C-15/05/2016 - 1e Pinksterdag
 
 
“ Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper, de Heilige Geest die
 de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren en u alles in 
herinnering brengen wat Ik u gezegd 
heb.”
( Joh. 14,32b-26 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Zeker vandaag moeten we elkaar toeroepen: welkom, het is goed dat Jij er ook bent….Ja, om het maar meteen te zeggen: mensen we willen, en we gaan kunnen ontdekken, dat Pinksteren voor ieder van ons een groot Feest kan worden ……. En ik denk dat dit Pinksteren ons goed van als komt in 2016, omdat we allemaal ervaren, dat in de kerk het vuur gedoofd lijkt te zijn. Veel mensen blijven thuis, maar daar komt geen nieuw vuur door.
We moeten het voor mijn gevoel anders gaan beleven. Ik wil proberen, om niet een lang verhaal te komen brengen, maar ik wil het anders proberen, met de woorden die ik dadelijk van de Heilige Geest moet krijgen, wil ik proberen die Geest dichter bij ons te laten komen door er om te bidden in wat WIJ als gelovigen tekort komen, omdat we denken dat we geloven in een God die ver is, ook al kwam Hij als mens……
Ik zou zeggen, laten we ons openen,[proberen gaan luisteren naar het Woord, proberen mee te bidden.
Allermeest om te vragen om ons te openen voor uw Geest die ons zuiveren kan.
 
HOMILIE
 
ja, ik zei al, we proberen het anders te doen, ons open te maken voor de Heilige Geest…..ja, hoe en wie Hij is, dat komt wel, maar eerst wil ik samen met ieder van u er om gaan zingen. Vorig jaar nog geprobeerd toen ik in een parochie een meisje van 18 het H.Vormsel mocht toedienen. 
Kijken naar iemand is wel mooi, iedereen wil mee leven met iemand die zich laat aanraken door God, waar we allemaal bij zijn! En dan wil ik  het simpele liedje leren op de wijs van Kombaja ….Zend uw Geest o, Heer, kom bij ons, Zend uw Geest o Heer, kom bij ons, Zend uw Geest o Heer, kom bij ons , o Heer kom bij ons…….We geven ons over met die simpele woorden, en we kunnen iets gaan merken, dat iedereen in dat gebedje past…Zend uw Geest….Bij ons zal er geen sterke wind opstellen zoals in het eerste Pinksteren, maar we dragen van dat eerste Pinksteren, misschien onbewust,t al veel in ons door onze doop, en dat voel je, als je je durft laten gaan bij het samen bidden…..
En ik probeer het dan te zeggen met mijn woorden, vragen praten, bidden om uw Geest..
Ja, goede God, Heilige Geest, u laat mensen overal vandaag laten ervaren, wat toen in Jeruzalem gebeurde met de leerlingen, die net als wij met Maria samen zaten en biden om wat komen zou….
Goed God kom hier, en laat niemand van ons zich afgesloten worden, dat U er bent, en U brengt geen geleerdheid of moeilijke woorden….Gods liefde is er voor ieder….en we heven geen geleerdheid, en de meest heilige onder ons zal wel zijn degene, die tegen U wil zeggen…Ik voelde niks van U en ik vind bidden moeilijk….en Kom dan ons laten weten dat U er al bent in onze gewone dingen van ons dagelijks leven, en ook van de nacht naar de dag, elk moment ….. U Heilige Geest hoort ons graag bidden, denk ik, maar al de andere momenten bent U de Levengever van ons.
 
Goede God, Heilige Geest, we denken dat we ver afstaan van het feest waarover we vandaag het verhaal weer vertellen…Maria en de leerlingen uw apostelen …. ze zaten bij elkaar, en ze wisten niet wat er gebeuren ging, en wij zijn eigenlijk de mensen van NU die hier ook bij elkaar zijn.
We proberen ook wat te bidden, en komen misschien net verder dan: Kom, Heilige Geest…..
De apostelen van toen, waren kleine onbeduidende mannen, een enkel had wat meer geleerd, maar ze waren vissers, en een was bij de belastingen……en ze hebben Jezus wel gezien, en horen vertellen, maar als ze daar bij elkaar zitten met Maria weten ze nog niet veel of zijn ook veel vergeten…en dan komt U, heilige Geest….en U geeft ze in wat ze nodig hebben en ineens wordt hun veel duidelijk en ze gaan naar buiten en moeten hun verhaal gaan vertellen aan de vele mensen die op die dag in Jeruzalem waren.
U komt ons ook vertellen, nu wij bidden, eerst ieder van ons, zoals we ervoor zitten met ziekte, of zorgen, ….en dat we ontdekken, dat Jezus er altijd bij is, ooit alleen…en de mensen die het goed gaat, hun geluk….ze leren van U opnieuw, dat we elke dag even omhoog kijken naar boven: dank u wel voor alles!
En we weten dat we als gelovigen zo alleen staan, en het is voor ons moeilijk….vele mensen kennen U niet meer, zij  alles vergeten, of nooit van U gehoor, ook niet kinderen en kleinkinderen….en U wilt juist NU komen , en dat U di kerk , die mensen bij elkaar krijgen om samen dankbaar te zijn en samen de noden dragen van de anderen, en dat we het kunnen gaan vertellen aan de anderen…U zult ons wel woorden ingeven, om te vertellen aan de anderen wat nodig is, dat  de zorgen van al die volken alleen met U opgelost kunnen worden…Och Heilige Geest we hebben het bidden verleerd….kom en help ons., geef ons warm te zijn en liefdevol en blij in het leven staan. Geef ons alles nieuw. Amen
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb