeft vanaf zijn aantreden steeds weer gezegd dat er nieuwe tijden komen...dat de GEEST wacht, ...en we hebben woorden van de DRIE ... en JEZUS voor Hij teruggaat na zijn opstanding naar de hemel zegt Hij: ik laat je niet alleen...... ik ga door met schepping, met je inspireren...met je doop in je, gedragen heeft hij je alle jaren door en Hij komt vandaag nieuw. We kijken naar het KIND, en ik voel dat ik na al die jaren nog niet het laatste  tegen Hem heb gezegd, of liever, Ik luister naar wat Hij me, ons wil brengen. Opdracht zoals de Herders....jouw verhaal delen met anderen.... AMEN