B-30/08/2015 - 22e zondag door het jaar" Mozes sprak tot het volk:
Luister dan, Israel, naar de voorschriften
en bepalingen, die ik u leer en handel ernaar."
( Deut. 4:1 )


WELKOM

Telkens als we bij elkaar komen, is het de goede gewoonte ieder van harte welkom te heten....In het evangelie staat dikwijls aangegeven, dat Jezus altijd eerst iedereen aankeek, ...Ieder hier hoort erbij, ieder met zijn eigen persoon, in deze viering. Die eenheid beleven is van grote waarde. We gaan luisteren naar Gods Woord, en we gaan Jezus in zijn Eucharistie tastbaar ontvangen.
Daarop eerst even naar binnen kijken bij onszelf en God en elkaar vergeving vragen, om zo meer open te kunnen zijn.

HOMILIE

In de eerste en tweede lezing lijkt het vandaag over allerlei voorschriften te gaan, die in het oude Testament , en ook dus in de tijd dat Jezus op aarde was, van belang waren.
We kunnen de wetten waar het overgaat vergelijken met wat wij van jongsaf aan mee hebben gekregen: zo en zo moet je netjes en fatsoenlijk dingen doen...als je gaat eten, was je je handen, en na het toilet doe je dat ook. En er staat hier in het evangelie er nog bij, dat de Joden gewoon waren om bekers, borden goed af te wassen, en vooral ook je handen....
En Jezus krijgt problemen met  de fijne gelovigen van die tijd, Farizeeën, en zij die de wet precies kenden....en ze waakten dat iedereen zich precies aan alles zou houden. En zo   hebben ze blijkbaar gezien, dat de leerlingen van Jezus daar niet zo op letten, misschien wat slordig, en zoals wij ook wel eens vergeten de handen te wassen....
Ja en daar hadden ze iets om Jezus kritiek te geven en maar te laten zien, dat ze vonden dat Jezus niet goed bezig was in de ogen van God  en dus dat de mensen Hem niet mochten volgen.
Jezus gaat niet in op de wetten en bepalingen , die de Joden in de Wet hadden staan voor een goed leven en godsdienstig leven....Maar hij valt de Farizeeën aan, dat je mensen niet alleen eerst moet beoordelen over wat ze niet goed of verkeerd of maar half doen.....
En dan haalt `Hij Jesaja aan, die zulke wetsmensen, die alleen maar eerst kijken naar de lettertjes,  dat ze huichelaars zijn, dat ze alleen maar kijken of iemand het aan de buitenkant precies doet, ....God gaat het erom dat de mensen vanuit het hart leven en God dienen, en dat ze vanuit hun innerlijk kijken naar de mensen...

Dat hebben we in de kerk ook wel meegemaakt, dat er heel precies werd opgelet hoe en of de mensen het wel deden...bijvoorbeeld , ik noem maar wat, als we in de kerk komen, ze hebben ze ons vroeger geleerd, dan maak je een kruis met gewijd water......
Als je dat zo maar laat doen, dan gaan wij mensen, het uit GEWOONTE doen, en dan een kruisje wat nat, en vlug alsof je een vlieg weg jaagt...
Ook NU is het nog GOED om BEWUST de Kerk binnen te komen....hier ga ik iets meer doen vanuit mij zelf, en ik doe het met wijwater, als een herinnering  dat ik hier welkom ben omdat ik ook eens gedoopt ben in het water met zoveel betekenis!

We hebben in onze jaren zestig de tijd gehad, dat vooral priesters tegen de mensen gingen zeggen: een kruisje maken? onzin, hoeft niet, knielen, buigen .... hoeft ook allemaal niet meer, we moeten onszelf zijn, en men haalde in de kerken de knielbanken weg, en nu....er zoveel weg is, beginnen we na te denken, dat als je gezond bent en kunt knielen, dat je biddend misschien nog wel beter kunt bidden....
Jezus waarschuwt ons  vandaag.....niet de nadruk leggen op wat je uit  gewoonte zou moeten doen, maar let op, en kijk eens bij jezelf naar binnen, ...wat je denkt over anderen, jouw commentaar....en hoe je als mens, zonder dat iemand het aan je gezicht of uiterlijk ziet,,,,,kunnen wij mensen, de dingen doen, die Jezus hier noemt...diefstal...echtbreuk, hebzucht, jaloers.....

Och lieve Heer, we danken dat U ons alles voor houdt...Help ons, dat we de liefde als maatstaf nemen bij alles, bij ons oordelen over anderen, bij de omgang met anderen, vriendelijkheid, ...kan ik je helpen ?

 

 

 

 

 

a