WELKOM EN VOEL JE THUIS!

                              

Ondanks het feit, dat gezien mijn leeftijd de energie wat beperkter is, ik wil ook nu steeds met ons geloven bezig zijn. En dat geloven is niet alleen bij me 'binnen', maar ik voel me nog altijd verbonden met alle mensen die ik ooit heb mogen ontmoeten.
 
Van sommigen weet je hoe het er mee gaat. Anderen zijn wat uit het zicht, door mijn verhuizing of gewoon door 'de gang van het leven'. En in de wat stillere momenten, die er nu veel zijn, komen allerlei woorden bij me op, die ik graag zou willen delen met deze en gene. Ik ben nu eenmaal priester geworden, en je wilt delen. Zeker nu, in deze tijd, met de vele vragen die bij zo velen opgekomen.
 
Eigenlijk ben ik een en ander op gaan schrijven, omdat ik veel vragen ontmoette bij mensen in de parochie of via brieven en mails die ik kreeg. 'Geloven' zo merk je, staat onder druk. 'Geloven' is niet meer vanzelfsprekend. Veel mensen weten eigenlijk niet wat geloven ons brengt, of zou kunnen brengen, in het bestaan van elke dag. Ja, zelfs laten velen horen dat ze als atheïst aangemerkt willen worden. 'Geloven' in één adem uitgesproken met het woord: Kerk, is er bij velen zeker niet meer bij.
 
En daarom wil ik, omdat ik gelukkig ben met het geloof dat ik heb meegekregen en ook omdat ik priester ben, een en ander hier optekenen.  Ik heb jaren tussen mensen  gewoond met intense, maar ook met oppervlakkige  contacten: daarom is er veel wat ik zou kunnen vertellen. En aan de andere kant zou ook ik willen horen hoe anderen het ervaren, en vooral voelenDaarom  kwamen in de loop van de laatste jaren allerlei dingen op papier. Dat wil ik nu hier voor iedereen openen. Gewoon bedoeld als wat vriendelijke gedachten; wat woorden van bemoediging.
 
 
WOORDEN VAN BEMOEDIGING
 
Tussen 'haakjes': Schrik er niet van, als je in mijn schrijven een 'heilige' geciteerd hoort. Ik hoop, dat je toch wilt doorbladeren, en niet stil blijft staan bij: "Och, die ouwe pastoor, dat is niet meer van deze tijd". Ik heb juist voor de H. Theresia van Lisieux gekozen, omdat  zij genoemd wordt: een moderne heilige. En ik zeg het misschien wat vreemd voor u, voor jou: Zij, die jonge vrouw, maar 24 geworden, is mijn vriendin. Voor mij is ze geworden: iemand met wie je alles bepraat, mee deelt, ook al is zij dan al in de Hemel. Ik weet ook dat ze met me mee bidt. Juist als ik met mensen over God, of over Jezus, wil delen. Ze is me, denk ik, door de goede God gegeven, om iemand te kunnen 'aanraken'; naar haar te kijken, dankzij vele foto's, zoals zij het leven van ons 'allemaal' heeft doorgemaakt.
 
 
Theresia van Lisieux, gestorven in 1897, is over de hele wereld, na Maria, de meest bekende heilige geworden. Dat vraagt wel om nog wat uitleg. Maar daar komen we nog wel op. Zij is het, die me via haar teksten zal helpen om u, jou, de bemoediging van de lieve Heer toe te zenden. Als u wilt bladeren? Ik hoop het! Wie weet komen we ook nog tot gesprek, een mooie invulling, van mij uit gezien, op mijn oude dag. 
 
Pastoor Joop Boers pr.
 
 

 

 

 

Heilig Verklaring:
Ouders: Louis `Martin en Marie-Azélie Martin-Guérin.
Zussen; Marie, Pauline, Leonie, Céline en Therese van Liseux….
de 4 overledenen, als klein kind.Hélène. Joseph-Louis, Joseph Jean-Baptiste,Mélanie-Teresia