Petrus en Paulus 29 juni 2014

 „Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop voleind, 
het geloof bewaard….”
( 2 Tim.4:7 )
 
 
Ja, op het eind van de maand mogen we weer bij elkaar komen, niet voor de zondagsliturgie, zoals we dat noemen,  maar op deze datum vieren we de twee grote apostelen: Sint Petrus en St.Paulus ….
Misschien dragen we wat vage gedachten mee… ieder weet van die grote kerk die we zo dikwijls hebben gezien op de Tv de Sint Pieter, en misschien weten we wat minder, een grote kerk  die iets verder in Rome staat genoemd de Sint Paulus. God spreekt vandaag tot ons naar aanleiding van deze twee grote mannen uit de eerste tijd. En we zullen mogen ontdekken, dat we niet ver van hen leven, dat God ons ook roept: ja jij, en u samen, we zijn net als deze geroepen om met Jezus en vanuit Jezus te leven , jullie in 2014! Ook wij mogen en moeten zeggen wat we in het evangelie horen van die Petrus: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.!
Bereiden we ons voor met onze schuldbelijdenis, zoals ook die apostelen dat gevraagd hebben in hun bestaan!
 
HOMILIE
 
Ik weet niet of ik nu anders tegen u praat dan jaren geleden, toen ik ook het feest van Petrus en Paulus vierde met de parochianen die ik toen had.
Ik denk zo, dat we wat het beleven van ons geloof betreft, allemaal meer afstand voelden…. Afstand, bijvoorbeeld , als hier de bisschop binnen kwam zouden we maar verlegen ons wat van verre houden; dat is zo hoog, die man, en ik ben maar….Pas nog meegemaakt, dat onze huidige bisschop Hurkmans hier een deel van de middag heeft doorgebracht en met iedereen gewoon recht toe gepraat…
Ben je nu in Rome, dan ook heb je de kans om de paus niet alleen van dichterbij te zien, dat alleen al, maar ook nog kun je meemaken, dat hij de auto laat stoppen, om mensen, kinderen,  en zieken even aan re raken en te bemoedigen met een paar woorden…
 
We hebben vandaag enkele woorden gehoord over petrus en van Paulus zelf, en we voelen in die verhalen al aan, dat het gewone gelovige mensen waren, die vanwege hun geloof niet alleen de gevangenis in moesten, in het begin al, maar zelfs zijn ze om hun band met de lieve Heer ter dood gebracht. En daar tussendoor hebben ze gereisd en getrokken van de ene parochie naar de andere, om mensen te ontmoeten om over Jezus te praten en om Hem bij de mensen te brengen, hen te vertellen…en vooral ook dat die Jezus open staat voor iedereen, en dat Hij er is om naar ons verhaal te luisteren,,,,en dat de Lieve Heer, ons aangeeft om alles te vragen, ook om genezing en van pijn verlost of om te kunnen zien, …..
Sint Paulus is in het centrum van die tijd als gevangene in Rome terecht gekomen, en Petrus is er heen getrokken, en ook hij werd op de plek waar nu die kerk staat gekruisigd, …. de bewijzen van die plekken zijn in deze moderne tijd nog eens onderzocht en bevestigd.
 
We zijn er vandaag om God te danken voor hun leven, dat ze zoveel hebben mogen geven en doen , maar ook dat God ons vandaag laat nadenken: wat is mijn plaats in die kerk, in dat van Jezus zijn? Ja, we kijken wel tegen bepaalde mensen op, vanwege hun taak als b.v bisschop of paus, maar iedereen is nodig, zoals Paulus dat mooi heeft vergeleken in een van zijn brieven, dat we allen nodig zijn, niemand kan gemist worden, net zo goed als er van ons lichaam geen onderdeel gemist kan worden, en als het er niet is, is er pijn .
Goede Heer, geef dat we mogen nadenken over die twee apostelen, en met hen bidden voor ons zoals we nu kerk zijn, in deze tijd…Dat allen U echt mogen leren kennen en voelen dat U hen liefhebt dat U al die anderen, kleinen en groten zo graag dicht bij u hebt.
HH.Petrus en Paulus, nu veilig in de hemel, kijk naar ons, en bid met en voor ons allemaal.