B-18/02/1927 - eerste zondag van de veertigdagentijd
 
 “ Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn. van het verbond
tussen Mij en de aarde. “
( Gen. 9: 13 )
 
“ Hij zei: de tijd is vervuld en het
Rijk Gods is nabij;
                                                               Bekeert u, en gelooft in de Blijde Boodschap. “
                                                               ( Mc. 1,14-15 )
INLEIDING
 
Ineens zijn we in de veertigdagentijd beland…… En ook vandaag zeggen we het met nadruk tegen elkaar: Weest WELKOM…..Ja, als we NU bij elkaar komen, het is toch wat wennen….Och de goede God luistert naar ons, geeft zijn Woord, en ook vandaag staat Jezus rechtop in ons dagelijks bestaan…..God is mens geworden en doet in alles met ons mee, en dat gaan we opnieuw van dichtbij volgen en overwegen.
We weten nog wel op te noemen dat vasten gaat over veertig dagen naar Pasen toe, met de zondagen ertussen, zoals we nu bij de eerste zondag starten. Vasten? 
We worden er in onze maatschappij mee geconfronteerd met de vasten van de moslims, radicaal, overdag zonder eten en zonder drinken……We hebben het als kerk ook gekend, alleen Aswoensdag en goede vrijdag zijn er nog.
Goede God, we komen naar U toe om ons te helpen, in die veertig dagen met talloze elders na te denken over gehechtheid, dingen offeren om wat we uit ons mond sparen , in de vastenactie anderen van onze overvloed rijkelijk delen. En daarom vragen we: maak ons vrij, eerst van wat ons bindt aan allerlei dingen, en vergeef ons waar we te gehecht aan zijn.
 
HOMILIE
 
Dierbare mede-gelovigen, 
We kunnen de tijd van de prediking royaal vullen met praten over Vasten , en dat we het niet echt meer kennen, de meesten niet, tenzij omdat we moeten lijden,  afvallen….valt niet mee. 
We zouden op zoek moeten gaan, en durf daar maar eens ‘ja’ op te zeggen: en het kan met onze GOEDE WIL: 
Vasten, dat moet ieder invullen, wat je wel of niet kunt….
Mee doen met de vastenactie…..betekent onder andere dat we: in naam van Gods Liefde we mensen ver weg  iets te eten te geven of kleren of naar school kunnen gaan
Maar deze eerste zondag moeten we samen toch iets “plannen”….
Een papiertje met voornemens, en iemand die nauwkeurig er op let om ’s avond een avond gebed te doen, ga ook na: wat heb ik vandaag gedaan voor b.v. anderen?
Ik weet dat na een paar dagen het bij mensen in de zak blijft steken…er is zoveel te doen , en de dagen zo snel….
 
Eén ding hebben we wel als iets ECHTS DICHTBIJ, en dat mag Gods WOORD vandaag zijn: 
JEZUS……ja, Heer, U bent er altijd….en we vergeten het zo dikwijls, en U bent juist mens geworden om alles van ons mee te maken en ook nu, VERREZEN aan de rechterhand van de Vader in de Hemel, gaat uw bezorgdheid naar ieder van ons.
U geeft ons inde eerste lezing dat beeld mee van de REGENBOOG….we kijken er telkens naar op, iets aparts……..en bij veel volken had het een betekenis van iets voorspoed of teken van een komende ramp.
Maar U geeft het ons als een grote boog gespannen onder ons zoals we hier onder elkaar met en in U zijn….
En dan vertelt Marcus heel kort over U in de woestijn…….vasten, beproeving door satan…..en vanuit dit verhaal zegt U tegen ons:
KOM. er komt en gebeurt van alles in en rond de mensen ook van nu…het kwade lijkt heel sterk , sterker dan ooit.
En uw Boodschap  voor de veertig dagen is…..DE tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij…..bekeert u…..
Ja, bid, spreek met Mij, leg me alles voor wat u verblijdt , bedroefd of strijd geeft….Ik ben er…en neem de genade aan….woorden zeggen, en stil en luister naar wat Ik U kan ingeven, aan troost brengen.
Geef ons een veertigdagentijd, om U te herontdekken als God tastbaar met ons.
 
Wie echt probeert  te vasten, zal merken dat het goed doet aan je lichaam maar ook aan je binnenkant. De energie, het geld dat vrijkomt kan aan God en/of de medemens geschonken worden. Misschien kan de vastentijd een periode zijn dat we wel, bijvoorbeeld,  eens elke dag vijf minuten tijd nemen om in de Bijbel te lezen, of als we kunnen eens extra naar  de eucharistie of tijd nemen. tijd maken, om stil te worden en te luisteren naar en te spreken met God? En dan heb je zoveel tijd, al is het maar een paar minuten……en we ontdekken, dat Kerk zijn, gelovig zijn….leven is met de LEVENDE JEZUS…KOM HEER JEZUS KOM