A-22/01/2017 - 3e zondag door het jaar A
 
“Komt, volgt Mij,
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek
en volgden Hem.”
( Mt.4:19-21 )
 
 
 
WELKOM
 
Kostbaar is het om elkaar hier weer te ontmoeten…..Op de eerste plaats omdat ieder, zichzelf, een eigen ik is, en dus de moeite waard zoals u bent! Maar …  ook wat er in u OMGAAT, wat we SAMEN gaan BELUISTEREN, hoe we samen zullen bidden.
En dus dank voor ieder die er is…..
We komen de Mis vieren, zoals de dat soms kort zeggen…..In de tijd vóór ons , ik zag dat als kleinen misdienaar in de Jozefkerk in Tilburg….ook die mensen waren er, … veel meer da nu….Ik zag, dat de massa achterin, niets konden zien van het altaar of de priester, en zelfs ook niets konden verstaan, alles was nog in het Latijn en toen er nog geen luidsprekers waren verstond men zo maar wat enkele woorden. Zware er, en nu zeggen we: ja maar….uit plicht …. en toch hadden ze iets bij zich, ze waren gelovig ook al hadden ze weinig woorden, beekave het onze vader en weesgegroet.
Wij NU in deze tijd…..wat we doen en vieren wordt duidelijk gemaakt….en toch moet ieder zich inspannen om te staan achter wat je zegt en hoort.
Daarom bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Goede God, en Jezus, in Wie die goede God hier aanwezig is, in woorden, maar ook tastbaar in de gave van de Eucharistie.
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen, als wij over KERK praten, dan gaat het vooral, denk ik, meestal over de paus, de bisschop, die dat en dat gezegd heeft….of de pastoor, of het kerkbestuur ….. Ergens een beetje aan de kouwe kant….?
We zijn hier nu bij elkaar, omdat we gedoopten zijn, dat wil zeggen….de Hemel heeft ons aangeraakt door mensen die ons naar de doop brachten, en door de priester die ons mocht dopen en opnemen in hete kerk….het lichaam van Jezus.
Ja, dat zijn we allemaal…van Hem, van die Jezus…..Ik moest daar veel over nadenken, toen ik het evangelie van vandaag voor het eerst weer las, die bekende woorden.
Ik denk, nu ik hier sta, nu heb ik voor mij, voor ONS HIER die woorden van Jezus onderstreept…..Ik kan het laten zien als je wilt….en we krijgen dan de woorden die Jezus toen zei tegen die vissers, Simon en Andreas: KOMT volgt Mij, IK ZAL VAN U, VISSERS VAN MENSEN MAKEN !
Twee mannen van toen, we kennen de namen, en als je in Rome bent komt vooral die van Petrus  met geweldige letters overal te voorschijn.
Maar deze keer dacht ik, ook juist nu we als gelovigen dichter bij elkaar moeten kruipen om GELOVIG te blijven.
Ja, als het over Kerk gaat, over geloven, dan hebben we wel een beetje meer ontdekt, dat hoop ik, - maar dat kan nu NOG pas ECHT beginnen in ons samen - als gelovigen zijn we niet alleen maar ja-knikkers, of ja-zeggers, die het goed menen en van harte bidden wat we in ons mee dragen……
EN OOK…. we kunnen met elkaar over kerk praten en o er emsnen die TOCH NIETS meer geloven…..en die we ergens op afstand nog maar voelen….misschien niet begrijpen….
 
EN ineens dacht ik toe  ik die woorden van Jezus toen ….’ Dat zijn niet alleen woorden tegen die twee simpele vissers aan het meer….maar ook tegen ons: KOMT, VOLGT MIJ….. IK ZAL van jullie MENSENVISSERS maken.
Ja, door ons gedoopt zijn hebben we iets op de eerste plaats met Jezus….De NAAM, maar ook een kruisje, of kruis aan de muur, of een beeld….HOEFT NIET maar het brengt Hem wel dichter bij.
En we moeten Hem volgen….bemint God boven alles en je naaste als jezelf…
En we MOETEN die anderen aanspreken over Jezus…..Als het ter sprake komt bijvoorbeeld durven zeggen: hoe lang is het geleden dat je gebeden hebt, en nu heb je het zwaar met bijvoorbeeld je gezondheid…..Hij is er, HIJ luistert……
Niks opdringen, maar wel laten voelen dat Hij bij jou leeft, ook al zijn we maar kleine mensen,  die het ook vaak vergeten……????
Ja, wij ook : vissen, HIJ heeft ons nodig …..En kijk wat er dan door ons nog meer komt…lees achteraan:  Hij verkondigt het BLIJDE nieuws….en Hij genas….alle ziekten en kwalen onder het volk…..!
Ja, laten we dat eens durven binnen komen en zeggen: Jezus kom en raak aan wie niets voelen…kom en sla niemand van onze mensen over….kinderen…en de buren, en het meisje aan de kassa dat tegen me lachte…..AMEN
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb