C-17/02/2019 - 6e zondag door het jaar
 
“ Jezus daalde met de twaalf van de berg af, Hij bleef staan op een vlak terrein,
daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen, en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land. 
Ze waren gekomen om Hem te horen en van hun ziekte te worden genezen.
En al die mensen probeerden Hem aan te raken, omdat er een kracht van Hem uitging,
die iedereen genas.”
( Lc. 6,17-20 )
 
 
INLEIDING:
 
Vorige week zeiden enkele mensen tegen mij: wat waren we toch met weinigen!….Geloven die ook niet meer? Wat is er toch aan de hand? … een paar jaar terug was het nog  lekker warm vol.
Beste mensen, toch even eerst rondkijken naar ieder die gekomen is….Goed dat jij er bent, en van harte Welkom…..En we zij er zeker van dat de lieve Heer ons dankbaar aankijkt…..Wat zouden we Hem soms toch graag even, maar heel even zien!
In het evangelie lezen we vandaag, hoe er op een grote vlakte een grote menigte op Jezus wacht…..om naar Hem te luisteren, en …ja, met al hun ziektes, en onreine geesten, mensen die geestelijk ongezond zijn.
En Jezus lijkt over iets heel anders te gaan praten…..over ook heel andere noden van mensen……
Och beste mensen: het wordt niet te moeilijk…..WE zullen bekende woorden horen: Zalig zij….maar we gaan het anders invullen, opnieuw, of zo dat het ons ontroeren mag,
Heer, daarom gaan we U eerst vragen om vergeving voor al onze zonden, voor waar we vooral jegens U in  tekort geschoten zijn en onze dierbaren of mensen die we zo maar passeerden…..
 
HOMILIE
 
Bij mijn overwegen van de lezingen, ben ik eigenlijk in eerste instantie niet blijven staan bij de Zalig-prijzen van Jezus, en zijn Wee-geroep, de laatste gericht naar  mensen die alle geluk van dit menselijk bestaan verwachten….Of, bij die laatsten, denk ik voor Nu meteen aan hen, die Jezus niet hebben leren kennen, of: vaag over wonderen en tekenen hebben gehoord, en alles hebben weggeschoven……
Van het evangelie zijn in uw boekje de eerste regels wat ingekort. en in die paar zinnen wordt over de massa mensen gesproken, die Jezus komen beluisteren en vooral met hun ellende komen met ziektes, zelf of die van anderen, …uitzicht voor blinden, mensen met een verstoord gevoelsleven, die ondanks goede prestaties van artsen in onze tijd, ook zorgen hebben voor verslaafden, drank en drugs, en niet te vergeten storingen bij jongeren in hun gevoelsleven, voor wie we moeilijk een plaats kunnen vinden in huizen, waaraan een groot tekort blijkt te zijn…..
Mensen in nood, toen en NU, komen, hopen op hulp, en er staat nog bij: Ze willen HEM AANRAKEN…..
 
Ja over dit laatste punt heb ik de laatste tijd met velen over gesproken. Maar ik moet het BREDER ZEGGEN……..Je ‘VERMOEDT’, je ‘Constateert’, dat in het GELOOF van de mensen ER GEEN PERSOONLIJK CONTACT MET JEZUS meer lijkt te zijn…..voor de DUIDELIJKHEID……
Geloven hangt samen met GEBED…..In de Viering van een Eucharistie is daar bijvoorbeeld sprake van, en toch hoor je van mensen, die niet meer komen of nog maar zelden…..We “hoorden de Mis”….het zangkoor zong een Gloria, en de woorden verstond ik niet….en gebeden door priester gezegd, of zoals we dat zeggen: de VOORBEDEN…iemand spreekt voorbereid en wel INTENTIES uit, namen van zieken of overledenen
 
En als ik zo rondkijk hoe de de laatste jaren nog méér mensen van de kerk zijn thuis gebleven…….Ze missen dat Jezus, zoals vandaag in het evangelie staat: aan te kunnen raken, te voelen…en dat kan ook zo niet in de gave van het GELOOF,…….GELOVEN IS NIET VOELEN, maar AANNEMEN dat HIJ DICHTBIJ ONS IS….er is een taal van het HART zou je kunnen zeggen.
En toch ben ik er van overtuigd dat wij , ook en vooral als priesters, diakens, mensen die voorlezen of voorbidden …. dat we onze taal duidelijk moeten uitspreken….
MAAR OOK, mogen we denk ik, gaan leren om SAMEN TE VRAGEN om de genade van TEKENS, ….In de tijd van Jezus staat er telkens dat Jezus de TEKENS, wonderen deed, juist als BEWIJS VAN ZIJN AANWEZIGHEID ALS ZOON VAN GOD.
Beste mensen Jezus spreekt ons aan om GELUKKIG te zijn, juist als we arm zijn, als we als gelovigen…..heel zwak zijn, als we honger hebben om méér te weten van de lieve God , van Jezus onze HEER en HEILIGE GEEST.
WE zijn als gelovigen in JEZUS geroepen om gelukkige mensen te zijn en vanuit dat geluk anderen durven te vragen: kom nog eens mee, en gaan we samen VRAGEN WAT JIJ nodig hebt in je ziekte of je moeilijke dingen.
BEGINNEN WE DAN NU OPNIEUW…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb