A-25 /05/2017 - Hemelvaart 2017 -
 
 
 
“ Na deze woorden werd  Hij
te aanschouwen van hen omhoog geheven,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen….”
( Hand. 1:9 )
 
 
WELKOM
 
Zo maar een feest midden in de week…..En voor velen is Hemelvaart een begin van een lang weekend om leuke dingen te doen, een paar dagen vakantie…Ik gun het ieder die ervan kan gaan genieten, maar we helpen wel elkaar om even samen te delen, dat we die vrije dagen hebben van onze grote Redder en Verlosser, van Hem , die elke mens liefheeft, en ons op weg ook vergezelt. Velen kennen Hem niet, en wij hopen nog niet.
We horen dadelijk het verhaal  van zijn heen gaan….God is ons mensenbestaan komen delen, door zelfs onze menselijkheid te delen, ja dus mens te worden zoals ieder dat ervaren kan. Ook nam Hij op zich wat op dit moment mensen teistert in hun ziek- zijn, of in oorlogen die woeden, hongersnood, vervolging om hun geloof.
Ja, zelfs de dood onderging Hij, maar Hij stond eruit op, ja en dan kwam voor hem het uitzwaaien, en Hij wordt door naar de hemel op te gaan: Degene die voor iedere mens uit welke tijd ‘aanraakbaar ‘ blijft…..God met ons….En voor het heengaan zei Hij nog : ik laat je niet verweesd achter.
We zijn bij elkaar, om tegen elkaar te zeggen: hoe dichtbij Hij is, ja wel anders maar werkelijkheid en altijd.
Bidden we om dat te ontdekken, ja, na zoveel jaar van ons bestaan, toch weer anders. 
 
HOMILIE
 
Voor velen is Hemelvaart een  wat moeilijk feest, afscheid nemen,….Iemand niet meer zien dus….we kennen het , bij het uitzwaaien naar dierbaren die voor lang naar elders gaan…..We kennen het aan afscheid van wie gestorven zijn….Foto daarvoor in de plaats,….
Veel mensen gaan al met dat gegeven door het dagelijks bestaan, en dan de lieve Heer… Hij gaat, en in de  verhalen van de evangelies, staan deze gelovige mensen Hem naar te staren, zoals wij het doen als iemand in een vliegtuig zit.
IK moet op deze dag nog steeds denken aan het oude Schiphol, dat ik ooit bezocht met een collega…..Mensen van nu kunnen het zich niet voorstellen, maar toen lag het vliegveld vlak bij de toen grote weg….en er waren veel aanrijdingen gebeurd mensen die een vliegtuig zagen opstijgen, geweldig iets ….maar ze zagen de collega’s vlak voor hen op de weg niet meer…botsing en schade.
Daarom stonden in die tijd grote borden langs de weg: KIJK OP DE WEG EN NIET IN DE LUCHT……In een van de verhalen krijgen de leerlingen bezoek van twee engelen…en die zeggen: wat staan jullie toch naar de hemel te kijken?…Hij zal op dezelfde manier later zichtbaar terugkomen…..
Ja, dat is de gelovige boodschap
Mag je eens meekijken in het leven van het geloof van een andere, met wie je erover in gesprek komt, dan zul je ontdekken, dat geloven niet iets tastbaars, kijk baars is, niet iets voelen…en dus anders, en dus niet naar boven gaan staan kijken…..DE band met Hem, draag je dichterbij in je hart…Daar wil ik proberen nog iets over hardop te denken met u.
 
Ja, dit feest komt op GELOVEN…..en als we dat woord uitspreken klinkt het zo, hoe moet ik het zeggen: theoretisch, maar dat is het ook niet, probeer nog maar eens het eind van de geloofsbelijdenis te zeggen…..Geloven is extra verbinding, draadloos zoals de hele dag tegenwoordig ons verkeer met vrienden en mensen die we antwoord willen geven of iets vragen,
Ja, Hij is DAAR in de HEMEL om voor ieder beschikbaar te zijn.
We moeten er eens goed over nadenken: IEMAND die er ALTIJD VOOR JE IS, en die geldt voor elke mens….God bemint elke mens, ieder wordt behandeld om zo te zeggen, als of JIJ de ENIGE bent ….
Sommigen zeggen dan: Ja, dat kan toch bij een mens niet….
in al die talen en vragen en karakters?
Ik ontdekte dat heel vroeg bij me thuis: we hadden een mama alle NEGEN, en het viel me op, dat ze ieder antwoord gaf, of er heen ging boven en voor ieder een lief gebaar of een mooi woordje had, of te tas al klaargemaakt om weg te gaan.
Ja, Heer, zo bent U gegaan, en toch DEGENE die we aan het eind SAMEN terug mogen zien komen, en nu op weg met ons zoals bij de Emmaüsgangers. Geef ons dat geloof, dat U luistert, echt me liefhebt en mijn fouten kent, en geduld hebt om het bij te buigen.
Zo gaan we leven naar Pinksteren komende week…..U WIL TOCH dit alles nog eens doorgeven, in die Geest…KOM HEILIGE GEEST, geef licht, leven en vreugde en liefde….Amen
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb