A-14/05/2017 - 5e zondag van Pasen
 
 
 
 
 
“ Tomas zei tot Hem:
‘ Heer, wij weten niet waar Gij 
heen gaat; hoe moeten we dan de weg kennen?’ 
Jezus antwoordde hem:
IK ben de weg, de waarheid en het leven.”
 
 
OPENING
 
Ja, WELKOM  AAN u allen.....Ik heb het al gezegd vóór ik er bij nadenk.... Het woord aan ieder is  gauw gezegd,  maar goed bedoeld: Weest welkom.....vertaald: het is goed, dat jij  deze persoon hier bent. 
Vlak daarvoor ben ik mogen beginnen met te zeggen: de genade van onze Heer Jezus Christus, de Liefde van God en de Heilige Geest zij met jullie....
Ook dat zeggen we heel gauw, het hoort erbij, maar het maakt in ons wakker dat God altijd in ons leeft.....dat we méér zijn dan we kunnen ZIEN....
En dit snelle zeggen, en dat geldt dadelijk voor  de preek nog meer, En in het evangelie horen we een toespraak van Jezus, die Hij hield op de laatste avond voor zijn lijden; Hij legt uit dat wat Hem gaat overkomen NIET het EINDE is, Maar dat Hij zal opstaan , en TERUGKOMEN. Maar we zullen horen dat kennelijk de leerlingen  dat niet begrijpen, en tot ons  WIJ VAN NU spreekt Jezus deze woorden ook - En we zullen horen dat de ons bekende apostel Tomas ook ONS kan helpen met zijn VRAAG:
Heer, U heb praat over ons over weggaan en terug komen....Maar zegt hij dan: wij weten de WEG daarheen niet, hoe moeten we dan ons iets voorstellen bij die WEG ?
Zo zit in mijn welkom,  ons welkom aan elkaar,  meteen een opdracht om over die woorden van het evangelie eens extra goed te bekijken.
Bereiden we ons voor op Gods Woord door eerst vergeving te vragen.
 
HOMILIE
 
We zijn, beste mensen nog volop PASEN aan het vieren.....Maar nu al de vijfde zondag erna.....zijn we nog bezig met de verhalen van de eerste dagen...? over de vrouwen die het graf leeg vonden? Over de leerlingen die toe komen lopen: Petrus en Johannes...over Maria Magdalena die Jezus ontmoet ?      HIJ leeft, Hij is niet voor goed dood...Hij komt ons een Hemel aankondigen na dit leven.
En wij in deze tijd, te midden van zeer velen, die zeggen er niet meer in te geloven, Zijn WIJ er mee bezig, krijgen we, met alle ellende wat onder mensen gebeurt, toch wat meer HOOP....?Of slaat de twijfel toe?
En Tomas van wie we sinds dat eerste Pasen weten , dat hij  wilde AANRAKEN, Jezus die leeft, en ZIEN, en ook namens ons mensen van nu komt zijn vraag ons goed helpen.....
En wij hier bij elkaar met Hem erbij al zien we Hem niet.....Tomas vraagt:    
 Je zegt van ons hier weg te gaan, we zien U  een tijd niet meer, maar we weten niet waar U heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen?
Wij zijn gelovigen, en dat is aannemen, aanvaarden, wat je niet ziet, of voelt, ....... GELOVEN is een overgave...... aan Hem, die zich noemt de WEG
Tegen Tomas zei Jezus met Pasen: kom maar hier en kijk en voel mijn wonden en leg je hand in de grote wonde in mijn zijde door de lans open gestoken.
 
Ja, de preek, de verkondiging vandaag, daar wil de Heer nog meer dichtbij komen in ons bijeenkomen samen in geloof....Dat HIJ er is, altijd....
De tekst van de Heilige Schrift wordt hier een levend woord.....Neen We zien de heer niet, we zien de hemeldeur niet, maar doorheen de vragende mens: TOMAS zegt Jezus tegen ons....
Kijk naar je leven, met ups en downs, wat je mee maakt, mooie dingen maar ook moeilijke tijden...Maar 
Ja, en vertel maar in je gebed er over....Ik vraag me wel eens of we durven, kunnen bidden, al vertellend wat ons bezig houdt.....En Jezus zegt: IK BEN DE WEG, de Waarheid en het leven.
We herinneren ons ook het gebeuren op de allereerst Paasdag met de leerlingen op weg naar Emmaüs, die ook zo’n beetje een streep hadden gezet over wat ze van Jezus verwacht hadden en terug naar huis gaan, de HOOP achter latend.....
En zo ook NU Jezus, is de WEG, HIJ komt allereerst luisteren naar ons getob en onze vragen en problemen....en dan zal Hij zoals dat bij ieder van ons past, uitleggen.....Hier NU , HIER bij elkaar... 
En ook in het evangelie kwam Filippus aan het  woord...” Toon ons de Vader.....Jezus zegt: jullie trekken al zo lang met me op, en kennen jullie Mij nog niet ?
IK ben er van overtuigd, dat we kunnen mogen komen met onze vragen op de weg....En Jezus legt het uit, is bij ons, gaat met ons mee, recht of links, wat het best bij ieder past....Ja beste mensen, met Pasen  vertelde de diaken: het wordt niet in de kranten gezet, maar weet je dat in de Paasnacht zich in ons land 500 jong volwassenen hebben laten lopen, om van bijvoorbeeld van Frankrijk niet te spreken...daar schat men 2.500.
God is bij ons, NIEUW....Amen
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb