“ Daarop stelde Hij hij de vraag:
‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’”
( Mc. 8: 29 )
 
 
 
 
WELKOM
 
Wie ben jij? dat is een normale menselijke vraag, die een ander tegen komt. Het is gemakkelijk hier onze bijeenkomst te openen met WELKOM….We kunnen niet alle namen tegelijk noemen, en zo vatten we ze samen, ieder die hier is…..Maar u, jij hebt een naam, en dat blijft belangrijk je leven lang…Vooral de voornaam…..ook al zijn er méér die Annie heten of Jan, …je wordt op jouw toon aangesproken.
Vandaag, zegt God het ook tegen ons…Wie ben IK zegt Jezus, als Hij hier op aarde is….Waren we nog een halve eeuw geleden een overwegend Christelijk land, met mensen die zich gelovig noemden…Het is nu anders…men ontkent: ik geloof niet;, men wil niet, men kent eigenlijk niet eens de Naam :Jezus, misschien nog als stopwoord …..
Wie ben jij ? een goede vraag, ook als God tegen ons zegt: wie zeg jij dat IK ben?
Laten we God aanroepen om eerst om vergeving te vragen, zodat Hij beter binnen kan komen, bij ieder van ons !
 
HOMILIE
 
Ja, namen noemen, ….ik merk dikwijls hoe kleine kinderen al heel vroeg het belangrijk vinden, dat ze zeggen: hoe heet jij?  maar het lijkt in onze omgang als volwassenen soms moeilijk om je voor te stellen met jouw voornaam…..Er was een tijd, dat we iemand niet zo maar bij de voornaam noemden….Als je tegen iemand op kijkt of iemand die  vreemd was, dan zei je: meneer of mevrouw…… Een minister werd bij de achternaam genoemd…..en als voornaam: excellentie….
Iedere minister hoe hoog ook wordt met de voornaam ook aangeduid….. Hopelijk is het een teken van dichter bij elkaar staan, gewoon zijn, en dat die naam  nou precies zegt, wie JIJ ook voor je zelfgevoel bent!
In het evangelie is Jezus onderweg met zijn leerlingen en die weten wel dat Hij Jezus heet, maar Hij wil aan hen onthullen, dat Hij méér is dan de vriend, de leraar die ze zien…..En daarom vraagt Hij aan Zijn leerlingen: hoe praten de mensen over Mij, wie zeggen ze dat Ik ben?
En ze denken dat de vermoorde Johannes de Doper in hem terug komt, of de profeet Elia, of een van die anderen….. 
En dan vraagt Hij het zijn vrienden, de apostelen op de man af, en Petrus, geeft het antwoord…..Jij bent Christus….. Jij bent de Redder die God ons stuurt….Maar Hij wil dat ze daar niet zo maar wat over praten, want Hij, de Zoon van God, komt in de kleine dingen van gewone mensen, en Hij gaat moeilijke tijden tegemoet, ze gaan Hem vervolgen en Hij moet dood na veel geleden te hebben …… 
Petrus wil dat nooit aanvaarden dat zo iets gaat gebeuren…..
 
Maar terug: Wie is Jezus, …we zeggen het wel in de geloofsbelijdenis….geboren uit de maagd Maria en uit de Geest,,,,,,Maar ik denk dat God de vraag aan ons allen en een voor een nog eens duidelijk vraagt:
Wie ben IK nou eigenlijk voor jou…… Moeilijk om te antwoorden…zeggen sommigen,, anderen wijzen naar een kruis in de kamer…maar weet u wat er te weinig uit komt….dat Hij voor ons, voor jou en mij is, degene, die in alles van hoe het met je gaat geïnteresseerd is…..Hij houdt van je, en als je je alleen voelt en niemand echt van je houd, dan is Hij er, maar ook als je een mooie liefde hebt met elkaar of vriendschap of gezelligheid…..
Hij zegt: ik ben, en de meesten blijven misschien steken bij die naam, de van God gezalfde betekent het, en een jongetje zei laats, Hij is Jezus, dat is zijn Voornaam en zo mag ik Hem noemen en zo wil ik het doen….hier zou ik met iedereen over willen praten, en ontdekken dat we ons  als gelovigen te onpersoonlijk te theoretisch over Hem spreken….Maar voor de mens van nu 2015 is Hij Jezus en we durven Gods voornaam te zeggen: Jezus!