C-12/06/2016 - 11e zondag door het jaar
 
 
“ Jezus zei tot de vrouw:
Uw geloof heeft u gered: ga heen in vrede.”
(Lc. 7,50 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Ja, we mogen onze zondag hier nu beginnen ….. we staan daarmee bij de Joden, bij wie de heilige dag, voor hen op zaterdag, begint op de vooravond!
Hartelijk welkom aan iedereen,…..om samen ons geloof in God te beleven, elkaar daarin te versterken, voor de anderen ben jij er ook…..en we willen ons openstellen voor die diepe relatie van God die ons zoekt, die ons wil aanraken, vooral in ons hart, in de dingen van mensen waar we goed in zijn.
Omdat beter te kunnen beleven, beginnen we met onze schuld te belijden. Ja, de bedoeling is goed, en toch wordt iets bij ons gauw een sleur…het hoort er eenmaal bij…maar Gods Geest zal ons dat nu ook bewuster uit laten zeggen.
 
HOMILIE
 Beste mensen, we hebben het evangelie gehoord, en God spreekt tot ons in dit verhaal. Wat wil Hij zeggen tegen ons met dit verhaal? 
Want bij het horen ervan komt de vraag…Wat moet ik daar mee? …..Een vrouw die zo maar binnenkomt in het huis van de man die Jezus voor het eten heeft uitgenodigd….en ze kennen haar: ze deugt van geen kanten…..! Trouwens, man of vrouw onder ons, en je zou zo iets mee maken…we zouden er raar van opkijken, of sommigen zullen mopperen tegen haar:"mens wat zoek je hier?"
Zoals Lucas vertel dan ook dat….de Farizeeër die Jezus heeft uitgenodigd, er mee zit, maar hij durft Jezus  eigenlijk niets te vragen , maar van binnen denkt Hij: als Jezus een profeet was, dan zou Hij toch weten, dat die vrouw niet deugt, Maar …. Jezus laat haar begaan, met de zalving van zijn voeten en nog wel met kostbaar spul.
Dat kunnen we ons niet goed voorstellen trouwens, maar in het Oosten werd het wassen van de voeten overgelaten aan een lager iemand…..en Jezus zegt ook even tussendoor…je hebt als gastheer mij niet zo ontvangen dat je mijn hoofd hebt gezalfd, dat was blijkbaar gebruik bij een welkome gast!
 
Maar nogmaals de vraag aan ons: waarom spreekt de goede God tot ons met dit verhaal?
Eigenlijk wordt het al wel duidelijk, als Jezus, die weet wat er in de gastheer, en de anderen omgaat, met een vergelijking komt over twee mensen die een schuld hebben…..Ja, degene, die het meest wordt kwijtgescholden, zal het meest houden van de geldschieter, want hij is het meest opgelucht van die schuld verlost te zijn! 
En naar de vrouw toe, zegt Jezus dan ook….Haar zonden zijn vergeven, al zijn het er nog zoveel want zij heeft LIEFDE betoont….Ze doet iets, en al kan ze niets zeggen van emotie, ze kust zijn voeten en droogt ze af met haar haren.
 
NU komt het dichterbij……Maar je moet het zoeken…..Als we praten en denken over God, dan slaan we de ogen gauw neer, omdat we zelf ook lang niet altijd God Zijn plaats geven, al bent u en zijn we van goede wil…Vergeten te bidden  voor mensen in nood, of iets extra geven…..
Dat weten we allemaal van onszelf….en liefde niet doen is erger dan wij goed praten dikwijls….
Jezus komt met dit verhaal in mij, in u en jou binnen….
Dat zijn we niet gewend….het gaat altijd erom, wat wij van God moeten doen of niet mogen…..
Jezus kijkt ons aan….de naam van de vrouw wordt niet eens genoemd hier, en dus kan Jezus de NAAM van IEDER van ONS NU ervoor in de plaats uitspreken!…. God is in Jezus mens geworden, om naar ons toe te komen, om goed aan je te doen…….Hij raakt ons aan, waar we zeer hebben, Hij zal wassen waar we een beurt nodig hebben, maar vooral nog veel meer…God is mens geworden met hart en met voelen van mensen,,,en HIJ wil dat we daar over denken.
Als je blijft voelen: ik ben niet gelovig genoeg…..
Juist dan mag je HEM nou eens zo horen zeggen, met je voornaam erbij….Ja jij, ik ben op zoek naar jou….Ik houd van jou…….
Je geloof heeft je gered: leef in vrede….EN>>>>>vergeet niet dat ook aan de anderen vooral aan de kinderen te vertellen…..dat je hem gehoord hebt, en dat Hij ook tegen hen iets liefs heeft te zeggen…..