In het evangelie…de ontmoeting van Jezus met Petrus.
 
“ Voor de derde maal vroeg Jezus:
Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?
Nu werd Petrus bederf,
omdat Hij hem voor de derde keer hem 
vroeg: Heb ge Mij lief……
en hij zei; Heer, Gij wet alles, Gij weet,
dat ik U bemin.”
( Joh. 21:17 )
 
 
 
Begroeting
 
Ja, beste mensen, van harte zeg ik: weest welkom, welkom dat ieder er is, dat we er samen zijn…Welkom.  het is goed daar ook aan te denken: want het is de Heer zelf, die dat tegen ons, en tegen ieder persoonlijk zegt …. Dat is een van de dingen die we kunnen oppikken uit de verschillende Paasverhalen ook het verhaal vandaag in het evangelie.
In de eerste lezing hoor je ook dadelijk, dat de leerlingen Zijn nabijheid ook beleven, en dat ze ondanks het verbod van de joodse overheid blijven doorgeven: dat Jezus er was, en is opgestaan en NU met ons leeft.
Het is de mooiste tijd van het jaar….niet alleen in het nieuwe weer van de lente en de bloei …..Het is  ook de mooiste tijd van het jaar, omdat God opnieuw ons aanraakt en ons mensen van Nu het weer zegt…Ik ben er en houd van ieder….
Welkom dus ! 
Bereiden we ons voor met onze schuldbelijdenis….
 
HOMILIE
Ja, we ontmoeten Jezus, de levende Heer….We kunnen er wel eens over teleurgesteld zijn, dat we zijn stem niet horen….maar Hij wil er zijn in het Woord dat we horen , en we kijken er vandaag bijzonder naar
Straks zullen we dan nog duidelijker ervaren mogen, dat Jezus er is  en tot ons spreekt in het kostbare teken van de Hostie en de Beker. Jezus legt uit, en hij geeft zichzelf tastbaar…Hij heeft ons genodigd aan de tafel hier.
 
Ja, hier zijn we , we voelen iets dat werkelijk goed is, maar we ZIEN HEM NIET! Het is de ervaring van afgelopen viering, die van Tomas….ik wil zien, en zijn wonden voelen dat Hij het is.
Ja,we hebben Jezus in tekens: brood en wijn, water, herinnering aan onze doop en onze band met Hem, en daarom met Pasen rondgedeeld.
En ook spreekt Hij in het Woord, dat we samen lezen…..en daar zijn we NU AAN TOE…..
en ik denk, dat we MISSCHIEN ALS NIEUW moeten LEREN aanvaarden, dat we ontdekken, dat HIJ tegen ons praat.
Ik neem het gesprek van Jezus met Petrus….Ja, dat gebeurde wat we gelezen en gehoord hebben, op die plek, op dat moment.
Maar ik hoop, dat je de stap met me kunt zetten…..die Woorden van Jezus toen aan Petrus, de eerste paus zeg maar, …Hij stelt die vragen aan Petrus ook aan ons nu….
Altijd wordt er gezegd na het voorlezen uit de Bijbel: Zo spreekt de Heer…of ook zegt men wel: Woord van God.
Jezus vraagt het ook aan ons, aan ons samen HIER BIJ ELKAAR, maar ook zoals toen aan Petrus, heel PERSOONLIJK…..
 
En Jezus zegt tegen ons, tegen Mij: Heb jij Mij méér lief dan de anderen hier….
En net als Petrus zeggen we dan denk ik gauw: Ja Heer, ik heb het Geloof in U meegekregen en ik wil U volgen….
Maar als Petrus dat antwoord ook goed bedoeld zegt: …..Jezus dat weet je toch, dat ik van je houd….. Jezus vraagt het nog eens : Houd jij méér van Mij dan de anderen?
En ook nog eens een derde keer…..
Zouden wij ook zo verdrietig zijn als Jezus ons drie keer die vraag stelt?
Petrus weet nog heel goed, hoe hij Jezus verloochend had, voor de haan kraaide…..
Hebben wij Jezus verloochend…Hebben wij de God in wie we geloven, zo maar laten lopen, in het vage…we weten niet wat we moeten zeggen tegen mensen, die negatief over GELOOF tegen ons beginnen ?
Hoe dikwijls, dat we Hem niet kennen maar buiten lieten….
Och bij onze vaak onhandigheid, maar dat kan iemand ook zeer doen,…Wie weet hebben we het goed bedoeld mee gaan zingen bij ons samenkomen, of mee gebeden, en eigenlijk goed bedoeld, maar alleen die woorden van een onze Vader, maar ver weg met onze gedachten?
Hebben we zo maar laten praten om ons heen, als mensen moesten laten horen dat geloof toch niks is, want die God zegt niks terug?
En dan komt dit ook nog, dat Jezus tegen ons zegt: weid mijn schapen….ja maar wij hebben toch geen taak in de kerk? 
Maar Hij blijft vragen, want: hoe ben je samen met elkaar door het leven gegaan, met partner, met je kinderen….Heb je mensen om je heen in familie of werk maar laten aan doen?
Jezus , God wil ons bij elkaar hebben….Het geloof lijkt zo verpieterd, en Hij wil gewoon zoals je bent een nieuwe start maken…..Ja, bidden, bij God vragen voor mensen die we om ons heen zien met ziekte en verdriet bijvoorbeeld.
Jezus wil graag dat we uitstralen: belangstelling en liefde naar degene, over wie we herder zijn omdat ze van de familie zijn of uit de buurt…..
Het is het heilig Jaar van BARMHARTIGHEID… God wil ons als herders gebruiken om tegen de anderen te zeggen:kom nog eens meedoen…wij hebben zo vele lege plaatsen in de kerk…Kom en roep de lieve Heer nog eens aan. Durf je zijn naam noemen….we hebben het over vrede , en wat veranderen moet…maar we zien het, dat mensen van de politiek of verenigde naties het niet kunnen…..Jezus, leeft onder ons…
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb