B-08-27/05/2108 - Heilige Drie-eenheid
 
 
“ Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
en doopt hen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun te onderhouden alles wat Ik
bevolen heb.”
( Mt.28,28-30  )
 
 
 
INLEIDING
 
Beste mensen van harte WELKOM ieder die er is…..Ja, we weten het, we gaan tot God bidden…zoals trouwens altijd als we hier samen komen…
We hebben het Kruisteken gemaakt, och dat gaat soms zo vanzelf zonder na te denken….maar ook de Woorden die we dan uitspreken: IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST….
Maar wat zeggen we, zo?
Voor we moeilijk beginnen te doen, in onszelf, ….zeggen we misschien: Dat kan ik niet verstaan….
Onze God, die zich juist in het Nieuwe Testament zo kenbaar maakt….we hebben het hier de GEHEIMEN overwogen, hoe God die in Jezus is gekomen, hoe Hij ons praat over Vader, Zoon en Heilige Geest……
Laten we daarom aan het begin eerst vastzetten, dat juist als God tot ons komt in Jezus, ons lijf en bloed en geest en denken, en liefde van mensen met elkaar in liefde….juist dan neemt die Jezus deze dure woorden. En ik vraag zo in het begin….ga, mee…ja ik zou zeggen, vooral als we zeggen weinig bijbel gelezen te hebben, moeilijk mooie woorden kunnen gebruiken…alleen lang al blij, dat “ONZE VADER “kunnen zeggen… IK bid om te kunnen proberen er te midden van u even hardop straks over na te denken…..en het is voor IEDEREEN….Kom o, God, VADER,
 Kom o Heilige Geest, ja U vooral, kom en geef ons vuur.
Daarom vragen we eerst vergeving over alles waar we als gelovigen te kort in hebben gedaan.
 
HOMILIE
 
Ja, als Jezus met zijn leerlingen gaat praten over WAAR HIJ VANDAAN KOMT, EN….pak dat er EVEN OOK BIJ, wat HIJ ons heeft gegeven….
Je kunt je toch niet voorstellen, dat Hij hier moeilijk gaat zitten doen, wat zij en wij niet kunnen snappen……Daarom zeg ik houd het VAST….Het is zo dichtbij…als we de kerk binnen komen is daar het wijwater, en onze hand er in, en het water  doet ons al voelen dat we in Hem verbonden zijn: Vader Zoon en HEILIGE Geest.
Ik ga hier alleen over praten, zoekend naar wat dicht bij is.
God wordt MENS…..HIJ WIL ons ZIJN LIEFDE EN GELUK delen……
En Jezus legt het uit als Hij God VADER noemt….zegt Hij in zijn taal niet het plechtige Vader, maar pappie…Ja, dicht bij  en ook al meteen gevoelig….warm…Hij de Zoon die van de Vader is…..en de HEILIGE GEEST…als je de namen noemt samen, zie je het vertaald in je zelf, vader,kind en vrouw, en delen van liefde en gevoel.
Ik zou zeggen: beginnen we dat er vooral bij te denken…..EER aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest….durf ook even binnen te gaan in jezelf….denken en voelen, hoe
je bijvoorbeeld als kind van je ouders momenten hebt onthouden, of in je liefde als man of vrouw voor die ander, en je geboren kind…
Ik denk dat Jezus ons vandaag helpt om hier een start te maken…..op weg naar Vader, Zoon en Geest….en Jezus zegt er toch bij….dat is voor alle volken, en na dit leven wordt het helemaal GELUK en LIEFDE.
Ja, ik heb daar een apart gevoel bij….Ik was thuis in 1947 voor het eerst voorgoed weg, je kunt zeggen: op weg naar God….priester, me willen geven om zijn verhaal door te geven.
Bij mijn eerste verjaardag 18 februari stuurde mijn moeder een boek over de nu verklaarde Franse heilige Elisabeth, die de bijnaam kreeg van de DRIE-EENHEID…Op de eerste bladzijde van dat boek heeft mijn moeder in grote letters geschreven….VAN MOEDER…..we zeiden eigenlijk mama….ZE voelde aan, en later zei ze: voor mij een wat moeilijk boek, stukje voor stukje te lezen…..Deze Elisabeth is in 2016 heilig verklaard….meisje dat in de Karmel met 21 jr. is binnengegaan, maar al heel jong meisje in de wereld, vader vroeg gestorven, maar eentje die genoot van het uitgaansleven dat de  familie zich kon permitteren, en toch daartussen stille momenten, mode volgen, veel reizen door Frankrijk,  en een bijzonder bekende pianiste….En ze gaat op vanuit haar liefde voor mama en zus naar God….ja met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest……
Ze is beroemd door een gebed tot die God, die ook de onze is, en je kunt het op een computer zo oproepen. Ik wil zo eindigen nu ook vanuit mij zelf , en jullie meenemend….op zoek en beleving van LIEFDE.
Vandaag dus....
Dank o God, dat U liefde bent, dat we U mogen en kunnen vinden in de zorg van de Vader, de inzet van de Zoon en de warmte van de Helper,de Geest. dat we U ontmoeten in mijn eigen hart en wezen, en in de andere....o Help dat ons te ontdekken meer en meer!
De meest uitgesproken en bezongen woorden van de mensen van uit alle tijden, sinds Jezus : 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest...zoals het was in het begin . en NU en Altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen