B-10/06/2018 - 10e zondag door het jaar
 
“ In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen,
dat ze niet eens de gelegenheid hadden
om te eten.”
 
 
INLEIDING
 
Ja, terwijl voor vele mensen de vakantie nadert, en ieder verheugt zich op goede tijden en we gunnen allen dat hun verlangens in vervulling zullen gaan.
Maar voor u gaat zijn we nog bij elkaar, en weer is ons al gezegd in die geladen woorden van elke viering…..dat de liefde Gods in je is, dat Hij naar je kijkt en zo naar ieder hier met haar of zijn persoon en ook: degenen die ons dierbaar zijn en om wie we zorgen hebben wellicht….
Een paar jaar geleden kwam ik iemand van de overkant tegen, die me aanhield en vroeg ook af en toe naar hun huisdeur te kijken of alles gewoon is…..Ja, de post vangt de buurman aan deze kant op, en zijn vrouw geeft de planten water …en houden jullie ons huis in de gaten ?
Ik zei…..Je hebt denk ik toch iets vergeten….nou bijvoorbeeld de buurman….heb je hem ook gevraagd of hij en zijn vrouw op zondagmorgen hier naar de kerk namens jullie willen gaan ?
Ja, daar worden we gemist misschien, en jullie zullen er altijd je welkom voelen……
Dat zou ieder gek vinden, maar het hoort er bij ieder van ons toch bij….; Jezus, God op zondag, en niet te vergeten jullie allemaal….ook al zijn ze weg, ze horen bij ons.
Ik wil met u in de viering wat nadenken over ja : Jezus, God mens geworden, en je hoeft er straks niet over jezelf te praten, hoe en of Jezus door de dag, zeg maar, Iemand is die met je mee gaat.
Lieve Heer, om na te kunnen denken, bevrijd ons eerst van allerlei zorgen en onhebbelijkheden, en Kom nog eens extra bij ons, bij mij!
 
HOMILI
Merkwaardig, wat St.Marcus ons in dit stukje vertelt…dat de familie van Jezus, komen proberen om HEM mee naar huis te nemen, want wat Hij allemaal doet is niet normaal meer onder gelovige mensen…en je merkt dat zijn Moeder er niet apart bij genoemd wordt….ze zijn  wellicht bang voor de Schriftgeleerden, in Jeruzalem, de leiders in Jeruzalem….Ze beschuldigen Jezus zelfs van te werken voor en met de duivel….en de familie denkt Hem maar gauw stil naar huis mee terug te voeren.
We horen dat Jezus Zich goed kan weren, dat Hij vanzelfsprekend niets te maken heeft met de boze….
Hij blijft overeind, en de mensen blijven komen, en op het eind van het verhaal van vandaag, roepen de mensen Hem toe, dat zijn moeder en zijn familie Hem willen zien…..
Dan staat er…..Hij liet zijn blik gaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten….
Beste mensen, ik denk dat ik met U mag stilstaan bij deze laatste zin….en in de evangelies komt het vaker voor, dat wordt gezegd, als Jezus tegen de grote massa mensen spreekt: Hij liet zijn blik  gaan over de mensen….
En DIT wil ik even in ook ONS LICHT LEZEN EN TOT ONS DOORDRINGEN….
God spreekt in dit verhaal tot ons, laten we deze ene zin er maar uit halen;
Een vraag: misschien klinkt het onbescheiden, maar niemand wordt verplicht me een antwoord te geven:
Zegt ons het iets, als het over Jezus gaat,dat HIJ IEMAND is die naar ons nu om kijkt? 
Een andere vraag….Bidden we tot hem? Of gewoon vertaald: praten we met Hem?
God leeft en is van het begin , kijk bijvoorbeeld naar de talloze verhalen al in het oude Testament, op zoek naar de mens, die Hij lief heeft, om wie Hij geeft, en zo dat laat zien bij velen door hen aan te spreken, met woorden gewoon, of met tekens…denk aan Samuel, een kleine jongen, die Hij in de nacht roept.
Ik heb de laatste tijd er veel meer over gesproken dan in al die jaren tegelijk naar zovelen, over de omgang met de levende God. Jezus is gekomen, als een tastbare mens, die aanraakt, die vraagt…of net als vandaag die de kring rond kijkt, ZO DAT IEDER weet, dat HIJ ER VOOR IEDER IS.
Over Jezus is veel geschreven, ook door geleerde theologen, mensen die willen nadenken hoe het kan dat God ook bijvoorbeeld MENS geworden is…
Maar als het gaat over de HEMEL, waar Jezus over kwam spreken en over de omgang met God, die ieder wil bij Zich hebben.
Velen kennen Hem niet meer….en toch, als ik mensen tegen kom met problemen, verdriet of ziek, dan zeg ik : praat er over met Hem, of denk aan Hem als je de nacht lang valt….Sommigen durven het niet, het lijkt te ver…niet geleerd of gehoord, of misschien een gauw gezegd gebed…En dan kunnen we iemand helpen, door samen Hem aan te spreken, Hem in de kring of de kamer binnen te laten ……Je ziet het, Jezus werd ook van alle kanten aangepakt en niet begrepen, zelfs door familie, en toch is Hij DE MENS VOOR de mens van nu…..KOM Heer!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb