Eerst de doven dan de lammen

Een mooie getuigenis van pater Tardif over een woord van kennis dat hij ontving, is die van de genezing van een dove én lamme man. Het wordt hier duidelijk, dat zo'n woord van kennis echt door de Heilige Geest wordt ingegeven en  ook dat de ontvanger van dat Woord het ervaart als 'iets' dat niet uit eigen koker komt. We kunnen achteraf ook hard lachen om dit verhaal. God heeft humor en pater Tardif had dit zeker ook.
 
HET VERHAAL IS TE VINDEN (IN HET FRANS) OP http://pages.globetrotter.net/yves.rancourt/enseignements.htm
                                                                         
Het is gebeurd in 1995 in Peru. Er werd een grote evangelisatiecampagne gehouden en de slotbijeenkomst was in een groot sportcomplex waar ongeveer 14.000 mensen bijeen waren. De bisschop ging voor in de eucharistieviering en verder waren er nog meerdere priesters bij waaronder pater Tardif. We laten hem weer zelf aan het woord:
 
Men had mij gevraagd om na de communie een gemeenschappelijk gebed voor alle zieken te bidden. Dat had ik met plezier aanvaard. Na dit gebed, zoals vaker gebeurde, kreeg ik een Woord van de Heer op het hart, een woord van kennis om enkele genezingen aan te kondigen die de Heer op dat moment aan het doen was. Heel duidelijk kreeg ik het volgende Woord op mijn hart: "Er is hier iemand die verlamd is, die niet kan lopen, die een diepe trilling in zijn benen voelt. Dat is de geest van de levende God die je binnengaat, die jou geneest en deze warmte die je in je lichaam voelt, is Jezus die bezig is om jou te genezen."  Daarna voegde ik eraan toe, op een ietwat bevelende toon:  "In Naam van Jezus vraag ik je: Sta op en loop!"
 
Er waren veel zieken die in een rolstoel zaten, die op een bed lagen of krukken hadden. Maar niemand van hen durfde die stap in geloof te zetten! Ik gaf er nog een toelichting bij: "De Heer geneest op dit moment iemand die verlamd is. U voelt nu als een teken daarvan, dat het om u gaat, dat u het bent die genezen wordt, want u voelt een warm gevoel in de benen en u voelt een licht beven in uw lichaam. U, die dat warme gevoel ervaart: sta op in Naam van de Heer!" Maar niemand deed wat en er ontstond bij iedereen een geladen stilte! Ik gaf het nog niet op en ik herhaalde heel langzaam, niet al te hard maar wel duidelijk: "De verlamde, die de Heer nu geneest, mag gerust nu gaan staan". Maar niemand stond op! Het leek dus ditmaal voor de twijfelende blikken van de sceptici dat er niets gebeurde. Toen heb ik maar gezegd, wat voor sommigen een goedkope uitvlucht leek: "Goed, misschien wilt u later uw getuigenis nog wel geven."
 
Toen ging ik door met bidden terwijl ik nog meer woorden van kennis doorgaf. En hoewel al die andere woorden wel bevestigd werden, liet dat eerste woord van kennis dat ik ontving bij die grote bijeenkomst een bittere nasmaak achter. Als laatste woord van kennis kondigde ik aan: "De Heer geeft aan een dove dat deze weer kan horen". Op dat ogenblik stond een dove man UIT ZIJN ROLSTOEL op en begon te roepen: "Pater, ik kan horen, ik kan horen, en eerst hoorde ik nooit iets!"
 
Toen kon ik alles ineens uitleggen: "Ja, u bent de verlamde, die de Heer genezen heeft, maar omdat u ook doof was, hebt u niet gehoord en gemerkt dat de Heer al eerst uw verlamming heeft weggenomen: in Naam van de Heer, ga nu maar lopen!" En onder geweldig applaus begon hij te lopen en de menigte was ondersteboven, en we moesten erom lachen. Wat een vreugde om dat mee te maken! Tot slot heb ik lachend tegen de mensen gezegd: "Elke dag leer je nog wat erbij. Van nu af zal ik de Heer vragen om eerst de doven te genezen om ons zo die pijnlijke momenten, waarin Hij ons anders kan brengen, te besparen."
 
Misschien hebben velen toch nog wel vragen over deze wonderlijke gebeurtenissen. Ik zou het wellicht nog wat moeten uitleggen, maar het zou misschien voor mij gemakkelijker zijn als er vragen komen die onder ons omtrent dit alles leven.
 
JE KUNT EEN REACTIE SCHRIJVEN DOOR BOVENAAN DE PAGINA OP 'REACTIE' TE KLIKKEN.
 
- Leesop de volgende pagina verder voor nog wat uitleg over de gaven van de Heilige Geest.
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb