Gebed van de H.Franciscus van Assisi

Franclscus is een van de meest bekende heiligen,
o.a door zijn liefde voor al het mooie in Gods schepping.
Zijn gedenkdag is 4 oktober;
zodoende is die datum werelddierendag geworden,
 al weten de meeste mensen dat niet meer                            
            

Heer; maak me tot een instrument 
van uw vrede tussen de mensen.
Waar haat is, laat me Liefde brengen.
Waar onrecht is, laat me Vergeving brengen.
Waar tweedracht is, laat me Eenheid brengen.
Waar dwaling is, laat me Waarheid brengen.
Waar twijfel is, laat me Geloof brengen.
Waar wanhoop is, laat me Hoop brengen.
Waar droefheid is, laat me Vreugde brengen.

Goede Meester; schenk me de genade
liever te troosten, dan getroost te worden;
liever te begrijpen, dan begrepen te worden;
liever te beminnen, dan bemind te worden.

Want:wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, zal zichzelf in waarheid vinden;
wie vergeeft, zal vergeving krijgen;
en wie sterft aan zichzelf zal verrijzen
tot eeuwig leven!