B-15/02/2015 -  6e zondag door het jaar

 

“ Door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit,

raakte hem aan en sprak tot hem:

Ik wil, word rein! )

( Mc.1:40-45 )

 

Ik hoop, dat ieder zich thuis voelt bij de anderen. Ook al hebben we niet uitdrukkelijk met elkaar kunnen praten, ieder is er met zijn eigen waarde.

We horen straks lezingen over melaatsheid. En dan denken we misschien....o, dat gaat ons toch voorbij? Of niet ?  Want ik heb er de laatste tijd de nadruk op gelegd, dat wat uit de Bijbel wordt gelezen, vandaag, NU Gods Woord is, Gods boodschap voor ons, voor ieder, en voor sommigen misschien heel apart.

Laten we dan maar ons er voor open staan, en ons bij God aanbevelen: Heer ontferm u over ons !

 

 HOMILIE

 

Peerke Donders uit Tilburg staat ervoor bekend, dat hij als priester op Suriname een groot deel van zijn leven heeft weggeven met zorg voor melaatsen....

En de Vlaamse held van België Damiaan de Veuster, zijn leven is in veel boeken verteld en ook is er een speelfilm over hem gemaakt. Want door zijn zorgen op Hawaï kreeg hij die vreselijke ziekte zelf, en stierf er aan.

Het is goed om over goeie mensen nog eens na te denken....hun naam te noemen, en deze twee zijn heilig, en als we zelf iets ergs moeten mee maken zullen deze heiligen ons wel helpen met voor ons nu te bidden!

In het verhaal staat JEZUS, de zoon van God, en bij zijn vele ontmoetingen trof hij ook melaatsen, ...en die aan deze ziekte leden, werden verbannen uit de samenleving, men was zo bang die ziekte zelf te krijgen, want de patiënten moesten maar zien waar ze bleven zolang het lijden duurde.

Het lijkt nu nog, of wij er niet bij zijn...in dit verhaal... die man moet op afstand blijven en hij kan maar een ding vragen: Heer U kunt mij genezen!

En Jezus gaat op hem af....Hij doet iets wat niemand durfde en ook niet mocht: Hij raakt die man aan, en zegt dan: wordt rein....!

En hij is beter....maar Jezus wil geen sensatie....En Hij stuurt hem naar de joodse priesters, bij wie men zich kon melden als de ziekte over was, en dan mocht je naar huis, gewoon weer leven met de anderen!

Ik heb dit verhaal ook lang geleden horen voorlezen....en je hebt sympathie voor de goedheid van God voor die mens .... Ja, en dan? Mooi verhaal......

Maar ik heb leren ontdekken, hier is HIj.....Hij komt ook NU in ONZE geschiedenis binnen......

In mij, zoals ik me vandaag voel, goed in mijn vel of ja van die dingen die je krijgt bij ouder worden, of dingen die je van binnen mee maakt om dierbaren, om familie, zorgen....

Uit het verhaal komt duidelijk  naar voren: Jezus zegt niet alleen iets,nee Hij RAAKT AAN!

Ja, God laat voelen, dat Hij JOU, MIJ , ONS lief heeft, en ons kent zoals we zijn..... 

Als we bidden tot God of tot Jezus, dan voelen we dat aanraken niet zoals wij dat bij elkaar kunnen doen...een hand geven, of iemand een klop op de schouder...

Maar we kennen het als we als gelovige een sacrament, teken van Jezus’ nabij-zijn krijgen....Bij de communie, raakt de priester je hand of je tong....en bij de ziekenzalving..aanraken, in stilte de handen op het hoofd, zoals we hier pas deden bij de ziekenmiddag....

En we kunnen het doen, zoals je je ouders het ook hebt voelen doen....een kruisje geven voor het naar bed gaan.

We zijn er erg mee bezig en het is de taak van ons mensen van NU , om de tekens van God uit te delen, niet alleen kunnen praten over geloof, of alleen een gebed  uitspreken, maar aanraken, een kruisteken maken....bij je kleinkinderen, maar ook rond het ziekbed zoals ik het vaak heb zien doen...en ik vroeg vooral de grote en kleine kinderen, doe een kruisje op pa’s of oma’s hoofd.

Ziet u, het is een verhaal voor ons van God zelf vandaag!

Ja, aanraken , tekens zijn dicht bij...en de lieve Heer wil de moderne mens het laten voelen, en de paus Franciscus doet het alsmaar, hij wil ook van Jezus laten VOELEN!