C-28/07/2019 - 17e zondag door het jaar

 

“ Abraham zei nogmaals; ‘ Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer spreek: misschien zijn er in Sodom en Gomorra maar tien rechtvaardigen te vinden…’En de Heer zei:‘Ik zal de stad niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien!’”

                                           ( Gen. 18: 32 )

 

INLEIDING

 

Deze keer wil ik ieder nog eens extra begroeten en tegen iedereen nog eens  zeggen: Ik ben u dankbaar, dat u er bent….ook al kom ik als priester, ook als een kleine, beperkte persoon, apart gekleed om daarmee te zeggen: niet ik Maar God zelf komt tot ons praten over; BIDDEN

Ik wil  dan proberen  niet te  blijven steken in het woord ; Bidden alleen….

De woorden die we krijgen, heel oud, al  van Abraham, die bidt voor slechte mensen, en hij praat tegen God om met de goede ook slechte  mensen te redden….mensen  die hij  zelfs niet eens  kent.

En Hoe Jezus vandaag opnieuw ook ONS LEERT….hoe we bidden kunnen, mogen, en ik durf zelfs zeggen: moeten…..

Ik probeer in de preek vandaag een start te maken, waardoor de heilige Geest van God wat snaren kan gaan raken in ieder van ons, ….. anders dan ooit eerder…ja de mensen die Wij ZIJN, maar ook de mensen, die GOD niet kennen, Jezus niet, heilige Geest niet, ver of vreemd en bang of Hij bestaat niet.

Ik zeg maar gauw dan eerst: Kom lieve  Heilige Geest van God, kom met uw vonken van Pinksteren, warm anders boven ieders hoofd,…Kom Hart van Jezus…..dat we dichterbij U mogen ervaren.

O, God, daarom vragen wij eerst om vergeving, wat we verkeerd deden zoals de mensen van Sodom zelfs, vergeef ons alles. 

 

HOMILIE

 

Dierbare mede gelovigen,

we hebben de WOORDEN van GOD gehoord, en, net als vorige week, komt God met de persoon Abraham bij ons binnen en in het evangelie met Jezus, en met die verhalen alle twee…..zie je ze onder ons binnen komen…….en dan ook zoals God het ons wil LEREN  om te BIDDEN…..

Ja, daar heb je mij weer: u bent allemaal gelovigen, en de meesten van u kunnen beter bidden als ik.

Ik wil toch even  stil staan bij het voor veel mensen: moeilijke woord BIDDEN……Praten tegen God, die je niet ziet, ja wel God is mens geworden in Jezus, zien we ook niet, en de heilige Geest…..

In het evangelie vragen de leerlingen van Jezus, - ze zien Hem alleen in stilte te gaan, …wat zal Hij toch tegen die Vader, zoals Hij God zijn IDEAAL noemt ???? En de leerlingen hebben ook Johannes zien bidden …en vragen het NU aan Jezus, de Zoon van God….

En dan komt Jezus met een antwoord, dat WIJ ALLEMAAL kennen…..we zeggen meteen: dat is het Onze Vader……de meest kostbare woorden, die we kunnen na zeggen.

Maar….en MEESTAL hier bij elkaar zeggen of zingen we die mooie woorden van Jezus tegen God de Vader in de hemel…..Uw Naam wordt geheiligd, uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel…..

Ik zou een andere keer, daar op verder samen nog eens willen praten….Je hebt die woorden, niet in je zak, maar kent ze in je HART…..en we kunnen het SAMEN, MAAR OOK ieder apart…zeggen….Onze Vader, ja mijn Vader dus ook….dan stil….bij dat ene woordje .onze, mijn Vader…..durven even stil te zijn, dat ieder dat mag zeggen, en dat er eerst IEMAND IS, die ervan GENIET dat JIJ HEM dat zegt…..en zo verder met de andere woorden.

Ja bidden, samen, met een lied, met woorden uit de Bijbel en zelf gemaakte woorden……EN TOCH zit Jezus NU na deze woorden er op te wachten, dat jij iets zegt, al weet je zelf soms niets anders dan AMEN….ik ben het met U eens….om zo maar te vertalen.

Maar waar we nu ook iets van God zelf bij Zijn  bezoek vandaag aan ons mee krijgen is dit…..

Je hoort God die Zich laat horen bij Abraham…..en dan komt er IETS MOOIS, en hetzelfde komt bij het uitleggen van Jezus, die leert hoe een vriend in de nacht lastig durft te zijn omdat zijn gasten niets te eten hebben!

IK heb te weinig tijd……om dit met u mooi te vinden en nog eens te lezen….. Abraham kent God, en heeft Hem in andere verhalen al horen praten, en wat zie je dan….en dat MOETEN WE  VANDAAG LEREN….van God zelf……JIJ WEET GOD houdt van mij en die anderen kennen  Hem nog niet…en dat zijn net als ik toch Gods mensen…

GOD geeft ons door de heilige GEEST IN, wat Abraham hier doet, als God over de slechte mensen met Hem praat….Hij gaat afpingelen…misschien zijn er maar 50 goede mensen die U al kennen en al goed proberen te leven….hier BIDT HARDOP EEN MENS en ik zou METEEN ZEGGEN, hier leert God ons opkomen voor al die mensen…..Zoals Jezus ons zelfs al leert op te komen voor een mens die om eten vraagt voor ons bezoek, hoeveel te meer nodigt Hij ons dan uit voor welke gunst dan ook bij HEM aan te kloppen.

Het is veel wat ik vertel….moest ingekort….maar mensen die verliefd zijn,

zitten soms even samen bij elkaar….houd jij nog van mij: of misschien al iets meer ...... Of ze hebben geen woorden maar houden elkaar vast, of een kus gewoon bij elkaar.

Ja beste mensen, jullie hebben het allemaal in je, Onze Vader, en afpingelen ook voor mensen die je nog niet kunt liefhebben misschien, en je LIEF in jouw leven….O God , dank U voor wat U ons leert, dank U zo dichtbij, en ik en ik vergeet U soms,…. de meeste mensen van deze wereld weten dit niet…We moeten als Abraham vragen voor de mensen die ons bezoeken en HEM nog niet kennen, en zoals Jezus het ons vertelt, moeten we bij HEM blijven aankloppen, dat Hij ons helpt mensen bij HEM te brengen. Amen