Onze plaats in de Kerk

Bij de kerk horen is iets heel anders
dan lid zijn van een club.
Als je over kerk hoort praten
heeft men het meestal over de leiding ervan,
de paus en bisschoppen
of over samen iets idealistisch organiseren. 
Misschien heb je nog nooit gehoord
wat je hier verteld wordt.
Kerk is iets van binnen... sinds je gedoopt bent.
Sint Paulus heeft haar beschreven onder andere
in zijn eerste brief aan de Korinthiërs
die je in het Nieuwe Testament vindt.
Als je gedoopt bent hoor je bij Jezus en bij elkaar.
Dat geeft een heel ander ‘gevoel’,
maar ik geeft toe: je moet er in groeien,
ermee bezig gaan. 
Weet je, er staat in de Heilige Schrift
over het woord van God:
“ Mijn woord komt nooit bij me terug
zonder zijn werk gedaan te hebben.”.......
Heb geduld met jezelf,
en gun je die uitbreiding en verdieping
van jouw begrip van de kerk,
want daar kun je veel meer mee.
Sint Paulus schrijft:
Zoals ons menselijk lichaam eenheid is
en de verschillende delen ervan een veelheid,
en al die ledematen ondanks dat ze veel zijn
toch één lichaam vormen.....
zo is het ook met Christus.
Want we zijn met ons allen door de doop
één lichaam geworden
in kracht van de Heilige Geest:
allemaal zijn we doordrenkt met één Geest.
Elk orgaan heeft zijn eigen taak,
en sint Paulus legt dan uit dat b.v. het oog
een heel ander functie heeft dan de hand;
ieder heeft zijn eigen plaats in de kerk,
en iedere plaats is waardevol,
en niemand kan gemist worden.
 
Jezus, ik vraag U om kerk met u te mogen beleven.
Als we samen één lichaam zijn met U,
hoef ik met mijn gebeden geen afstanden
af te leggen,
want in ons lichaam gaat alles ook rond
met de snelheid van het bloed.
Als ik U iets voor een ander vraag
is het al ook door U, het Hoofd en Hart van het Lichaam, heengegaan.
Heer, het zit anders in elkaar,
veel mooier en dieper dan wij denken of dachten.
Geef me dat ik er vertrouwd mee word,
en dat ik er ook met anderen over kan praten en delen.