Vierde zondag

A-29/01/2017 - 4e zondag door het jaar
 
 
 
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.”
( Mc.. 5:3 )
 
 
 
 
WELKOM
 
 
Ja, vandaag gaat er één bekend woord onder ons klinken, en toch moeten we er nieuw tegen aan gaan kijken. …… Jezus komt op ons af, met wereldbekende woorden, de acht Zaligsprekingen…… Dat WOORD: ZALIG…..op zich goed vertaald, en toch heeft het een betekenis gekregen van  ja: Zalig….als je dit of  dat eet:  dat smaakt zalig!….maar het is een beetje een halfzacht woord geworden…..zaligen…..mensen die veel dieper en leefden of leven, heiligen,  zoals Moeder Teresa….iemand die zó goed is, dat wij toch niet halen, en we WILLEN dat eigenlijk ook niet, Je hoort vaak zeggen: ik wil gewoon zijn, laat staan heilig, zalig…en het is er ook bij gekomen dat in levens van heilige hun bijzondere dingen dikwijls wat aan gedikt gebracht worden……alsof ze altijd met een scheef hoofd lijken te lopen, als teken dat ze met god iets bijzonders hebben….
Ja, Jezus gaat ons zeggen: zalig ben je als….we gaan het proberen te vertalen. Ieder is er, dank voor uw meebidden om die gewone dingen vanuit uw persoonlijkheid.
Beginnen we maar bescheiden met God te vragen en aan elkaar hoe we tekort geschoten zijn.
 
 
HOMILIE
 
 
Beste ook ‘Gelovende”, 
 
 
Misschien komen de woorden van Jezus “geleerd” over, niets voor kleine mensen….maar we zijn in de tweede lezing al in gelicht door St. Paulus die dat bij ons voelt opkomen en hij zegt….” jullie bent geroepen tot het geloof in Jezus, maar naar menselijke gedachten zijn er van de gelovigen niet velen geleerd, en ook niet velen macht en niet velen van hoge afkomst……
Dus de woorden zijn voor ons….en ik denk nu om dat beter te laten aanvoelen aan wat ik een tijd geleden zag op de tv vanuit Maastricht….een geweldige menigte voor het concert met André  Rieu !
Ik weet dan niet waar je naar moet kijken of op letten….de muziek…..de grote massa …… maar het mooiste de opnames van de camera’s die de gezichten laten zien van enthousiaste, blije mensen, die een groot feest mee mogen maken…..Ja, blije mensen…..er is niemand die bezig is met een ander te negeren….en er zullen mensen zijnet verdriet….en dor die anderen, laten ze zich mee voeren en vergeten, die menen voor hen en naast je…..er is vrede, er is aandacht voor iedereen, en sommigen gaan dansen al kennen ze misschien hun partner niet eens….
 
HIER zijn we bij wat Jezus ons wil brengen met zijn ZALIG SPREKINGEN…..Als  ze voor gelezen worden wordt het stiller dan anders…..maar dat woord ZALIG moeten je maar vertalen door GELUK….
Gelukkig ben je al je arm van geest kunt zijn, dat wil zeggen: geen verbeelding, er mogen zijn, en mee doen met de anderen…..
En als je tussen de ontmoeting met elkaar iemand treft die toch niet zo stralend als ze zouden willen….daar heb je een troostwoord voor.
 
Ja, wij mensen van nu horen die woorden: GODS WOORD vandaag….Hij spreekt tegen ons moderne mensen ……en we horen juist dat er zoveel onenigheid, oorlog, vervolging …..GEBREK aan GELUK.
IK denk : ieder van ons spreekt het aan….maar doen is moeilijk om te durven troosten, te durven vrede te zeggen, tegen iemand die jou niet kan verdragen, of jij niet de ander.
Ik denk dat vandaag deze woorden in ons nog eens op eten komen, ik probeer ze dadelijk uit te spreken, en we bidden Jezus, we kloppen aan zijn Hart voor kerk en wereld van deze tijd…
Och Heer, op die berg  zag U al die mensen en ook ons mensen van deze moeilijke tijd….en we laten die woorden komen in ons hart rechtstreeks uit uw mond en hart! Gelukkig : de armen van geest….zonder verbeelding, gelukkig de mensen die treuren, want we zijn e met U om hen heen….En in ons ligt al iets van de zachtmoedige, terwijl er zoveel harde taal is….Dank U, en we willen barmhartig zijn zoals U, naar ieder ging, en aanraakte, en vergaf, en U komt tot ons….en dan VREDE, en dan al die mensen die om hun geloof, gemarteld en geslagen worden….KOM.KOM en leg uw GEEST van liefde in ons hart……we denken aan iedereen nu in ons eigen bestaan, dichtbij   sla niemand over en maak ons gelukkig door uw goede nieuws, dat U vandaag in ons hart… stort. Amen