B-34-25/11/2018  
 
“ Pilatus vroeg Hem:
Ben u de koning van de Joden ?
Hij antwoordde; U zeg het zelf .”
( Lc. 23,3 )
 
“ U bent dus Koning?, zei Pilatus.
Ja, zei Jezus, Ik  ben koning, met geen
andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen, dan om te
getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is 
luistert naar mijn stem.”
 
 
INLEIDING   
 
Van harte welkom op dit grote feest van Christus Koning van het Heelal….. Koning,…. hoe wel wij een koning en koningin hebben die de titel ook dragen, en er iets goeds van willen maken, willen we praten over JEZUS als KONING….
Ik denk dat wij mogen gaan overwegen: hoe die titel van KONING ons dicht bij kan komen.
Bij een aardse koning mocht je en mag je naar hem of haar komen kijken, Je hebt geluk als je een hand mag geven, en verder is die hoge man of vrouw iemand die ver weg van jouw, mijn leven is.
Bij Jezus is het anders….maar als we vandaag ‘hoge woorden’ gebruiken over Hem, de Zoon van God, is dat niet om omhoog , naar ver in de hemel te blijven kijken, die zoals Jezus daar over praatte bij zijn leerlingen: Aan het eind van de tijden komt de Mensenzoon op een wolk, met macht en heerlijkheid…..en kijkt dan jullie verlossing komt nabij…..Ik mag vertalen:dan komt het voor jou en ieder en allen….en je mag bij Hem binnen, bij de Heer van het heelal…..en we zullen blij zijn, …..we zullen God ZIEN, en tegelijk dichtbij jou en jou.
Gaan we eerst vergeving vragen van alle dingen waar we aan vastzitten en dat we Hem mogen binnen laten……En Hij staat open om ieder te redden.
 
 
HOMILIE
Ja, ik heb er veel over nagedacht : hoe Wij Nu mogen opkijken naar die Jezus, die de  titel KONING helemaal draagt, heel anders dan mensen koning worden genoemd.
Bij Jezus is het anders…… Ja, Hij staat bovenaan, en in de lezingen komt het je al tegemoet ……KONING van het HEELAL, niet te vatten, zo hoog, en koning genoemd, ja van de Joden, maar HIJ wil anders Hij wil bij ieder zijn en voor ieder en voor allen uit alle eeuwen ooit mens geworden ergens waar ook ter wereld.
Hij , Jezus, wil bij je zijn, naast je; Hij wil aanraken, iets zeggen voor jou alleen bedoeld, maar dat het voor hen moeilijk is om over  Jezus te praten ….veel mensen hebben geloof en kerk achter zich gelaten, worden of werden niet aangeraakt, aangesproken, dat jij met jouw doen of denken, of geen raad weten met wat je overkomt aan ziekte en kwaad van mensen, tot die van kerkmensen toe. En velen die door de doop echt van Hem zijn , van een lichaam, van ons vlees en bloed….Misschien bad of bidt men tot Hem met woorden uit een boek, goed bedoeld.
 
Ja zo nadenkend over Jezus kwam ik in de autobiografie van Theresia van 
Lisieux het woord Koning ook tegen…..
Ze schrijft een stukje over het GEBED;
en dan zegt ze: wat is de macht van het gebed groot! Je zou het een koningin kunnen noemen, die elk ogenblik vrije toegang heeft tot de KONING, en het gebed krijgt alles wat we vragen.
( OM naar de Koning te gaan ) is het niet nodig  een mooie formule uit een boek aan hem voor te lezen, een gebed dat geschreven is om wat jij nu met die woorden wilt vragen.
Als dat zo gesteld zou zijn, dan zou ik te beklagen zijn…..
Er zijn veel boeken, het voornaamste dat we getijden noemen, en ik probeer daar met de andere zusters goed aan mee te bidden.
maar verder zijn er zoveel boeken en ik heb niet de moed om daar in te lezen, en mooie woorden zoeken om tegen Hem te zeggen….ik zou er hoofdpijn van krijgen….Ik ben als de kinderen die niet kunnen lezen: ik zeg gewoon aan de goede God,  aan Jezus de Koning, wat ik op mijn hart heb, ….mooie zinnen hoeft niet, maar Hij begrijpt mij  altijd…gebed is een opwelling uit mijn hart, een simpele blik naar de hemel….een dank of wat moeilijk is…zo heb ik de band met  die Jezus.
Hier mogen we deze keer bij stilstaan:
We mogen, die Jezus zien, Hij die komt niet voor de gezonde, maar voor hen die ziek zijn, niet voor machtigen maar voor mensen die onder druk staan. De armen…..
Wat dan wel , als ik daar op verder in zou gaan, waar Jezus als Redder en Verlosser wordt ingevuld…?Dan wordt mijn praat gauw tot woorden, waar iedereen bij knikt, ja zo is het, ja zoals Jezus antwoordde aan Pilatus en de machtige mensen in vele landen.
Maar Jezus roept ons echt bij Zich, zoals je kunt lezen in het verhaal van de blinden bedelaar langs de weg…Wat kan ik voor je doen?
Ja dat is Koning zijn.
En net wat ik even omhoog haalde uit Theresia’ beleving, van haar gebed: ja, dan is Hij  koning, maar zo aanraakbaar, zo dichtbij.
Dit vieren van Jezus als KONING mogen we vertrouw vol overwegen….. Ja, ook, dat Hij het is, die EENS, als dit menselijk gedoe op de aarde voorbij is, dan komt Hij als KONING, die het laatste woord zal spreken namens het Goddelijk Hart van Hem die we Vader, Zoon en Heilige Geest mogen noemen, en jij die nu al dicht bij Hem je weten mag en daar om smeekt.
Moeilijke praat maar Jezus leeft in ieder die gedoopt is toch?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb