Advent: Eerste zondag

 
A-27/11/2016 - eerste zondag van de Advent

 
“Komt laat ons optrekken naar de
berg van de Heer…
Hij zal ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.”
( Jes. 2, 3 )
 
“ Weest ook gij bereid,
 
omdat de Mensenzoon komt
op het uur, waarop gij het  niet
verwacht.”
( Mt. 24, 43-44 )
 
WELKOM
Beste mensen, weest welkom, we starten als gelovigen een nieuw  jaar op deze eerste Adventszondag….We steken een KAARS aan….och kan men  zeggen: er brandt haast teveel licht in onze moderne wereld….Maar hier beginnen we opnieuw, laten we dat tot ons spreken…We hebben met het nieuwe jaar van de gewone kalender niets van doen…Wij, gelovigen, doen het NU.
In een kerkelijk jaar zetten we alles wat God met en voor mensen deed en doet op een rijtje… God die Zich bekend maakt,….We geloven niet in iets: Hij is een IEMAND….voor ieder en voor samen….Ja iedere mens kan Hem leren kennen, zoals je de belangrijke mensen in je leven hebt ontdekt, gekregen, man of vrouw, kinderen, vrienden….liefde…van elkaar houden….
En wat we van al die mensen al krijgen…..daar door heen en voor al die anderen is Hij er…….We gaan Hem ontdekken in deze vier weken om uit te komen bij het lieve kind…….het duidelijkste beeld van God in je leven.
Vragen we God dat we ons vernieuwen mogen, het GELOOF voor nu 2016 ontdekken….ook voor de velen die de weg niet meer weten…..Vragen we vergeving aan wat we tekort hebben gedaan of verkeerd.
 
HOMILIE
 
Ja, ik wil even ingaan op wat de profeet Jesaja in de  eerste lezing ons komt vertellen. Je zou kunnen zeggen: het is een man, die nadacht over alles wat er om zich heen gebeurde, en hij had bijzondere aandacht voor wat hij en dus het Joodse volk in de geschiedenis  van alles hoorde en wat er nu weer dreigde te gebeuren.
Jesaja was een dromer….en dat schreef hij op, een droom over betere tijden dan wat ze nu en daarvoor hadden meegemaakt.
Een keer, dat weten wij ook nog allemaal heeft het Joodse volk 400 jaar lag in Egypte gewoond als slaven, en na de bevrijding door Mozes zijn ze de lange tocht van een op God mopperend volk op weg gegaan naar het Beloofde land.
Wij van deze tijd kunnen aan het denken gezet worden doordat God ons deze  kostbaar bewaarde droom van Jesaja, om in ONZE TIJD bewuster ROND te gaan kijken.
Mensen die de tweede wereld oorlog hebben meegemaakt hadden gedacht;oorlog komt er niet meer, dit was zo erg allemaal…..en nu overal staat de wereld in brand….Nog nooit zoveel vluchtelingen, geloofsvervolging, ontvoeringen, in meer dan dertig landen oorlog…..
We kunnen de knop van het nieuws omdraaien, maar het is om ons en in ons, en we merken het in ons land aan tegenstellingen, problemen met nieuwkomers enzovoort.
En dan voor ons komt er bij…..Hoe uitzichtloos en hoe slecht het er uitziet in de wereld…vroeger had men nog GELOOF , bidden, elkaar verstaan toch , begrip, met elkaar praten over LIEFDE.
Maar die God is uitgebannen….in enkele tientallen jaren zijn we van een gelovig volk met vele kerken, een missieland geworden ! 
 
Ja, ik zou met u willen nadenken hoe we in deze tijd van de Advent vooral van de Lieve Heer Jezus mogen afbidden; voor ons en heel de kerk, op de eerste plaats, dat we net  als Jesaja durven dromen en bidden om nieuwe tijden: dat we dus mensen van HOOP mogen worden…..
Ondanks  de praat om ons heen: de tijden worden niet meer beter, die andere tijden komen niet meer terug, en de kerken raken toch niet meer vol, en nog meer zullen hun geloof wegstrepen…..
Dit is de tijd van uitzien naar de KOMST….Hij kwam toen, heeft alles overwonnen en Hij verlangt van ons om SAMEN MET HEM te bidden en werken voor nieuwe tijden.
En misschien moeten we de conclusie trekken, nee, niet alleen blijven komen….maar BIDDEN, dat onze dierbaren geraakt mogen worden door Gods liefde. Bidden we tot de H.Geest van God….en lezen we nog eens bijvoorbeeld de regel uit de brief van de tweede lezing van St. Paulus: de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Bidden we dat we een goede weg gaan naar Kerstmis voor iedereen…..dat velen toch willen komen om het goede nieuws het enige middel tegen alle kwaad in de wereld ons gegeven mag worden !
Ja dat is toch anders….vroeger werd het praten en verkondigen over geloven aan de priesters overgelaten en misschien aan kloosterlingen, die het ‘echt beroepsmatig en ijverig deden.
Nu is God hier voor IEDER van ons en Hij vraagt om vanuit je hart uit te delen, ook je geloof, of bijvoorbeeld, dat je voor hen bidt….Advent is voor sommigen , wat hier de meesten doen met 5 december…..pakjes maken met verrassingen, een gedichtje en wens…….Ook om over na te denken ….we kunnen veel , want je hebt een goed hart van liefde ! Amen