C-14/08/2016 - 20e zondag door het jaar
 
 
“ Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait.”
( Lc.12:49 )
 
 
WELKOM
 
Ja, van harte welkom…..Ik denk er nu eens hardop bij: wat gaat wel allemaal in ons om?  Wat bevoelt aan een kwaal of ziekte, of zorgen, of heb je misschien het nieuws gezien…en wat er allemaal onder mensen gebeurt. En als je dat hoort : wat moet er van alles gaan komen , voor al over uw kinderen…..? Zorg…we zullen het horen in de lezingen, zelfs van Jezus…En toch door die woorden wil God dicht bij ons zijn, ja bij onze zorgen onze angsten……
OOK hierbij hoort het dankbare WELKOM……want we gaan bidden en delen alles met elkaar nu we bewust voor de Heer samen komen. We zien hem niet met deze ogen, maar we zullen horen, of voelen, of gewoon als we naar elkaar kijken en ook de anderen horen bidden!
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen, het is goed om nog eens te onderstrepen, dat een diaken of priester die zich voorbereid  op de preek niet alleen maar de teksten doorleest en er over nadenkt…Het eerst dat je doet, is vragen om de heilige Geest, want door die woorden die je gaat spreken wil de liefde van Gods Geest wat licht en warmte doorgeven zoals we ieder hier samen zijn, maar ook….is ieder anders….en je mag niemand overslaan maar dat ieder het gevoel heeft er ook bij te horen.
De eerste lezing is destijds uitgekozen om ons duidelijk te maken dat de mensen die van God willen zijn, en door Hem worden uitgekozen, het niet makkelijk krijgen.
We lazen het van de profeet Jeremia, die door hovelingen  rond Koning  Sidkia hem uit de weg willen ruimen, omdat Jeremia verkondigt wat de heren niet aanstaat. De koning is slap….hij zegt zelfs; ik kan tegen jullie niet op…en ze gooiden hem in een leegstaande modderige put. Enkelen zijn er die tegen de koning protesteren, tegen die misdaad en zij halen de profeet er toch weer uit ….
In het evangelie ziet Jezus aankomen, dat de verantwoordelijken van het joodse volk Hem diezelfde weg willen laten gaan als ook met Jeremia gebeurde….Hij zegt het met aparte woorden….ik ben de Zoon van God, ik ben mens geworden en ik moet en wil alles ondergaan wat mensen met mensen  verkeerd kunnen doen: Ik moet een doopsel ondergaan, ondergedompeld ook in het lijden….en Ik kom Liefde brengen, en toch gaan mensen over mij discussiëren en verketteren elkaar…vaders tegenover zoons en omgekeerd en zelfs de schoonmoeders zet Hij erbij. Mensen die van Jezus willen zijn en uit elkaar drijven omdat de een iets zo ziet of uitlegt en de ander op haar of zijn manier….we komen het dichtbij nu ook nog tegen….
 
De vraag aan ons….door Jezus ook NU…ben ik dan zo moeilijk? …Ik wil toch er voor ieder zijn en van ieder houden en een goed woord…. We zien het van Hem hoe Hij ons lijden tegemoet ging.
En ik denk dat Jezus ons vandaag alleen dat ene woord wil meegeven….Vuur ben ik komen brengen….niet vuur van kwaad, maar Vuur van de Heilige Geest, Licht, komt er en warmte van liefde….
Wat moeten we doen?  Ja de gewone dingen, zoals je al dikwijls doet….goed met elkaar, ook al is het vaak moeilijk elkaar te verstaan.
En wat kerk betreft, of zeg ons GELOOF….Kijk om je heen en je hoort wat Jezus zegt, hoe Mensen uit elkaar zijn die voor elkaar eigenlijk bedoeld zijn…
Bidden…. Ja God wil het zo, dat we met Jezus bidden….voor alle vreselijke dingen die we elke dag horen dat mensen elkaar aan doen…
Een keertje wat extra, al noem je zijn Naam, maar onder het kijken naar het nieuws…en hier kunnen we maandagavond naar de H.Mis met enkele passen we er maar in, en dinsdag een half uurtje …samen bidden en woorden zeggen waar we ons bij aan kunnen sluiten, en in onze parochie de eerste en derde woensdagavond in de kerk….de eerste woensdag…noemen we de namen van hen die pas gestorven zijn, en we bidden voor de mensen die hun verdriet daar met ons kunnen delen…en de derde woensdag…na de Mis gaan we al sinds 2000 bidden voor de zieken…sommigen komen, anderen kunnen niet en sturen een briefje, en we noemen hen, en als we gezond zijn, kom even binnen ….Dat is het vuur dat Jezus komt brengen ook nu,….toen  we nog rookten hadden we allemaal een aansteker bij ons om vuur te geven aan wie een trekje wilde doen….maar dit vuur heb je bij je in je hart !