Twintigste zondag 2014

“ Daarop zei Jezus haar:
Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd. ”
( Mt. 15: 28 )
“Samen een” Deze uitroep zal in de nabije toekomst dikwijls uitgesproken worden  in alle kerken van onze nieuwe Willibrordparochie, en ik oefen het  maar vast hier met u : dat nieuwe thema. 
SAMEN, zo zitten we hier bij elkaar.....EEN, dat is onze opgave: nog eens bewust rondkijken, anderen aan zien, en zeggen ,EEN, ja jij en ieder hoort erbij.
En als je van dat woord een een Hoofdletter maakt, snapt ieder dat we door Jezus, Gods Zoon samen één zijn, welkom.....
We laten die Jezus vandaag tegen ook ons, tegen mij praten in het verhaal van het evangelie.
Worden we stil even in onszelf.....God kijkt ons aan, vergeef waarin we tekort zijn gekomen in Samen en in EEN zijn.
HOMILIE
Ja, dat verhaal, van die niet gelovende vrouw, je zou nu zeggen een Palestijnse, van een ander geloof.....
Ik heb er talloze keren over gesproken, al die keren kwam het om de drie jaar terug in ons vieren.
We worden vandaag geholpen om het gebeuren met die vrouw te kunnen waarderen met de woorden aan het eind van de eerste lezing, waarin God zegt: Mijn huis zal worden genoemd, een huis van gebed voor ALLE volken!
Ja, een vreemde vrouw loopt Jezus achter na, een echte moeder, ...haar kind is niet goed en ze blijft maar roepen: Heb medelijden met mij, Mijn dochter is ziek , is van de duivel bezeten , en wordt gekweld.
Jezus lijkt er niet op te reageren, ook niet als ze op de knieën voor Hem neervalt.....En de apostelen hebben de buik er ook van vol en zeggen: Jezus jaag die vrouw toch weg, want ze blijft maar aan de gang met dat geroep!
Wat dan gebeurt, als je dat voor het eerst hoort, zou je nu kunne denken: Jezus discrimineert, met die rare opmerking....
‘Ik ben er alleen voor de schapen van het Gods volk Israel’ En het is niet goed om het brood dat voor de kinderen bestemd is aan honden te geven.....
Jezus vergelijkt haar, omdat ze een vreemdelinge is met een van de honden.
Ik kan ons wel verzekeren, dat Jezus haar prikkelt, ik denk om haar geloof in Hem te stimuleren....En ze antwoordt ..... met dat mooie antwoord,” ik hoef geen brood van jullie gelovige Joden te krijgen, maar als de kinderen eten aan tafel laten ze kruimels vallen , en daar komen de honden gretig op af....
En Jezus is geweldig met zijn antwoord: Vrouw wat heb jij een groot geloof, en ga maar, je kind wordt genezen.
Ik sta er al even over te praten om het goed te kunnen begrijpen...Een verhaal over iemand, van lang geleden,....maar wat nu wil God ons mee geven voor ons!
Ik denk, dat Jezus wil,dat wij Hem net als die vrouw durven vragen met de dingen die we doormaken....We mogen als gelovigen ZEUREN, vragen om kleine en grote dingen, want de lieve Heer weet hoe en waarom er in ons omgaat.....
Ja, durven bidden......durven vragen, .... Ja, doordrammen, blijven vragen.... We kunnen in ons geloven nog groeien.... En wat we denk ik tekort komen, dat we de weg naar God zo ‘n beetje opzij beleven van ons doen en laten....Pas, als de nood komt, ...dan maar kaarsje opsteken.... Dat is al heel wat, en Jezus daagt ook ons uit om iets tegen Hem te zeggen...Hij wil onze  stem horen... We hoeven niet lange gebeden gaan doen, maar roep om God, om Jezus......
God nodigt ons uit om te bidden,.... en gewoon jezelf te blijven, niets bijzonders, maar God weet hoe Hij uit het beeld van de mensen omgang met elkaar weg gewist is...De Heer wil terugkomen.Nogmaals, gewoon de dingen blijven doen, genieten van wat je nog leuk hebt maar met Hem erbij doet ons dankbaarder zijn en bewuster om alles.
GEBED OP DE ACHTERKANT VAN ONS BOEKJE
Stuur mij Heer,
waarheen U maar wil,
ant als ik door U gestuurd word,
weet ik heel zeker
dat U mij -in welke situatie ook -
zal helpen
zodat ik uw opdracht kan vervullen.
Amen
 
 Maak jouw eigen website met JouwWeb