A-34-22/11/2020 -Laatste zondag van het kerkelijk jaar - Hoogfeest; Christus koning van het Heelal

 

“ Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn

eigen schapen, zoals een herder omziet 

naar zijn kudde. “

( Ez.34:11-12 )

 

 

 

Beste dierbare gelovigen,

 

Ja, het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar …..Terugkijkend naar het jaar dat in december nog met de cijfers: 2019 begon…. gewoon, weer een jaar, kijken of we weer mee mogen doen….zien wat de geschiedenis ons geven zal.

MAAR deze keer….en je hoort dat mensen tegen elkaar zeggen: zulk een jaar hebben we nog nooit  meegemaakt….en ieder van ons denkt aan Corona, als een kroon, zo ziet het symbool van het uitgebroken virus eruit…

Laten we dichtbij huis blijven…bijna ieder van ons heeft nu met het venijnige ziek zijn te maken, dat de mensheid overviel…Eerst spraken we van een heel gemene ingrijpende ziekte  ……die alleen in het verre China te doen was, alsof ziekte en pijn daar niet leed en verdriet zouden brengen…..

En niet lang daarna ging het virus de wereld over…ineens was het in Italië…En de mensen leken het serieuzer te nemen dan wij….Ja wij dachten er gemakkelijker over…o, er komt wel een medicijn….

En nu denkend aan parochies, soms genoemd, omdat ze honderden bloemen bij hun kerkhof hadden staan….Geen uitvaarten, zoals we gewend waren, maar met slechts enkele mensen deden we het dode lichaam van onze dierbaren uitgeleide, vrees voor besmetting, zelfs mij kwamen ze testen, en bij velen …..

En ik ben al in het begin getest, ik had meer tijd denk ik nu, we krijgen het Feest van Jezus Koning van het Heelal. Och, maar tegen die tijd zal het wel voorbij zijn…..

En deze keer, ik kom maar niet van die gedachte af….weet u, weet jij, dat die virusziekte wordt genoemd: CORONA….dat betekent in onze taal: Kroon…en eerst dacht ik Jezus aan het kruis ,zoals we dat kennen van zoveel kruisbeelden, en beelden van het HEILIG Hart…Maar de wetenschappers tekenden de ziekte in symbolen zeg ik maar, en dat leek dan verder wel ok.

Er kwam nieuws en velen hadden te lijden, als ik even rond zou gaan had ik zó een schaal vol verdriet, maar ook waren er mensen, die mensen weer gingen zien, en zagen en hoorden wat er gedaan moest worden, ….. mensen dachten na over wat hen overkwam ….

En HIER heb ik een boodschap JA voor ons nu…..

We weten  allemaal, vooral ook omdat de bijzondere ramp ons om zorg en aandacht vraagt, en juist , JA WE LEVEN IN DEZE NIEUWE MODERNE TIJD….het lijkt of we ONS GELOOF vergeten zijn….

EN DAN zeg ik AL TEVEEL…..ik kom bij niemand aan met kritiek, gemopper…nee, ER IS EEN BOODSCHAP voor deze tijd….

En we zijn die vergeten….

Zeker bij de ouderen, was GELOVEN vooral…weten, dingen, van wat we hier komen doen…ja ik zeg …DINGEN. hoe goed ook bedoeld….MAAR WE ZIJN AL JAREN juist met dat GELOOF van ons op een andere manier bezig om DAAR NAAR TE LUISTEREN.

WE geloven in een God, en HIJ heeft een NAAM, en die God is MENS geworden,…..en dan komen we op bekende namen….GOD wilde in onze tijd leven, zijn, werken, in dat land van Palestina leven, met een beroep, met vader en moeder….

EN HOE PRATEN WIJ MET DIE GOD, MET JEZUS….Hij wil ons noemen bij ieders NAAM, jij zoals je bent en nu bij het einde van dit jaar…JEZUS kent ons, noemt ieder van ons bij onze naam.

En dat niet alleen……

En wij vinden dat in RELATIES van mensen die van elkaar houden: IK HOUD VAN JOU zoals je bent.

In de teksten van de bijbel van vandaag komt Jezus naar je toe en Hij toont beelden van hoe mensen van elkaar houden.

Die goede God houdt van ons, in de eerste lezing uit het Oude Testament wordt verteld over Jezus komst, Hij is daar zoals een herder zoals die met zijn schapen om gaat….

En in het evangelieverhaal, een bekend verhaal…Hoe ieder zijn plaats heeft bij God, bij Jezus, en al die mensen die voor ons al leefden….

En God vertelt hoe Hij naar ons kijkt en Hij vertelt ons zijn verhaal, aan iedere mens….En God noemt zich een koning, en die KONING laat voelen hoe iedereen zijn plaats bij ons heeft,

EN OMGEKEERD OOK…die God wil dat wij mensen ons bij Hem THUIS voelen…

En de mensen roepen terug, ja maar ik heb U eten gegeven en drinken en kleren, en alles wat ik aan God wilde doen….en toch.....

VERBAASD, ZO KIJKEN WIJ OOK TEGEN HET VERHAAL VAN DIT MERKWAARDIGE JAAR  aan..

OCH mensen, kom, luister en hoor erbij en weet als je verrast bent…Hij houdt van je, van jou in je verdriet en in de troost aan en met elkaar…

Ja, er komt een nieuw leven en dat andere gevoel van God niet meer kennen of vergeten zijn, is voorbij en komt NOOIT MEER TERUG…HIER BIJ GOD ONTVANG JE HET :LIEFDE  hier mag je elkaar aankijken en hoor je erbij !!

Mooi, lieve Heer, van TOEN EN NU ! 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb