C-10/03/2019 - 1e zondag van de veertigdagentijd
 
 
“ In die tijd ging Jezus, vervuld van de 
Heilige Geest weg van de Jordaan. Hij 
werd door de Geest naar de woestijn gevoerd….”
( Lc. 4: 1 )
 

 

 

 WELKOM
 
 
Ja, dierbaren ik ben begonnen, ik weet niet voor de hoeveelste keer, dat ik het evangelie van Lucas heb opgeslagen bij het bekende evangelie over de 
beproeving, de verleiding van Jezus in de woestijn.
Maar toen ik het boek opende, bleef ik als het ware stilstaan bij de eerste zin, waarmee dat verhaal over Jezus begint: vervuld van de Heilige Geest kwam Hij van de rivier de Jordaan in de woestijn, waar Hij 40 dagen verbleef.
Weer wordt tegen mij en allen hier, en in alle kerken over heel de wereld, gezegd:
Lees vooral wat in Jezus omging…..Hij was vervuld van de Heilige Geest….
Ik denk dat Gods Woord ons vandaag gegeven wordt om niet zo maar eerst op die drie bekoringen in te gaan, maar over wat Jezus ervoer in zijn eigen hart. Je kunt uit de eerste regel opmaken, :Hij is vol van de Geest , vol van vreugde om wat Hem bij die Doop vervuld heeft en wat de mens hoorde: Dit is mijn Zoon de welbeminde.
Jezus….en komend in ons bestaan, ….moge de Heilige Geest ons vandaag bijzonder gedenken, want de kerk heeft het zo nodig om vervuld te zijn ook van het kwade waar de mens van bevrijd kan worden.
Bidden we dat we zo wil ik het zeggen , lieve Heer , dat we U kunnen binnen laten en weten, dat U van ons het kwade wilt bevrijden……
 
HOMILIE
 
 
We kunnen het ons niet voorstellen, wat je overkomt, als je een woestijn binnengaat……Wat valt het meeste op: waar is drinken? Wat is het warm en droog, hoe gaat het met eten, kleren, en hoe en waar gaan slapen……? En alleen met je gedachten? En vooral niet te vergeten: ALLEEN zijn!
Er staat geschreven over Jezus: Hij werd, terwijl Hij vervuld was van de Geest, vol vreugde, om alles wat bij Zijn Doop aan de Jordaan gebeurd was….
naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld.
En toen ik het evangelie van Lucas opende om me voor te bereiden op ons samen denken en bidden, : Wat de HEER ons vandaag door dit verhaal zou willen zeggen.
Nogmaals we lezen hoe Jezus na de doop, die Hij van Johannes vroeg, leek het dat er een nieuw leven in DIE MENS JEZUS was begonnen.
En Lucas vertelt, dat Jezus van de Jordaan wegging ,vervuld van de Heilige Geest, vol vreugde……en staat er: de Geest voerde Hem naar de stilte van de woestijn,………
Wij weten en geloven dat Jezus, de Zoon van God was, die kwam als de Messias…..en om die verlossing het allerduidelijkst te maken is Jezus gekomen als mens, zoon van een Moeder……We vieren zijn geboorte en zijn verhaal dat Hij in Jeruzalem als jongen van een jaar of twaalf bij de leiders van het Joodse volk, opviel als een begaafde jongen, maar daarna is Hij in Nazareth gebleven, bij zijn ouders, in opleiding zoals de meeste mannen, zoon van de timmerman.
En hier heeft Jezus in zichzelf als mens gevoeld moeten hebben, hoe een mens in zijn lichaam zelfs kan ervaren wat wij als gelovige mensen kunnen ervaren……Jezus, laat zich dopen, zoals vele mensen zich laten dopen door Johannes….en Hij de Zoon van God, een mens zonder zonde, gaat ook ons water in van onze zwakheid zoals we zagen in de Jordaan.
En nu lezen we: Jezus in de woestijn….in de stilte en eenzaamheid….en ook Hij laat het toe dat de duivel komt, met voor een mens lokkende bekoringen……dat doet Hij als Zoon van God en als mens.
 
Toch uit dit verhaal zou ik zeggen en ik ga daarover nadenken: Jezus, gaat de woestijn in met alle gevaren….maar vol van vreugde, ……bezield van de eigen Geest, die met God is, komend uit het water het teken van de duif, en de stem: deze is Mijn Welbeminde Zoon, luistert naar Hem
Wij zitten hier als gedoopten, wij hebben de Geest ontvangen bij ons doopsel en nogmaals in het Vormsel als tastbaar teken van Gods Geest.
Ja, dat danken we aan Hem, en in ons zou vreugde moeten zijn.......maar de Heilige Kerk lijkt het ondanks de oproep van paus Johannes XXIII niet goed te verstaan.
Toen ik mijn opleiding theologie volgde met ook de exegese van de hele bijbel, werd wat Paulus zo uitdrukkelijk beschreef in de eerste Korinthe-brief omtrent de gaven van de Heilige Geest wat vaag uitgelegd. En ik heb later in Paray le Monial ervaren, wat een vreugde, inzicht , trouw en troost de lieve Geest ons wil geven. Er wordt vaak gepraat over het vormsel, maar niet diep genoeg. Ik wil dit alleen maar zeggen….ook wij worden dag en nacht aangevallen en verleid door de boze, maar in ons brandt ook die vreugde waarmee Jezus in de woestijn kwam. 
Laten we dit vastenjaar gebruiken om te bidden voor Gods Geest over de kerk van  nu, waarin zoveel mensen Jezus nog niet of niet meer kennen, geen weet hebben dat geloof ons vreugde wil brengen. Kom Heilig Geest van Jezus ook in ons binnen en laat ons vol vreugde de vastentijd vieren met goed doen, met bekering, en met ons openen voor de genade die we in onze Kerk mogen ontvangen. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb