C-06/-01/2019 - Kersttijd - Hoogfeest van de Openbaring de Heren
Driekoningen
 
Het laatste zinnetje van het evangelie
heeft een  bijzondere betekenis voor ons , voor ieder van ons:….”  Zij vertrokken langs  een andere weg…Het KIND VAN DE KRIBBE  heeft hun leven veranderd.! “
 
“ Nooit is er onder der geslachten aan de 
kinderen der mensen bekend gemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige Apostelen en Profeten,
dat de heidenen in Christus Jezus mede-
erfgenamen zijn……”
( Ef. 3,5-7 )
 
 
 
INLEIDING
 
Dierbaren, het mag nog Kersttijd heten, en we kijken elkaar aan vanwege het Hoogfeest  van de Openbaring des Heren…..en toch mag ik jullie even er op wijzen, kijkend in een Vesperboek van lang geleden,  waarin staat over deze dag in januari het volgende:
Vandaag gedenken we,  dat een STER de wijzen leiden naar de KRIBBE, 
dat vandaag wordt gevierd het wijn-wonder van Kanaän, en dat vandaag Jezus zich liet dopen door Johannes….
In alle toonaarden, ook nu wij alleen de Drie Wijzen vieren, wordt ons op deze dag aangereikt: God maakt Zich bekend aan de heidenen van heel de aarde, die drie mannen….Maar OOK: Hoe WIJ Jezus kunnen ontdekken en ontmoeten.
Drie keer wordt de camera op de lieve Jezus gericht, de Zoon van God,de Verlosser,  die naar ieder en allen komt….Zich kenbaar maakt
Vandaag dus de DRIE KONINGEN, van wie in de liedjes van de kinderen langs de huizen niets meer over lijkt te zijn.
We gaan luisteren, we open ons hart voor Hem, die wil komen, zo vlak na Kerstmis…opnieuw, niet het pasgeboren kind getoond aan de Herders, maar een  wat groter kind,….Voor heel de wereld…..God maakt ZICH BEKEND ook aan de vele mensen, van NU die zich van Hem lijken af te keren….  We gaan luisteren en toch ook weer kijken als of we het voor het eerst zien en horen, misschien geholpen door de beelden, voor u en voor mij persoonlijk…..
Beginnen we met ons vrij te maken en vragen om vergeving, ons openen voor het Licht.
 
HOMILIE
 
 
Hoe dikwijls hebben we Kerstmis gevierd…? En ook hebben we de beeldjes van de WIJZEN dichterbij de kribbe gezet. …… 
Sterrenwichelaars, Zoekers toch wel van wat er te zien is in de Schepping…..Maar ook ONGELOVIGEN …Zouden ze  al een: Woord van God al kennen?
Wij kunnen naar de kerststal KIJKEN……waar kun je het mee vergelijken…zoals wij mensen naar een bruiloft gaan…er is iets, heel veel te zien…mensen op zijn best….De meesten kijken alleen naar de bruid……mooi in het wit, het centrum…..We gaan KIJKEN naar een Doop….we zien vooral het KIND, in een wit kleed….kijken naar een nieuw gezicht…..
Zo doen we met de Wijzen, die we Drie Koningen blijven noemen, en het is goed, en naar hun offers, we snappen er niet veel van. Goud, wierook , mirre. En 
ik moet er bij zeggen, en daarom de beeldjes toch even vandaag dichter voor me….We hebben een week kerstmis achter de rug, gebeden en gezongen….! 
 
Dat KIJKEN is goed natuurlijk….we mogen over eeuwen heen OP DE RUG kijken van die  vreemdelingen , die mannen….En waar er in het verhaal van de herders staat, dat ze het KIND gezien hebben, gaan ook dezen  naar huis en vertellen overal wat ze gezien hebben.
Die herders doen anders…..ze komen naar Jezus, wiens naam ze voor het eerst horen, en mee gaan nemen,
Maar dan staat er:( waar ik althans veel te weinig bij heb stilgestaan….er langs gekeken….ze knielen, buigen en aanbidden.
 
Ik denk dat het goed is, om daar nu eens bij stil te staan op deze feestdag…Het zal ons nooit meer gebeuren…..Ik wou dat ik nog kon knielen….
Heb ik ja, ooit BIJ DIE WIJZEN VERDER GEKEKEN op de rug, niet er op doorgedacht: wat gaat er om in hen….ze knielen, aanbidden, staat er
En daarmee zitten we, Dierbaren midden in HET VERHAAL dat GOD ons vandaag mee wil geven…..we hebben bij de herders ook naar hen gekeken natuurlijk, en te weinig gedacht zoals vandaag: dat Kind kijkt  naar ons….
Hij de Zoon van de eeuwige God, begint toch met heidenen als eersten…
En meteen denken we verder dan we ooit dachten: we hebben prachtige mooie bijbel teksten over het KIND, en HOE gaat JEZUS tegen hen spreken?
En ineens staan we, zitten we bij de stal, wij ja ook nu 2019!
God, Jezus wil ONS NU OOK AANRAKEN…..met zijn liefde!
Het begint denk ik dikwijls bij ons mensen zoals met de liefdes dingen tussen twee mensen….
Kijken, en Hij zegt wat, en ik durf amper terug te kijken, zoals bijvoorbeeld bij de uitstelling van het Sacrament
 
Ja dit Kerstmis wordt zo, beste mensen, anders…
Probeer het even van mezelf uit te vertellen,…..toen ik in 1981 voor het eerst in Paray-Le-Monial kwam…..gelovig, dat wel, priester ook, gedoopt, elke dag de H.Mis….en INEENS daar voel ik,  kijk, denk ik , en zie Jezus anders.
Toen kon ik nog knielen…..het was anders….en sommige van u , ik noem maar wat, bij je belangrijkste dag van de professie of huwelijk.
We praten vandaag nog niet, daar is geen tijd voor, over de geschenken van de Wijzen……De Heer is NU bezig, De Geest van GOD kijkt ons aan, KOMT NIEUW in ons, en we zien opzij zijn moeder en Jozef de gelovige…..
DE DRIE WIJZEN het gebeurt nu met ons……
En het staat helemaal aan het einde van het verhaal en dat kan voor ons iets anders,. net als voor de Wijzen, betekenen:.” Zij vertrokken langs  een andere weg…Het KIND VAN DE KRIBBE  heeft hun leven veranderd.! “ 
En dat beleeft Hij met ons, ik voel het ook, ja en voelen is niet meteen het goede woord, maar in jou zelf …het wordt mooier, het komt goed en …met al die niet-gelovigen rondom ons….
Kom Heer Jezus, Kom Heilige Geest. HEILIGE DRIEKONINGEN BIDT MET EN VOOR ONS !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb