Vierde zondag van Pasen

 
 
C-17/04/2016 4e zondag van Pasen 
 
 
 
 Roepingenzondag
 
“ Mijn schapen luisteren  naar Mij
en Ik ken ze, en ze volgen Mij.”
( Joh. 10:27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom….we vieren vandaag , alle katholieken over heel de wereld: ROEPINGEN-ZONDAG….. Misschien denken we…o ja, we moeten bidden, dat jonge mannen tot priester geroepen mogen worden , maar ook mannen en vrouwen om hier of ergens ver in de kerk te gaan werken, in de verpleging of geestelijke zorg, Er zijn echt mannen en vrouwen nodig, die nog meer als gehuwden helemaal vrij zijn voor de anderen…..
Maar…. deze zondag raakt ieder van ons, die is gedoopt…. We horen vaak de mannen noemen doe een evangelie hebben geschreven: vandaag Johannes bij voorbeeld.
Ik denk dat we niet verder zullen komen, niet wat dieper, en niet harder naar de hemel roepen: zend ons roepingen, als we er niet samen over nadenken: dat ieder dikwijls bij je naam wordt genoemd.
Ieder van ons heeft een naam, kort Jan en Riet…daar zit alles van jou in, en van mij…..We gaan nadenken wat onze eigen naam kan betekenen…..
Beginnen we met God te vragen om vergeving: dat we zijn stem niet hoorden, of die van anderen……en om al ons tekort wellicht gedaan.
 
 
HOMILIE
 
Roepingenzondag……Ja, wij mensen hebben allemaal een ROEP-NAAM, en dat is bijzonder om even stil bij te staan….Je ziet al bij heel kleine kinderen, dat ze het erg vonden, als je hun naam vergeten bent…Een naam, ook al hebben sommige mensen die voornaam, elke naam geeft een beeld van jou, die ZO HEET!….
Je wordt vaak GEROEPEN bij je naam…..: “Kom je even”,  “Zou je iets voor me willen doen?”….”Kun jij voor het eten zorgen”…..
We hebben allemaal mensen met wie we verbonden zijn, en voor wie we graag of in ieder geval: verplicht zijn: iets te doen….
Maar ook als je gaat werken, ook daar word je op je naam aangesproken voor jouw vak, of beroep.
Als we vandaag zeggen dat we bidden om ROEPINGEN, dan moeten we eerst denken aan: WAT DOE IK? Ja, soms krijg je een vraag  van mensen : WIL jij dat voor me doen?
Maar wacht even , er is misschien méér vraag dan we denken…..
En DENKEN WE ER NOG WEL EENS AAN dat die naam van mij, van ons, uitdrukkelijk werd uitgesproken toen we gedoopt werden. Als ouders met hun kind komen voor de DOOP, dat is om van God, van Jezus deze mens te worden om Gods liefde te beleven aan elkaar….Hoe heet uw kind? 
En bij het gebed voor de dopeling wordt de NAAM meerdere keren genoemd. ook op het grote moment: ik doop JOU in de Naam van de Vader, de Zoon en de  Heilige Geest.
Het leeft volop ook in ons …Ook in het OUDE testament, staan heel veel verhalen uit verschillenden tijden, dat God een mens ROEPT bij zijn naam, als God hem of haar roept voor een bijzonder werk of taak….Bijvoorbeeld: Samuel, Mozes , Daniël….en vele andere profeten. En denk aan de apostelen, de eerste van wie we allemaal de namen nog kennen!
ROEPING heeft voor ons gedoopte mensen, kleine dingetjes, waarvoor we bij NAAM geroepen worden, of   misschien zelfs  voor:  grotere dingen?
 
Wij hebben in het verleden vergeten om er eens goed voor te gaan zitten: als het over roepingen gaat….In de Kerk, als gelovigen zijn wij ook allemaal mensen die er bij horen, waar je bij de Naam genoemd mag worden…grote en kleine dingen……Wil je in de kerk helpen bij het voorbereiden van kinderen op eerste communie….wil je in het kerkbestuur komen? Wil je zondags naar de MIS komen?
Zo zijn er die gevraagd worden, en dan moeten wij er allemaal achter staan: wil jij priester worden? Wil je je leven gaan toewijden aan de zorg voor druggebruikers, en dan helemaal, als religieus?
Daarom vandaag extra gebed, en God wil niet ZO MAAR jongens of meisjes roepen tot zoiets….God wil dat wij er om bidden….Jezus zei het al: bidt om werkers in de wijngaard van God, want werk is er genoeg maar arbeiders te weinig.
Moeten we echt doen….op het moment zijn er twee jonge vrouwen, die aan het ontdekken zijn of de lieve Heer hen wil roepen tot een taak in kerk en wereld….En we moeten als parochie vragen: Heer we bidden U vandaag en we willen het niet vergeten, dat U enkele van onze jongeren ook tot het priesterschap wilt roepen?
Er is dus veel aan te zwengelen opnieuw, onze eigen roeping, onze bestemming voor anderen en ook voor de parochie, dat God ons hoort vragen om die bijzondere  taken nu ook aan jonge mensen onder ons  te geven!
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb