A-04-02-02-2020 - FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER - MARIA LICHTMIS

 

“ Dit zegt de Heer God:

‘ Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen.’ 

En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom

binnen, de Heer die gij zoekt, de engel van het verbond naar wie gij  verlangend uitziet.

LET OP, Hij komt, zegt de Heer van de hemelmachten.”

( Maleachi 3: 1-4 )

 

HOMILIE  vandaag precies veertig dagen na Kerstmis….En vroeger noemde we deze dag: Maria LICHTMIS……Nu zeggen we het anders: Wij BLIJVEN KIJKEN naar het kind, van Maria…..HET LICHT DER WERELD…….

We zetten Maria niet daarmee terug, want ZIJ IS EN BLIJFT de Moeder van GOD……maar zij krijgt de taak, om het Licht der wereld  in de tempel. binnen te brengen….

IK zie hier een verschil in het evangelie van Lucas…Met Kerstmis worden niet-gelovige mannen, mannen aan de rand van de maatschappij. genodigd als eersten, op zoek te gaan naar DE GEBEURTENIS de geboorte van de Zoon van God, die binnen komt als een klein kind…en deze mannen ontdekken het nieuws, dat hen bijzonder raakt....... er zijn veel kinderen geboren, ook zij weten dit, maar dit is IEMAND VAN GOD, in onze ‘kleren’ in onze menselijke gedaante komt Hij alles van ons doormaken….

En de DRIE KONINGEN, zijn ook NIET VAN het uitverkoren volk maar mensen van kennis en wetenschap, die de hemel afturen naar het goede nieuws, en zij brengen koninklijke geschenken mee: goud wierook en mirre.

Ja, zo moet aan alle volken de KOMST van de VERLOSSER verkondigd worden.

En dan ineens….de ouders….gaan met Jezus, volgens de Joodse wet naar de tempel om hun eerstgeboren Zoon aan de Heer God aan te bieden….

Het is een klein groepje daar in de tempel….om de riten van de zuivering van de moeder, zoals ze dat noemden, met de twee duiven, het offer van de de armen bij zich om de proevers aan te reiken en tot verbazing van de ouders komt  er een oude man, zoals Lucas het aangeeft, geleid door de Heilige Geest…

Een oude man, en even later ook de 84 jarige weduwe….gelovige mensen, die de bijbel kenden en wisten van de Komst van de Messias, de Redder…….

Vroeger liet men in de kerk de kerststal tot vandaag staan, om er het verhaal bij te vertellen van de twee oude mensen, die de genade krijgen…: ja nu kun je gaan in vrede naar de andere kant van het Leven dat Hij brengen zal…, om alles te gaan verwachten van wat God door die Jezus gaat brengen en doen in de geschiedenis….

En toch wordt het tegen ons nog eens extra gezegd: God is gekomen in Jezus, voor ieder van ons….HET IS WAAR, DIE JEZUS….jij bent alles voor Hem, jij bent zijn vreugde, Hij komt Gods Liefde aan je doen voelen…Je hoeft niet zo oud te worden eerst…..en de boodschap is voor ieder van ons hier nu….

Jezus wil ons raken…..en jij mag het zeggen door vertellen aan anderen, en we moeten het doorvertellen aan kinderen en jongeren……

En ik zeg er maar bij: steek een kaarsje op…Maria lichtmis heette het vroeger toch…..om aan jezelf te laten voelen, het LICHT en de warmte, …ja dat helpt om Jezus die we nog niet kunnen zien met deze ogen…..een moeder heeft, en zij zal door dat licht je helpen voelen, hoe zulk een kind aanvoelt in jouw handen. Jezus wij danken U.