A-06-05/04/2020 - PALM - of: PASSIEZONDAG

 

 “ God heeft mij de gave van het woord geschonken:  ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. 

Elke morgen spreekt  Hij zijn woord, elke morgen richt Hij zijn woord tot mij, en ik luister met volle overgave.”

                         ( Jes.50:4-6)

 

“ Toen Jezus Jeruzalem binnentrok,

raakte de hele stad in beroering en

Men vroeg: Wie is dat ?

Het volk antwoordde:Dit is de profeet Jezus uit Nazaret

in Galilea. ?

( Mt.21:10-12 )

 

Ja, beste mensen we staan aan het begin van de GOEDE WEEK, zoals we de dagen van deze week voor Pasen noemen…..En vandaag noemen we ‘de Palmzondag’……

Van alles gebeurt er met Jezus…..

Vreugde… eerst..…Jezus lijkt het zelf te regelen, en Hij stuurt twee leerlingen naar een dorp met de vraag of de man zijn ezelin en haar veulen te leen wil geven, ja, Hij zal beiden gauw terugsturen…

Het is goede week ….MAAR ook lezen we vandaag samen het verhaal voor van Jezus’ lijden en dood…..

MAAR DAT WAS DE BEDOELING., We weten het: die gevaarlijke ziekte een virus houdt ons thuis, om thuis te blijven , zodat we elkaar niet aanraken en zo besmet zouden kunnen worden….

Het wordt vandaag geen echte  Palmzondag,  net zoals het op de eerste dag van Pasen zelfs dit jaar GEEN PASEN wordt, ons grootste en belangrijkste FEEST,…. Er zullen vieringen zijn met lege kerken…wel via de televisie.

Misschien hebben we een boekje of bijbel bij de hand….

Maar als er grote dingen gebeuren, die ons afhouden van de liturgie, om er BIJ  TE KUNNEN ZIJN….ik heb in deze dagen, en ik peins erover zoals jij en u ….MAAR IK DENK dat God, - en wel bijzonder de HEILIGE GEEST- ons bij de arm pakt, en toch  stil wil maken, om samen elke dag van deze week, en vooral Witte Donderdag en Goede vrijdag  naar Jezus te kijken.

Bidden, en  het lezen van de bijzondere verhalen over Jezus, juist in deze week tot en met Pasen ……

En dan ook nog de liturgie: VANDAAG: 

We staan er even bij stil…de takjes, klein, maar vers gegroeide tak, iets levens, krijg je mee naar huis, en dan voor kinderen de Palmpaasstokken….

De Palmpasen, je kunt die takken halen in de kerken hier….Herinnering aan het enthousiasme van de mensen in Jeruzalem…Jezus, de Koning, Hij komt redding brengen…Mensen ontdekken, te houden van elkaar, ieder geschapen door Gods Hand, mensen van vrede ! 

En daarom schrijf  ik nu zijn Naam, als zou het zijn de eerste keer: JEZUS….

Anders in de kerk zijn we samen, om te  luisteren naar, - zoals ik al zei - ZIJN LIJDENSVERHAAL.

Maar nu het  door de omstandigheden anders verloopt , anders voor velen, kan misschien even de VRAAG bij ons opkomen…

Zijn Naam, wat zegt dat woord; JEZUS  een mens TOEN, laat ons dat nog eens vertellen…die doet en ondergaat, de ZOON VAN GOD;

Misschien is het nu deze keer  een VRAAG, die we misschien onszelf nog nooit hebben gesteld, of een VRAAG nog duidelijker…Hoe is ONZE, MIJN, JOUW, relatie met HEM ?

In de Mis, die nu niet door kan gaan, kun je in de boekjes  ( die wel in de kerk liggen om mee te nemen), als eerste lezing worden genomen uit de woorden gezegd destijds tegen de profeet ( eeuwen voor Jezus kwam):

Als deze WOORDEN klinken zijn die het NIEUWS van God aan ieder van ons samen….. en dat NIET  voor mens die de tekst nog nooit hoorden, maar echt NIEUW….voor ons…Jezus is hier voor ieder!

IK neem een stukje er uit ( Jes. 50:4-7 )zie boven 

 

Ik probeer bij deze tekst iets te zeggen, dat we ons in de komende week in de kerk niet horen, maar dat we JEZUS, NU mogen ERVAREN ALS IEMAND, NAAST je, ja bij alles…

MEESTAL hebben gelovigen bij: BIDDEN gedacht… IETS VRAGEN OF; Ik zou iets tegen Hem willen , kunnen zeggen…, en ik ben zo uitgepraat…..Er zijn woorden die van Jezus komen, en die we ONZE  VADER noemen…elke regel…is al genoeg een  uit jou en mij, begin maar, en je merkt het gaat groeien, zoals mensen die verliefd zijn op elkaar, daar kun je het mee vergelijken, maar DIT BIDDEN  wordt nog meer van jouzelf, ook in de liefde naar de ander!!!

Maar, en dat komt uit de komende woorden wel dichterbij: JEZUS is bij ieder van ons, Hij die ons aanspreekt,  

Hij vraagt -stil en met andere woorden misschien- naar JOUW NAAM, hoe je je voelt….BIJNA steeds vergeten we dat Hij iets voor je heeft.

Vanzelf komt er dan iets bij je op met met eigen woorden, of je wordt stil in je zelf of je gaat Hem iets zeggen, of je gaat woorden  opzoeken in de bijbel een mooie tekst, gewoon omdat je van Hem houdt…dat je wilt luisteren naar Hem. .… Jesaja zegt met die woorden , wat Jezus met ons  belangrijk vindt, juist met Hem in ons leven! Het Is maar een voorbeeld…

“ De Heer God heeft mij als een leerling leren praten

om uitgeputte mensen goed te kunnen bijstaan.

Met een woord wekt Hij mij in de ochtend,

in de ochtend wekt Hij mijn oor, om naar jou als een leerling toe te horen.

De Heer God heeft mijn oor geopend, en

ik luisterde als een leerling naar hem. “

( Jesaja 50:4-6 )

 

Net toen ik hiermee bezig was kreeg ik een email van een jongere, en ik probeer te vertalen wat hij opschreef…we hadden pas nog een gesprek:

Ja, die Jezus, als je Hem tegen mensen hoort praten in de bijbel…Hij heeft gewone taal voor iedereen, en Hij spreekt iedereen aan, en vooral “jongeren”, ik houd me maar bij mijn leeftijd , die zich maar niks vinden, en amper iets tegen Hem zou kunnen durven zeggen…..

Maar dan neem ik maar iemand die wat ouder is, die je in de Bijbel vindt bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes hoofdstuk 4 - de moeite om eens te lezen -  het lange gesprek met de vrouw uit  Sichar in Samaria……Jezus is moe, en Hij stuurde zijn vrienden naar de stad om te winkelen…Hij dus alleen en er komt een vrouw uit de stad water halen. Jezus spreekt haar aan, en Hij zou dat met iedereen van ons ook zeker doen…Geef me te drinken…De vrouw vindt het gek, zij is van een ander volk, en ze weet, dat een Joodse man zoals Jezus is, aan een vreemde vrouw zoiets niet vraagt, en het hoort trouwens ook niet dat Hij met haar een gesprek begint…..Jezus begint gewoon over: water….ja.daarom moet ik elke dag in de hitte hierheen … en dan legt Hij uit dat Hij mensen iets meer te  bieden heeft…ja water…en als je dat begrijpt , heb je geen dorst meer, naar wat wij nu drinken.

Zij begint ook over ook haar  ‘geloof’….en dan ineens zegt Jezus tegen haar ga je man maar halen…..Ja, en daar zit ze wel mee

ik heb geen man…ja , dat klopt je had er al vijf…..en dan  zet ze haar kruik neer en holt naar de stad, en ze gaat de mensen roepen:  ja zij, met wie niemand meer om wil gaan omdat ze zo maar met iemand leeft…. En hier begint bij haar van BINNEN  iets…en ze legt de schaamte af en juist ZIJ  gaat de ander bewoners roepen:  kom naar die man, die me alles gezegd heeft wat ik niet goed deed….in mijn leven….en ze vragen of Jezus nog een paar dagen blijft.

Ja, elke morgen spreekt Hij zijn woord, en Hij heeft ook iets wat Hij tegen mij wil zeggen……En ik hoor hem graag, en ik bewaar zijn antwoord hierbinnen in mijn hart.

 

PALMZONDAG…Jezus organiseert een ezel en gaat als een KONING, die zich laat omgeven met leerlingen de stad binnen…Jeruzalem, .En een massa mensen  lopen voor en achter HEM mee…..en Jezus durft zich te presenteren: Ik ben geroepen door God onze Vader…..En ze zwaaien Hem toe met palmtakken en andere trekken hun mantels uit, plaatsen die op Jezus geleende ezel, en zelfs gewoon op de weg waarover Hij komt.

Groeien naar Hem…..Ik zeg wel eens tegen een verliefd stel: jullie zeggen wel dat bidden moeilijk is, …..Kijk maar naar verliefden, jullie praten alsmaar, blij,en andere gebaren zoals je nooit tegen een ander deed, en toch doe jij en zij het helemaal van binnen uit.

Ja, gaan we deze keer zijn intocht lezen, en dan  nog eens opzoeken, hoe en wat Hij tegen je wil zeggen, en hoe we ,misschien met anderen, Hem nog meer ontdekken voor mij en ons, en al die mensen, die Hem nog niet kennen, ook die ziek zijn, of andere problemen aan inkomsten en met werk door ook dat virus. Kom Heer ….zoals in het evangelie vandaag;

“ Toen Jezus Jeruzalem binnentrok,

raakte de hele stad in beroering en

Men vroeg: Wie is dat ?

Het volk antwoordde:

Dit is de profeet Jezus uit Nazaret

in Galilea. ?

( Mt. 21:10-12 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb