B-01/04/2018 - Eerste Paaszondag“
 
 
 
Toen ging de andere leerling, 
die als eerste bij het graf was aangekomen,
naar binnen;
hij zag en geloofde want zij hadden nog
niet begrepen, hetgeen er geschreven stond;
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.”
( Joh. 20:8-11 )
 
 
 
 
INLEIDING
 
 
Ja, het is PASEN, ….. toch anders dan andere zondagen, we zijn ook met méér  gelovigen, dan anders, en je voelt dan meteen, hoe wel elkaar nodig zijn, liefst met velen, om echt een Feest te bouwen…..Ieder die er is, voelt zich WELKOM, en dat is niet zo maar een woordje….Als het om geloven gaat, om Pasen te vieren, dan komt ieder binnen met wat zij of hij beleeft……
Ik denk, dat we vandaag met extra aandacht dadelijk gaan luisteren naar wat de eerste leerlingen overkwam, …hun verbazing, hun vragen, en hoe het kan, en hoe ze dan bij elkaar ieder herinneringen oproept aan wat Jezus had gezegd.
We gaan dat deze keer nog eens goed na.
We kunnen misschien enthousiast en van goede wil ons verheugen om Pasen, Leven, Verrijzen, ja eeuwig leven,
maar morgen moeten we er ook verder mee….er kan een dierbare weggenomen worden, dan heel voelbaar….
We bidden : Heilige Geest, dank dat U bij ons bent, en dat U licht en GELOOF wilt geven aan ieder zoals zij of hij en wij samen dat nodig hebben!
Bidden we dan om vergeving, om waar we juist in geloven en liefde tekort zijn geschoten.
 
HOMILIE
 
 
Beste mensen, in de Heilige Schrift komen we veel Bijbellezingen tegen, het is net als in onze tijd: wanneer een groep mensen bij elkaar is, om een groot feest te vieren, en als we naderhand enkelen van de mensen gaan vragen: wat ze gezien en gehoord hebben…..dan krijg je een hele boel verhalen, die over het feest gaan, maar ieder vertelt het anders, de een ziet, wat een ander ontgaat, en niet opvalt. Dat kom je in de Paasverhalen ook tegen.
Deze morgen het verhaal uit het evangelie van Johannes……en daar komt Maria Magdalena in beeld en het is goed, voor ons GELOVIGEN, - ik zeg het maar meteen erbij: wij gelovigen, zien de verrezen Heer Jezus nu niet…..en ook niet de Hemel die Hij kwam openen -
Maria Magdalena, is op deze morgen, de zaterdag na de begrafenis van Jezus, op weg naar het graf van Jezus om de verzorging van zijn dode lichaam een laatste zorg te geven…….Andere vrouwen, horen we bij andere evangelies, komen ook helpen……En NIEMAND denkt er aan, dat Jezus ooit gezegd heeft dat Hij de derde dag zou verrijzen…..
Dat zit bij ons ook ingebakken…..iemand die dood is  geef je een mooi afscheid, een graf of urn, ……
Maar het is anders, en deze vrouw Magdalena komt als eerste bij het graf aan, en onderweg zal ze wel gedacht hebben, hoe krijg ik die zware steen voor de ingang van het graf weg, maar ….tot haar verbazing is dat al gebeurd, en ze vindt het graf leeg en holt terug naar de stad, niet zo ver en gaat helemaal overstuur vertellen: ze hebben de Heer uit het graf genomen, het lichaam is weg…..wie heeft dat gedaan? Waar hebben ze zij kostbaar lichaam verstopt  ?
Ja, beste mensen, en dan lezen we verder, en ineens zijn wij er ook bij, we zien en horen…dat gebeurt …Petrus als eerst naar binnen, en dan Johannes.
Het graf is leeg….ja, maar de doeken waarin zijn lichaam was gewikkeld, liggen er, en een doek apart…….
Dat laten we op ons inwerken…..We maken het hier nooit mee…we gaan ook de andere dag naar het graf, …..om daar stil, bedroefd te blijven staan. staren naar de grind, de bloemen….
En Johannes komt er ook bij….. Hij is het die hier ons bij de hand neemt, en ineens  komt het in hem op: o ja, Hij heeft verteld van de derde dag, over Jona, en over het nieuwe leven bij de Vader……en ineens staat er: HIJ ZAG EN GELOOFDE…..Hij was er niet op ingesteld, dat DIT zou gebeuren, dat Hij uit de doden moest opstaan.
 
Het is PASEN, de DAG van VERRIJZEN….. en we kijken elkaar aan, ja: het is voor jou en voor mij. en kun je dat geloven? We zingen, we lezen, ook de andere verhalen, en dat Jezus op die avond straks ineens bij hen binnen zal komen.
En dat laatste is er voor ons niet bij!
Om ons heen toch het kruis….maar een kruis, brengt Jezus dichtbij, je kunt Hem , Zijn lichaam voelen, maar tegelijk is en zien we dat Hij niet meer lijdt en er hangt om ons stilte, het nieuws voor jou en mij. 
De beelden in de kerk… van Jezus, van mensen als zijn Moeder, en velen langs de pilaren die vertellen, dat ook zij, wel dood, eens gestorven, en toch leven bij Hem.
Dierbare gelovigen, ons geloof, laat maar gebeuren, en we zijn krachtig , en de anderen hebben vragen zoals wij, en vooral dat we Hem niet kunnen zien omdat Hij Hemelwaarts gegaan is.
NOOIT, ik in mijn lang gekregen leven ook niet, we hebben zoveel mensen, die de bladzijden van de bijbel dicht laten of gesloten hebben, dat kan niet, en mag niet.
Niemand oordelen, niet gaan discussiëren, en toch afwachten dat ze in hun leven net als wij stil worden van wat ons over komen kan en niet verklaarbaar zeer doet, of juist vreugde brengt.
WE lezen, het verhaal, het wordt vandaag gezongen op naam van Maria Magdalena….en we bidden….KOM. breng ons het Licht, geef ons het levend water, en we krijgen een teken mee, , herinnering aan ons eigen doop….. en een ding is zeker: het graf was leeg en Hij verscheen ….Bidden we om dat teken voor de mensen die Hem niet nog kennen, en dat ze zich bij de duizenden jongere mensen voegen die een gelukkig dag hebben omdat ze vannacht als volwassenen in HEM gedoopt zijn, net als wij !
 
 
“Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena 
vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold. 
Zij liep snel naar Simon Petrus 
en naar de andere, die door Jezus beminde leerling, 
en zei tot hen: 
“Ze hebben de Heer uit het graf genomen 
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” 
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Zij liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit 
en kwam het eerst bij het graf aan. 
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, 
maar hij ging niet naar binnen. 
Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf 
en trad wel binnen. 
Hij zag dat de zwachtels er lagen, 
maar dat de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt, 
niet bij de zwachtels lag, 
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. 
Toen ging ook de andere leerling, 
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; 
hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, 
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
Woord van de Heer.
Wij danken God.