B-15/07/2018 - 15e zondag door het jaar
 
“ Hier in Betel mag u niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning en dit
gebouw van het rijk.” 
( Amos 7:13 )
 
“ In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden.….Ze dreven duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. “
( Mc. 6:7-13 )
 
 
INLEIDING
 
 
Van harte nog, het nog weer gezegd zijn, WELKOM aan ieder, hierheen gekomen….en ieder weet, dat het - om zo te zeggen - een hobby van me is geworden om de aanwezigheid van ieder te benadrukken. En ik zeg erbij, omdat er vroeger niet aan werd gedacht. Ook toen werden de mooie woorden van welkom uitgesproken, maar alles ging in het Latijn, en de meeste stonden er niet bij stil: IEDER die hier nu aanwezig is, mag er zeker van zijn, dat de Goede God jou heel bijzonder liefheeft.
Maar is dat niet EEN BEETJE OVERDREVEN…..ik ben toch geen heilige, en niemand zal dat van zichzelf durven zeggen, en dadelijk gaan we samen en ieder schuld belijden toch?
Ja, en toch, dat we hier zijn…..ieder kan zeggen: ik uit eigen wil gekomen, en TOCH…..dat kleine pitje in ons zelf: noem het geloof, liefde…..dat ik hier sta en ieder hier is, de drang er toe heeft de lieve Geest van God ons zacht hier gebracht, en Hij wil verder met ieder gaan, maar beginnen… zegt Hij…ik heb je lief……Je mag, je moet het gevoel hebben, alsof jij de enige bent van MIJ!
Je kent het al wel: ieder kind houdt zo van papa of mama, alsof ze er alleen voor jou zijn!!!!
Dat betekent WELKOM. en vanuit dat misschien nieuwe nog onwennige gevoel beginnen en  toch eerst maar vergeving te vragen aan Hem en elkaar.
 
 
HOMILIE
 
Misschien denken sommigen die de teksten van met name de eerste en tweede lezing al even hebben ingekeken……: wat moet, wat kan ik er mee.
Laten we op de klank af gaan van de eerste lezing….Daar komen we uit het Oude Testament de profeet  Amos tegen,…..hij wordt kennelijk geroepen om aan de mensen van het volk Israël nog eens te vertellen, dat God hen zoekt. En dan krijgen wij, mensen van deze tijd dezelfde ervaring….Nota bene, een priester van het volk zegt tegen hem…Ga maar naar de andere groep Israël, naar de mensen van Juda…. het is allemaal onzin, waar wij niets mee kunnen doen, en hier in het heiligdom moet je al helemaal je mond houden, want het heiligdom is van de koning en het gebouw is van het Rijk….
Daar zitten we dan hier, en in de tweede lezing kijkt Jezus zijn vrienden aan, en stuurt ze twee aan twee vast naar de mensen, ja, om het geloof, om zijn nieuws, om Gods Liefde te vertellen en ze kunnen bij bezoeken gaan bidden en hen zalven met olie in
Zijn Naam en hun genezing brengen.
Maar wacht even……Worden wij soms ook uitgestuurd? Wij nu, in deze tijd?
Worden we soms gestuurd omdat er te weinig priesters zijn want wij zijn geen priester of diaken of hebben er niet voor geleerd. ?
Het valt me op, dat geloven niet meer “in” is……’het is onzin’ horen we zeggen, en anderen zeggen maar niks want ze twijfelen toch wel.
Ja, en gebouwen gaan dicht en moeten een andere bestemming krijgen, en daar kunnen we dan van horen zeggen…die gebouwen zijn van eigenaar gewisseld en daar hebben gelovende niets meer over te zeggen…..en monumenten worden van het Rijk, zoals bij de profeet Amos werd gezegd.
 
Toch, beste mensen , is er om ons heen het nodige te doen. Ja, er zijn mensen, ook jongeren, die te midden van alle moderne praat, waar ze niks aan hebben….Om bij mezelf te blijven. ik heb vanaf de jaren 1981 wel anders meegemaakt….Jongens en meisjes, studenten of jongeren die bezig zijn met een beroep waarmee ze met hun handen goede dingen willen doen, en de kost verdienen.
En wat ze niet mee gekregen hebben, ze gaan  zoeken naar de lieve Heer, …ze gaan vragen: hoe bidden is…Ik heb er honderden gesproken, die alleen naast je komen zitten….en je raakt in gesprek, en je gaat voor ze het weten luisteren naar mensen die Jezus tegen komen, en meteen ook denken: hoe het met mijn leven is, en wat er eigenlijk dan anders moet en hopen dat we dat vasthouden? Je hoort in deze tijd ook overal priesters zeggen, dat dat niet meer aanspreekt, en biechten, jezelf met je goede wil en zwakke toestanden….zij komen het uitpraten en alles bij de Heer leggen.
Beste mensen wij gelovigen, we durven eigenlijk niet veel te zeggen dikwijls, vooral omdat je ook mensen niet voor het hoofd zou willen stoten of….zelf door anderen te worden uitgelachen.
En toch durf ik te zeggen vandaag: Jezus stuurt ons…al is het om te beginnen te bidden voor de zoekenden. Mensen vragen…kom ga mee, …en discussie , prima, maar samen met een paar woorden bidden, dat gaat ook.
In de parochie hier is er een groep jongeren die eens per maand bij elkaar komen, samen iets te doen, over na te denken, wat te sporten, maar ook gaan ze voor het tabernakel zitten, om ook voor hun thuis en voor vrienden te bidden.
Beste mensen…we gaan het beleven, proberen, en een groep mensen is er al lang voor aan het bidden, en ze zoeken mensen op die we al lang niet meer gezien hebben hier, die niets weten….Kom, bid maar vast mee…..
Ja, en vooral niet vergeten durven bidden om genezing  als je mensen ontmoet, of met problemen geen raad weten… Kom Heer Jezus en geef ons van uw Heilige Geest dat wij nu een NIEUW VOLK MOGEN WORDEN. Amen