C-08/09 /2019 - 23 e zondag door het jaar -

 

 

“ In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee….”

( Lc. 14:25 )

 

 

 

Als je het stukje uit het evangelie van Lucas vandaag begint te lezen, dan denk je: DAT moeten we hebben…Jezus op weg, naar Jeruzalem, overal staan er  mensen langs de kant: ik zou Hem willen zien…..denken ook de MENSEN van toen al hoe ziet Hij er uit…..ZIJ EN WIJ  hebben zieken, rare kwalen, die ze bezetenheid noemden, duivelswerk, zelfs melaatsheid kunnen ze niet verklaren….En als Hij een blinde ziet, of wie dan ook langs de kant die niet vooruit kan, en Hij legt de handen op, Hij toont Zich als de MAN , de Zoon van God, die komt redden.

Geen wonder dat er staat: Talloze mensen trekken met Jezus mee…..

Ja, en wij hebben tijden gekend dat er hier ook velen kwamen….. Ik heb in de jaren tachtig hier in Nederland om mogen gaan met een Canadese pater  Emiliano Tardif, gewone man, missionaris in de Dominicaanse republiek……

Je hoort al uit het buitenland: als die komt preken, dan gebeuren er wonderen, en ja ik zag het de eerste keer in de Basiliek van Maria……Maar de man begon in het Frans de preek, die vertaald werd natuurlijk, en Hij zei: ja ik ben gekomen, want jullie kennen Jezus niet meer…Ik kom geen wonderen doen, want dat kan ik ook niet en ik zou ook iedereen best willen helpen en dat willen jullie ook….en hij preekte over onze problemen, mensen luisterden naar mensen die zeiden dat het met de kerk heel anders moest, en veel niet meer: geen biecht, geen huwelijk meer, en op zondag naar de kerk moeten…je kent het wel….DE pater vertelde vriendelijke woorden over de moeilijke dingen die Jezus ook verteld heeft ….ja zondag naar de kerk, mensen bidden thuis s'morgens of s'avonds…de verhalen vertellen aan de kinderen hoe het beste zou zijn om als man en vrouw met elkaar om te gaan en te groeien naar de liefde en dan in hun eenheid de liefde van God kunnen voelen.

Geen harde woorden, je kon merken dat de man in stilte werd gehoord. En na de COMMUNIE……deed hij anders, dan wij….niet gauw een slotgebed en op tijd naar huis…Nee IEDEREEN bleef…en Hij bad voor al de noden van al die mensen in die volle kerk. En ook bad hij om genezing…en hij kreeg van de Heilige Geest ingegeven…de toestand van zieke mensen, …Het werd steeds stiller…….en twee oude zusters, ik heb de foto’s van die tweeling en alle twee doofstom, stonden te zwaaien met hun gehoorapparaten: ze konden HOREN….voor het eerst…en een vrouw, die jaren in een rolstoel verlamd het leven ervoer, en een pastoor, die zich meldde, dat hij veel blijer en vriendelijker de mensen nog beter wilde gaan helpen, en hij kon ineens goed staan op de benen om sneller naar hen toe te gaan……

Het leek daar de Hemel….en toen we naar huis gingen met de pater in de auto…gingen wij spontaan de Heer danken voor al die mensen, al waren ze niet allemaal genezen, toch was er bij de anderen geen jaloezie.

 

Best mensen…ik praat er over om wat er staat in het evangelie…Talloze mensen volgden Jezus….. Ik denk, ik weet, ik hoor het van jonge mensen , zeggen ze onder veertig, die de schouders ophalen…..Is God dan TOCH gekomen?

En dan komt  het vandaag…. er staat,  van Jezus, opgetekend dat Hij tegen ons nu zegt….Als iemand naar Mij toekomt, dan zegt Hij onder andere: wie zijn vader en moeder niet haat, of iemand zijn vrouw en kinderen niet haat, of je je eigen leven niet haat. en als je je kruis niet opneemt…en Mij volgt…..dan KUN JIJ MIJN LEERLING NIET ZIJN….lees maar, het staat er.

En toch…..IK ZELF HEB DIE WOORDEN EIGENLIJK MAAR WILLEN OVERSLAAN  over wat hier van Jezus ons wordt mee gegeven….

En ook deze keer, heb ik gebeden…..en ik neem je mee naar Hem, de liefste mens ook VOOR ONS NU met al onze problemen……

Als je naar Jezus toe komt, zul je dat merken…en normaal houden ouders en moeders het meeste van elkaar en hun kinderen, en houden elkaar vast….maar Jezus zegt: jullie houden van elkaar, maar IK BEN GEKOMEN VAN GOD en IK ZEG HET ZELF…die liefde van jullie…. lijkt op haten als je MIJ LEERT KENNEN……En Ik zeg het vandaag tegen alle gehuwden en allen vriendschappen en allen die verliefd zijn……het is mooi , maar het lijkt leeg en haat als je Jezus niet kent…….Maar... als we Hem kennen dan gaan we moeilijke dingen van mensen onder elkaar ook begrijpen, en dat Hij er voor ons is om IEDER VAN ONS TE RAKEN.

 

Laat ons bidden, Ja Heer, U bent hier, en U ziet wat wij mankeren, en dat de anderen niet meer kunnen geloven…Kom en doe ons meelopen met U………en U wilt ons helpen…kijk hier rond Heer…naar wie heel veel pijn van liefde heeft of van ziekte of wat dan ook, en ineens voelen we dat uw meeleven voor anderen in ons warm wordt van de Heilige Geest.

Dit is mijn woord , een arme preek, maar waarin alles anders wordt zoals U UW KERK wilt hebben. KOM HEER JEZUS KOM.