Gebed voor een dierbaar persoon

 
 
‘Zoals de vader van de verloren zoon, tegen zijn oudste zei: “Alles wat van mij, is ook van jou” (Luc.15:31), zo zegt U dat ook tegen mij.’
Uw woorden, Jezus, zijn dus van mij en ik mag daar gebruik van maken om de gunsten van uw Hemelse Vader aan te trekken over hen, die met mij verenigd zijn”.
 
“Jezus, U weet het, ik heb geen andere schatten dan de zielen die U met de mijne hebt willen verenigen. U bent het die mij die schatten hebt toevertrouwd. Ik durf dan ook de woorden gebruiken, die U sprak tot uw hemelse Vader, de laatste avond  op deze aarde........ (Joh.17)
 
‘Ik heb U verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat U mij opgedragen hebt. Ik heb Uw naam doen kennen aan die u mij gegeven hebt; zij waren de uwen, en U hebt hen aan mij gegeven. Nu erkennen zij dat alles wat U aan mij gegeven hebt; van U komt.
 
Want ik heb hun de woorden meegedeeld die U tot mij gesproken hebt. Zij hebben ze ontvangen en geloofd dat U het bent die Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen die U mij gegeven hebt, omdat zij de uwen zijn. Ik ben niet meer in de wereld. Maar zij, zij zijn er nog en ik ga naar U terug. heilige Vader, bewaar degene die U mij hebt gegeven omwille van uw Naam.
 
Ik ga naar u toe, en ik zeg U dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat de vreugde die uit U is, in hen volmaakt moge worden. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behouden voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben.
 
Niet alleen voor hen bid ik , maar ook voor hen die in U zullen geloven als zij hen daarover horen spreken. Mijn Vader,ik wens dat waar ik ben, zij, die U Mij gegeven hebt met mij samen zullen zijn en dat de wereld mag erkennen dat U hen lief hebt gehad zoals U mij hebt liefgehad.
Ja, Heer dat zou ik U na willen zeggen, .........”

voor iemand die we lief hebben