C-13/11.2016 - 33e zondag door het jaar 
 
 
“ Ik zal u een taal en een wijsheid geven,
die geen van uw tegenstanders zal kunnen 
weerstaan en weerspreken….”
( Lc. 21: 15 )
 
 
 
INLEIDING
 
 
Ja, we moeten er voor zorgen dat we hier binnengekomen wat rondkijken, naar wie er allemaal zijn, en dan zeggen we ook maar eens tegen elkaar: WELKOM, fijn dat we elkaar treffen mogen, dat we geloven, dat we proberen met elkaars last van de jaren en andere dingen mee kunnen dragen en samen bidden om INSPIRATIE, moed en kracht, en bidden voor en om alles, wat in de wereld om ons heen,.  ver weg en dichtbij, gebeurt met mensen. Vandaag gaan we proberen met Jezus mee te denken over wat Hij toen allemaal mee maakte en wat Hij zag wat er allemaal met Jeruzalem zou gaan gebeuren….Alles gaat voorbij. heeft God daar in Hem gevoeld, en dat dat best zwaar is voor een mens.
Verzamelen we onze krachten om even stil na te denken, dat we tegenover God en elkaar nog tekort hebben gedaan.
 
HOMILIE
 
Beste mede gelovigen, de ouderen onder ons  zeker, weten nog goed dat we na de Tweede Oorlog tegen elkaar zeiden: die ellende MAG niet meer gebeuren, miljoenen mensen gesneuveld, of vermoord in kampen, steden en dorpen verwoest…Dat NOOIT meer!
En tussen de landen ook hier in Europa weren er allerlei verdragen gesloten om oorlogen voor goed uit te bannen.
In het evangelie spreekt Jezus in die tijd de mensen aan, die met Hem daar buiten te stad zaten, en ze zeiden tegen Hem: wat is dat toch allemaal mooi en prachtig gebouwd, een lust om te zien…
Maar Jezus zei meteen: Wat jullie daar zien, die Tempel, er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere zal blijven…alles zal verwoest worden…..
 
We zeggen na de lezing , dus ook vandaag: Zo spreekt de Heer, dit wil Hij met ons door denken….Nu ja, en we weten het, wat er nu allemaal overal gebeurd…men zegt dat dertig landen in oorlog zijn met alles wat daar bij kan komen….We zien het bv met beelden uit Syrië…en dan zien we wat alleen daar al kapot is, en we horen  en kunnen ons niet voorstellen wat  en hoe,  met de mensen, en hoe velen er  omgekomen zijn of op de vlucht, en  miljoenen overal nu op de vlucht voor anderen.
Het lijken bang makende woorden die Jezus ons de mensen van toen en ons nu geeft….Sommigen van ons maakte het heftig mee in de oorlog, en de dingen van oorlogen daar zijn we hier nog voor gespaard, hier hebben we nog geen honger, geweld….maar het zit dicht achter onze deuren, denk maar aan het geweld dat mensen in België en Frankrijk al is overkomen….. en door dit te zeggen ben ik misschien ook bezig om bang te maken.
Behalve het geweld van oorlog zijn de eeuwen door de vervolgingen: Jullie zullen een voorwerp van haat zijn omwille van mij Naam…!
Ik zou den zeggen: kijken we even naar ons kerkboekje op de voorpagina….Het beeld van Jezus Christus afgebeeld als Degene die alles overwinnen heeft en overwint en bij ons is.
Ja te midden van alles is er één ding, dat God ons nog eens aanreikt…..Midden in ons, in ieder van ons leeft HIJ op grond van onze Doop al heel bijzonder…..en als het donker wordt is zij Naam noemen al een gebed. En het is goed dat men op de achtergrond van ons kerkboekje enkele woorden mee geeft, juist een voorbeeld hoe we kunnen bidden,
En als ik namens u die woorden uitspreek, voelen we al, dat Hij hoort en luistert naar ieder van ons:
Toon Hermans, bij jongeren niet zo meer bekend, maar in onze tijd gaf hij de vreugde van de lach, ontspanning, even alles vergeten wat je drukte….
Maar hier kijken we innen in zijn hart, gewone mens, man van geloof…..
Hij nu daar aan de overkant.
 
Goede Heer, we mogen  de woorden van Toon Hermans leren, en U brengt ons gesprek met U daarmee weer nieuw op gang:
“Heer ik weet niet wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik wat er na dit leven komt.
 
Zij die uw liefde kennen
vertrouwen blindelings op uw bedoelingen.
 
Geef mij, ons ook vertrouwen , Heer!”