B-17/05/2015 - 7e zondag van Pasen

 

“ In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel
en bad:
Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die 
Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen 
zijn zoals Wij.”
( Joh. 17:11b )

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn bijzondere dagen, en daarom fijn dat ieder er is....We kijken in de wereld om ons heen: wat er allemaal zo te zien is : nog nooit zoveel miljoenen vluchtelingen, nog nooit zoveel mensen vervolgd en vermoord om hun geloof in Jezus....
Nee, ik zeg het niet om ons bang te maken, toch niet, want dadelijk horen we Jezus ons vandaag juist zeggen: Vader God, bewaar in uw Naam, al die mensen die Gij Mij gegeven hebt!
Op zoek naar God, ook namens en voor al die mensen en voor de velen die God niet kennen, nog nooit echt met Jezus hebben leren praten.
Beginnen we dan maar met vergeving te vragen over wat wij de goede God en of mensen tekort hebben gedaan!

HOMILIE

Zo op weg naar Pinksteren toe.......gaan we in de natuur- als het goed is - op weg naar de warmte van de zomer! 
En dat Pinksterfeest, het verhaal van de mensen die het ineens begrepen en konden luisteren naar het GELOOF dat Jezus hun verteld had en dat ze tot dan toe niet begrepen hadden.
En ze werden warm, zagen elkaar anders, voelden zich toegerust om het aan de anderen te gaan vertellen.... Niemand echt wat je noemt op school opgeleid, gewone vissers en andere vaklui......De Heer  God is onder ons gekomen, dichterbij dan OOIT, en Hij is mens geworden en heeft alles van ons gedoe en pijn en lijden komen doormaken.....in Jezus...en Hij is vermoord aan het kruis, en de derde dag opgestaan...tot eeuwig LEVEN !

We hebben een levende Heer, maar we zien Hem niet. Het lijkt in onze tijd, dat juist dat punt van Hem niet kunnen zien, voelen, horen spreken.....en geloven, dat kun je zo maar niet....dat moet je krijgen
En ik denk wel eens: vele mensen hebben het geloof  bij zichzelf zien wegvloeien vanwege dat ze God, Jezus niet kunnen zien, en dat de meesten niet hebben meegekregen dat geloven in God, in Jezus, met zich mee brengt dat je bidt, contact hebt met IEMAND......
Voor de veranderende dingen in de kerk werden ingevoerd, hadden de meesten als ze naar de kerk gingen, en ook dus thuis: een kerkboek....ook al kende men onze vader en weesgegroet , daar kon men ook andere gebeden  in terug vinden en veel mensen hadden daar steun aan. En niet te vergeten het simpele rozenkransgebed...... en daar kwam nog bij de slechte dingen die gebeurd zijn door enkele  religieuzen en priesters, en veel negatieve berichten, waar of half waar over wat in de kerk niet goed zou gaan.

En toch vandaag, geeft de geduldige God, die alles kent van wat er in ons leeft en gebeurt, of gebeurd is, ...en Jezus bidt tot de Vader: bewaar in uw Naam allen die Gij Mij gegeven hebt opdat ze één mogen zijn zoals Wij.
Met God omgaan zit hem niet in omhaal van veel woorden...blijf jezelf, maar weet dat Hij bij je is, en alleen al de naam Jezus uitspreken en de Moeder van de Jezus, Maria, uitspreken....dat is al gebed, ....... Och zoals we het hier mogen beleven samen, daar rust Gods zegen op, en zal Hem een vreugde zijn, voor ieder hier.... Alleen de taak, die we ook hebben, om die schat van wat je bent in je hart, dat moeten we doorvertellen..... Och gewoon met eerst de kinderen en kleinkinderen de Naam Jezus te leren...

Kom Heilige Geest, geef het ons met het komende Pinksteren, zoals toen lang geleden met de apostelen...

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb