C-10/07/2016 - 15e zondag door het jaar
 
 
“….het woord is dichtbij u,
in uw mond en in uw hart.
Ge kunt het dus volbrengen. “
( Deut. 30:14 )
 
 
 
WELKOM
 
We zijn er weer, we hebben elkaar begroet, of wat verder weg iemand toegeknikt, of een hand opgestoken…..WELKOM…..We gaan samen BIDDEN, zoals we hier bij elkaar komen. Goed dat we dat voor de zondag willen doen. Maar wat is het eigenlijk? Bidden…woorden zeggen, of zo maar stil in onszelf denken….tegen IEMAND die we niet zien…en toch zijn we er allemaal omdat we geloven dat HIJ HIER midden onder ons is.
Veel mensen bidden niet meer, halen hun schouders op, en gebeden die we van ons moeder vooral mee kregen, waren WOORDEN, die ze ons leerden. Ze zei, als je niet weet wat tegen de lieve Heer te zeggen, doe dan een Onze Vader, en als je met Maria wil praten , bid het Weesgegroet…..
Is het zo moeilijk? Is geloven voor mij moeilijk in te vullen? Wat kan ik dan het beste doen?
We gaan er over denken samen, en we horen wel wat Jezus ons aanraadt.
Beginnen we met onze Schuld te belijden, echt ruimte maken voor Gods woord in onszelf……
 
HOMILIE
 
Als we over geloven horen praten, over GODS WOORD onderhouden, denken we aan wat we moeten presteren, allemaal doen……En geloven beleven we vaak als iets moeilijks, en komen we erachter dat we na zoveel jaren geloven nog eigenlijk niets weten…..
We moeten tegen ons mensen van deze tijd eigenlijk nog eens zeggen: och, het is allemaal veel simpeler, dat geloof…., gewoon proberen kleine dingen te doen…..Niet eerst met wat vroeger veel gebeurde aan komen dragen van al wat MOET…..
Het is allemaal dichterbij dan je dacht….Eerst komt al de Naam Jezus…..we horen Hem praten in het het evangelie….maar we moeten er aan gaan LEREN denken, dat Jezus ieder van ons eerst roept, roept bij jouw naam, en ieder hoort bij Hem als was JIJ DE ENIGE !
En als het gaat over DOEN, dan horen we vandaag het verhaal van de Samaritaan, nog wel een ongelovige, die geen grote verhalen houdt en theorie geeft over NAASTENLIEFDE….nee hij doet.
Jezus doet op ons een beroep als we iemand in nood tegenkomen, en dat er iemand is, die jou ook opraapt als jij het moeilijk hebt…..
In het eerste stuk waarin een priester en een leviet, zeg maar pastorale werker……. en die zijn zo in theorie met hun geloof bezig dat ze doorlopen voorbij de mishandelde mens….
Ik denk dat het een goede keuze is, om in de eerste lezing een stukje te lezen van Mozes…aan het eind zegt hij…..Het woord is dichtbij je,in je mond en in je hart……We  dragen als gedoopte Jezus mee, wat God tegen ons zegt, en aan ons vraagt….en daar hoeven we geen boek voor open te doen, maar luisteren naar wat Hij al in je hart heeft gelegd.
 
Als we met mensen over geloof praten, laten we tegen degenen zeggen, die roepen: ik ken Hem niet ik geloof niet….kijk nou eens naar wat je aan goede kleine dingen in je hart hebt….. En zeg zijn Naam Jezus…dat is al een gebed,
en kom jij zoals je bent eens wat mee doen , op zondag of door de week als we even de kerk binnen komen, en dan is er al Een die blij is, dat jij ook binnen komt en dat Hij met jou zoals JIJ BENT lieve dingen wil gaan doen.
Niet eerst Woorden, maar kijken wat je al van Hem gekregen hebt. AMEN