C-13/-1/2019 - Doop van de Heer door Johannes
 
“ Terwijl al het volk  zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel open ging,
en dat de Heilige Geest in lichamelijke
gedaante van een duif over HEM nederdaalde
en dat een stem uit de hemel sprak:‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn welbehagen gesteld.”
( Lc. 3,21-22
INLEIDING
 
 
Vandaag sluiten we de mooie dagen rond Kerstmis met het Feest van de Doop van Jezus in de Jordaan. Met name deze laatste weken maakt God ons Zich zichtbaar…En vandaag doet Hij dat met wat Lucas heeft opgeschreven, hoe onze lieve Heer juist IN DIE JEZUS tot ons kwam….helemaal van  het volk, dat rond Johannes de Doper bij de Jordaan samen kwam om naar die profeet te luisteren, die het heeft over IEMAND, een Verlosser.
Hij doet het bij die rivier.
Wij van nu kunnen samen even terug kijken in de woestijn van toen, : het Joodse volk dat over het water van die rivier nog moest overgaan om in het beloofde land te komen.
Ik  heb even wel kort  wat geschiedenis van het Volk van God toen opgehaald om met ieder hier samen naar Jezus te gaan kijken……Wat gebeurt met hem? Wat doet Hij?Wat wil de lieve God ons door Hem zeggen? Dat in een tijd dat sommige zich van hem af keren. En Hij staat in het water…en God presenteert Hem zelf aan ons: DIT is nou mijn Zoon, dat is nu de liefste die ik jullie kan sturen met Zijn doen, en met je uit te leggen, en vooral: hoe ik van je houdt.
Ja, en zo zeg ik nu pas tegen ieder van allemaal: weest welkom…Hij komt , Hij is er….we gaan Hem zien, en aanraken. ja er is water en dat kennen we al een beetje van kinderen die nu gedoopt worden.
O Heer, we vragen dan maar U eerst: neem alles uit ons weg van geredeneer, en wat er van Hem en zijn kerk gezegd wordt, en waar aan ons zonde kleeft, en om Hem, vergeef ons….
 
HOMILIE
 
 
Ja, beste mensen, DOPEN dat kennen wij nu…..vooral van kinderen……Ik denk dat ik er een paar duizend water over het hoofdje mocht laten stromen, met naast hen de ouders en peter en meter….en mee viel er een stilte…ieder keek naar het kind……en toch hadden we met elkaar over doop gesproken, en toch waren we getroffen al konden we het niet mooi uitleggen. De schep waarmee het kind werd gedoopt, kreeg een mooie plaats later thuis, het klokje geluid, dat  iedereen buiten kon horen:
er is weer iemand die was aangeraakt door Jezus…..
Ik heb het enkele keren mogen toedienen aan volwassenen. Ik herinner me een meisje van rond de 18 jaar……die maanden ervoor aan de deur was gekomen: pastoor ik wil gedoopt worden….en ik wil heel graag gauw bij die Jezus horen….
Even terug naar Jezus TOEN  HIJ VOOR DE EERSTE KEER BIJ JOHANNES DE DOPER, ZIJN NEEF, aankwam.
 
IK zou nu in mijn praten met u willen omschakelen naar PRATEN MET JEZUS.
 
 (Jezus is vanuit Nazareth naar de Jordaan gekomen. Hij heeft afscheid genomen van zijn moeder, van de plaats waar Hij in stilte gegroeid was in wijsheid en genade. De woorden van de oude profeten had Hij met de moedermelk gedronken. Met zijn oren had Hij zich gebogen over de boeken van Wet en Profeten. Zijn eerste tocht leidt Hem naar de boeteprediker, Sint Jan de Doper. Bij de Jordaan sloot Hij zich aan in de rij van mensen om zich te laten dopen. Jezus is een Israëliet, een kind uit de Joodse traditie. Zo worden wij vandaag aan onze eigen doop herinnerd. En via de profeet Jesaja krijgen wij vandaag de boodschap aangereikt: ‘Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, Elk dal moet gevuld worden en elke berg en elke heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden.’(Jesaja 40:3-4). )
 
Als we JEZUS Zoon van Maria en Jozef zo bij elkaar willen zien staan, MOETEN WE OOK WETEN, dat Hij de ZOON  VAN GOD IS….en tegelijk wordt Hij gekend en gezien door mensen: MAAR OOK LAAT HIJ DAT TOE IN EIGEN LICHAAM EN VOELEN: ik ben mens……
Zo gaat HIJ naar Johannes en zet zich in de rij wachtenden om het water in te gaan, af te dalen, kopje onder….zoals de anderen, en Johannes roept daartoe op, om de mensen aan eigen lijf te voelen en met alle anderen te laten kiezen: WE GAAN MEER ALS MENSEN VAN GOD LEVEN zoals Mozes dat heeft voorgeschreven…..en wat Johannes ook zegt: 
ER komt IEMAND een VERLOSSER…..
 
Ja, lieve Heer, zo zien we alles wat met u nu gebeurt…en Lucas vertelt er duidelijk bij, dat U biddend  bezig was….ja want U zal tegen de Joden gaan spreken over de VADER die God is in de Hemel met de Heilige Geest en en ja de ZOON.
En dan gaat de Hemel open, en komt de stem…….Gij Zijt mijn Zoon.
Ja, en na al die eeuwen, horen wij het klinken….en tegelijk lijken in sommige landen U te leren kennen en trouw gaan aanroepen, en om ons heen, met al die lege kerken en met al die negatieve berichten over uw kerk, die op sterven dood zou zijn.
U hebt nooit gepraat over hier en nu en aantallen…en als we U aanzien, is het uw Geest die spreekt in ons, dat we goed zijn en dat Hij ons wel bidden leert, wat we U moeten en mogen vragen…en we kijken naar wie er al zijn, en wie we in het hart dragen, en van wie we weten dat ze de DOOP VAN UW KERK NU IN UW NAAM in hen dragen.
Kom over ons, Heilige Geest houd onze hoop en liefde brandend, en verlicht ons in ons hart, en geef kracht om ook te durven bidden dat ons geloof in Hem ook in ONZE DAGEN ZOALS TOEN U DAAR BEGONNEN BENT, met tekens en wonderen om de mensen aan te wijzen dat U de ZOON bent, de VERLOSSER.
Zend uw Geest o Heer, kom bij ons !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb