C-04/09/2016 - 23e zondag door het jaar
 
 
 
“ Zo kan iemand van u mijn leerling niet zijn,
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”
( Lc. 14:33 )
 
 
OPENING
 
Van harte welkom in deze viering, en in deze tijd, dat we na de vakanties ons leven allemaal weer opstartende de taken, die elke mens van klein tot groot moet gaan volbrengen. Wij ouderen hebben misschien geen vakantie gehad, maar ook voor ons is het nieuwe, dat de familie en vrienden het fijn vinden, en wij ook, dat ze ons komen opzoeken en verhalen vertellen over wat ze gezien en meegemaakt hebben.
We zijn een volk onderweg en met iedereen gaat de goede God mee….En Jezus  heeft in zijn komen op aarde laten zien> HOE God ieder van ons ziet en liefheeft, zoals Hij dat in die Jezus liet zien. Maar ook wordt op 4 september in Rome de bekende Moeder Teresa Heilig verklaard……en heilig wil zeggen, dat zij op een heel bijzondere manier heeft geleefd en gewerkt en gebeden onder en met de mensen.
Over haar voorbeeld willen we dadelijk wat nadenken, maar daarom eerst ons richten op God, om vergeving te vragen waar we in tekort schieten en naar onze medemensen toe.
 
HOMILIE
 
Ja, als we Jezus horen spreken vandaag kunnen we ervan geschrokken zijn…..als Hij zegt : dat als je je vader, moeder, vrouw en kinderen niet haat, kan Hij mijn leerling niet zijn……
Maar Hij is toch Liefde, Hij is toch de mens van vrede en genezing, en mensen aan elkaar geven….dus gebruikt Hij die uitdrukking om ons iets uit te leggen, dat je pas je dierbaren echt kunt liefhebben, echt alles kunt betekenen voor je vader, moeder, man, kinderen, als je ze niet liefhebt zoals Ik jullie lief heb, of MET ANDERE WOORDEN…hoe meer je met Jezus, met God omgaat des te meer zul je goed zijn in alles voor je dierbaren om te beginnen, en ook andere mensen die je ontmoet.
Daarom komt het goed uit, dat vandaag iemand centraal staat nu alle ogen zijn gericht op Rome, waar Moeder Teresa vandaag wordt heilig verklaard.
Moeder Teresa, geboren op 5 september 1917, Agnes heette ze, haar  vaderland is Albanië. Ze is vanaf haar jeugd getrokken door de liefde van Jezus….dat hoor je als je haar brieven leest…Ze is ingetreden in een congregatie van zusters, die o.a. in India scholen hebben opgericht om meisjes onderwijs en de liefde van God te leren.
Ze heeft dat lange jaren gedaan … en voor veel meisjes veel betekend, goed werk zoals wij het bij ons volop hebben meegemaakt met vrouwen en mannen die zich helemaal inzetten om de liefde van God bekend te maken.
 
Vandaag zal er veel over haar worden gesproken, lovende woorden, wat ze allemaal deed, hoe ze veel helpsters en ook helpers heeft gekregen, dat ze onderscheidingen heeft gekregen en zelfs de vredesprijs, en over heel de wereld is genodigd om de liefde tot God op haar eenvoudige aansprekende manier met mensen te delen.
Maar ik ben bang dat u er niet veel van mee  krijgt voor ons eigen manier van geloven, hoe we de liefde van God mogen ontdekken, dat wij ontdekken dat God er is in en voor jou als deze persoon…..
Teresa heeft als een gewoon meisje geloofd , ermee geworsteld ook omdat ze ook in haar lange bekende jaren, zelf heeft geleefd als elke gelovige, die God niet kan zien,…. je moet vertrouwen op God, hoe Jezus te volgen, hoe moeten hoe kunnen wij geliefde van Jezus met anderen delen?
Zij wordt als HEILIGE gegeven in  de kerk van NU…..
En ik wil proberen een tipje op te lichten van hoe ze GODS roeping ervaren heeft, zoals ik al zei. En als zuster van de congregatie heeft ze voor de leerlingen en medezusters veel goed gedaan, en zoals in elk klooster, ijverig mee gebeden met de dagelijkse eucharistie, aanbidding en de getijdengebeden de dag door…..
En toch zag ze in India, de armoe, dat het leven maar door dreunt over mensen in hun armoe, in hun ziekte, zonder opvang en verzorging  ze zag op straat liggen en hoe niemand zich daar om bekommerde en om heen liep…ze konden creperen….
Dan niet te vergeten de armoe, waarin ouders met kinderen amper te eten hadden….Veel noden…En ze ging er voor bidden om Hulp: Jezus wat kunnen wij, wat kan ik voor hen doen?…..
Op een dag las ze in de bijbel, dat Jezus eens op tocht vermoeid was en bij een put ging zitten, waar een vrouw van ander geloof naar hem toe komt, en dan zegt Jezus :geef me te drinken……Ze ontdekte in haar gebed, dat zegt God tegen ons: geef MIJ te drinken….ik wil dat je God helpt, door jouw zorg en handen en inzet….Zo is ze met de bisschop gaan praten en op een dag een nieuwe weg ingeslagen met instemming van haar congregatie…..en ze ging, zelf ook arm als die mensen , de straat op en ik mocht haar ontmoeten eens in Eindhoven, dat ze vertelde…'de eerste die ik zag liggen daar moest ik naar toe…een man langs de straat, onverzorgd, vies, met rare wonden…en ze voelde….Jezus vraagt: geef me te drinken…. verzorg Mij, want ik ben in die man ook…Ze zei, dat ze hem begon te verzorgen en haast moest overgeven van de viezigheid…..en , beste mensen daar is een geweldig werk begonnen, waar vele bij aankloppen en nu ze heilig wordt verklaard kan ze met ons van deze tijd mee bidden, want ze kent van alle landen hoe de problemen er van arme mensen zijn, …ja ze heeft veel over heel de wereld medezusters gekregen die ook haar werk doen…..Maar er is toch nog veel meer te doen, en denk aan hier, verslaafden en zwervers, en verborgen armoe en angst van mensen….
Moeder Teresa, het is goed dat we zeker vandaag God danken voor haar voorbeeld, maar en dan kijkt Jezus naar ieder van ons en zegt: geef me te drinken, ik heb dorst….ook nu. Wat geef JIJ mij?….
We kunnen het niet zoals zij zo radicaal…en al oud, of breekt…maar liefde geven van God dat in je is, want Hij geef Zijn Liefde jou ook.
En wat vooral vergeten zal worden bij vele toespraken vandaag, dat ze het allemaal gekund heeft door het GEBED, elke dag veel tijd met de zusters  in gebed ….Luisteren naar Jezus wat Hij je zegt, en de kracht afbidden om het aan te kunnen……..En bidden daar hebben we tijd voor…beneden een kapelletje of in je eigen huis op een plekje…..als we dit vergeten begrijpen we haar niet…..Ik mocht een keer met haar een dag meemaken….ook gegeten wat, maar vooral dat ze voor elke toespraak ging bidden,….de rozenkrans altijd bij zich……Heilig …ja God wil dat zijn liefde  antwoord krijgt…..
Arme woorden van mij, bij een heiligverklaring…ze noemde zich Teresa, omdat ze het voorbeeld volgde van Theresia van Lisieux, met een heel andere roeping in een klein slotklooster, en met 24 jaar gestorven aan TBC….Teresa van Calcutta…was 87…andere loop van haar leven, en toch mensen die tot op de dag van vandaag om Liefde roepen……en de daden en zorgen komen dan wel……
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb