B -21/06/2015  12e zondag door het jaar
 
 
“ Hij sprak tot hen:
‘Waarom zij ge zo bang?
Hoe is het mogelijk, dat ge 
nog geen geloof bezit? ‘“
( Mc.4:40 )
 
 
Welkom
 
Een paar weken geleden stond ik ver in Friesland, temidden van een blij gezelschap, die allen gekomen waren voor bruid en bruidegom. Ze werden welkom geheten door de plaatselijke pastoor, en hij zei er bij: “ welkom ook
voor degenen onder u die hebben willen komen in grote getale, ook al bent u zoekenden, zoals dat heet, mensen die het geloof nog niet hebben gekregen.
Dat laatste hoef ik  hier niet te zeggen, maar vandaag, als we het evangelie weer eens durven op ons laten inwerken gaat Jezus  tegen ons ook zeggen: heb je dan nóg geen geloof? ..... We zijn allemaal zoekenden zullen we ontdekken, en daar om dat ieder er is om dat met elkaar te delen.
Beginnen we daarom God te vragen, voor: als we in Hem niet durfden geloven......
 
HOMILIE
 
We hebben het bekende verhaal gehoord van de STORM OP HET MEER....De leerlingen van Jezus in een vissersboot waar paniek uitbrak vanwege de hevige storm en overslaande golven, en Jezus ligt daar te midden van dat tumult te slapen......
Mensen van angst bezeten, zien alleen het einde op hen afkomen, en ze maken Hem wakker... Kun jij dat aanzien dat we met z’n allen omkomen?
Mensen in angst....
Toen ik van de week het boek opensloeg, om na te kijken wat het WOORD VAN GOD staat  aangegeven voor deze zondag, dacht ik meteen aan onze situatie van ons mensen.
Je kunt dan wel zeggen, dat ons land er nog goed van afkomt....maar het houdt toch veel menen bezig, en mensen zijn bang voor wat de toekomst ook hier brengen kan......
Telkens als je naar het nieuws kijkt wordt je geconfronteerd met beelden en verhalen over vluchtelingen, nog nooit in de geschiedenis zo veel mensen ontheemd, op de vlucht...en er zijn er, die maar gauw het nieuws afzetten om die beelden van die lijdende niet te hoeven zien.... Dan de berichten over de wreedheden van ISIS, mensen, moordpartijen in het Midden Oosten maar ook in vele landen van Afrika......Overal angst....en ook al is onze angst, vrees niet  voelbaar aan het lijf, ....we hebben er iets mee, we moeten ons aantrekken wat anderen gebeurt......Al is het minstens een greep in de portemonnee om de nood wat te lenigen....
 
Samen even nadenken over de leerlingen in de boot, over de angst om ons heen en soms ook in ons eigen leven.....
Ik hoor nogal eens mensen zeggen: er is erger nieuws eigenlijk dat we te horen krijgen, en we denken er niet aan om God aan te roepen, om te bidden om redding, om wat mensen elkaar aandoen?
Ook in de boot, ze hebben Jezus bij zich, en HIJ komt van God, en toch denken ook zij niet aan bidden, maar reageren in angst, en maken Hem wakker....kun jij zo maar doorslapen?
Doorslapen doen we wel ondanks de verwarrende beelden en verhalen in deze tijd....
En Jezus zegt, en kan ook tegen ons zeggen: waarom zijn jullie zo bang?.....Zelfs als je levenseinde lijkt op je af te komen, waarom geloof je niet?
Dat is gemakkelijk gezegd...... Jezus weet dat natuurlijk ook, van die angstgevoelens of onze gesprekken over alles wat er gebeurt.....We moeten als mensen de confrontatie met ANGST met bang zijn doormaken.....
En toch wil Hij ons zeggen: Waarom zo bang? Geloof je  nog niet ? Ik ben er toch!
Ik ben er toch zegt ook een moeder, die ‘s nachts wordt geroepen omdat je een vreselijke enge droom had....Ik ben er toch....
 
We kunnen dus gemakkelijk roepen: we moeten geloven....maar hoe en waar. als vele mensen door alles wat in de moderne wereld ons afleidt en bezig houdt...... We zijn de weg kwijt....en het WOORD van GOD voor ons vandaag is zijn geduld om met ons hier opnieuw te beginnen....
Ja, oefenen, en de Naam zeggen: Jezus...en Hij zal komen, en ons op weg helpen, en vooral ook wil Hij dat we betrokken zijn bij wat we te verwerken krijgen van alles wat gebeurt met en door mensen....Jullie moeten mee bidden, ....bezorgd zijn en roepen net als de apostelen om hun eigen hachje, roepen...Heer kijk wat er gebeurt! Help ons....we zullen langzaam nieuw ontdekken ........ .Wie is HIJ toch, dat zelfs de wind en het water aan Hem gehoorzamen?
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb