C-17/11/2019-  33e zondag door het jaar

 

“ Als ze jullie voor synagogen, 

overheden en gezagsdragers leiden,

maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen, of  wat je zult zeggen;

want de Heilige Geest zal jullie op dat

ogenblik leren, wat je moet zeggen.”

( Lc. 21: 11-13 )

 

HOMILIE

 

In het evangelie van Lucas , zit Jezus met zijn apostelen ergens even buitenaf, een plek waarop ze de tempel van toen goed konden zien, en ze zijn er weg van: wat een prachtige gebouw, dat hebben onze voorvaderen, zoals wij dat zeggen, toch maar mooi gepresteerd, en is kunstig en kundig!

De reactie van Jezus, daar schrikken ze toch wel van…..het is mooi allemaal, maar er komt een tijd dat er mensen komen, die alles zullen verwoesten, afbreken…..ER zal en kan van alles gebeuren, oorlogen, op de vlucht moeten gaan, volken die met een wreedheid landen binnenkomen zoals wij ons niet kunnen indenken…..en dan elders rampen en ook daar nog bij: aardbevingen, hongersnood. Mensen naar kampen, vernederd en verhongeren….

We kennen dit verhaal van Jezus….en wij hoeven niet oud te zijn, maar jongeren en ouderen horen verhalen over vreselijke wreedheid en alles van rampen en natuurrampen, zoals NU in Australië, nog nooit zulk vuur en zo snel met zulk een verzengende vaart ?

Ja, en sommigen zeggen, wil die Jezus, die liefdevolle mens ons bang maken, zoals Hij in dit verhaal doet?

Als ik nu met enkele jongeren zou gaan zitten,  iets buiten de stad Rome, vanwaar je in de zon de blinkende Sint Pieter ziet, ik zou dan, net als de leerlingen met Jezus  toen , mijn verwondering en bewondering uitspreken…wat een machtig mooi gebouw. Dat moet vooral blijven! En …een van ons zou de opmerking kunnen maken: Maar zou in onze tijd, net als in New York enkele jaren geleden, het weg willen blazen en  vernietigen?

We zouden er ook niet aan moeten denken……

Nogmaals, wil Jezus ons hier bang maken ?

Het woord bang is niet goed gekozen.

Jezus zit daar……En toen en NU spreekt Hij tegen ons, wat er toen in de wereld na Jezus sterven zou gaan beginnen…..

Ik denk, dat Hij nu bij ONS SAMEN, maar ook bij ieder IK…zoals toen tegen de leerlingen zegt.....Ik ben gekomen, van de Vader , en ik ben Mens geworden en het leven van de mens komen delen,….En overal kom je het kwade, negatieve en bedreigingen tegen.

Als IK er niet meer ben zullen mensen  opstaan en zeggen in mijn Naam : Ik ben het...of :mensen, de TIJD IS GEKOMEN,

maar loop ze niet achter die mensen aan… En als je hoort, en Hij zegt tegen ons mensen van nu, als je hoort van oorlogen en onlusten…weest toch niet bang...want,  de rampen gaan door, steeds weer anders, en ze zullen naar je toekomen  en ze zullen vele gelovigen arresteren en vermoorden….En je zult voor de rechtbanken gebracht worden, maar je hoeft dan niet in te studeren wat je moet zeggen bij het verhoor, want de woorden zullen je worden ingegeven.

Ja jullie zullen moeten getuigen van Mij, en ook nog zullen ze families uit elkaar drijven, in onenigheid, en van alles….

Maar dan zal eens de MENSENZOON KOMEN en alles overwinnen, en vrede brengen.

Beste mede gelovigen: WIJ NU AL zoals we aan het praten zijn  wat er allemaal met en onder mensen gebeurt en afgebroken wordt aan de natuur aan het lichaam van mensen door drugs en andere kwaad…..we zijn gekozen om te getuigen van hoe HET OOK ANDERS KAN NU HET LEVEN OP AARDE vanwege Jezus en met JEZUS…We denken: ik kan niets tegen al die kwade dingen weerleggen, maar ons getuigen zal vooral zijn leven met Jezus en kijken in en met ons hart naar Hem die de HEILIGE GEEST zal sturen om ons te leren, wat de liefde van God in Zich heeft en HIJ leeft.

Ja, het kruis, ze kunnen het overal weg willen halen, want het is voorbij…Maar Jezus teken van zijn lijden en opstanding is ons teken van LEVEN, LIEFDE EN VREDE. AMEN