C-20/11/2016  - 34e zondag door het jaar CHRISTUS KONING
 
 
“ In  die dagen begaven alle stammen
van Israël zich naar David in Hebron  en zeiden:
Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed…”
( 2 Sam. 5:1 )
 
“ Toen Jezus aan het kruis hing stond 
het volk toe te kijken….” 
( Lc, 23,35 )
 
WELKOM
 
Ja, ieder mag en kan zich thuis voelen …. De een is hier niet méér dan de ander, ieder heeft recht op zorg en verpleging, we zij bij kienen allemaal welkom…..en zeker ben en voel je je hier thuis, ook niet de priester is meer dan de anderen…Hij is ook een gewoon mens, en krijgt andere kleding aan, omdat hij uitgekozen is de Woorden van de Heer uit te spreken straks bij de consecratie, en hij is aangesteld als priester om Gods Woord te lezen en er hard over na te denken met ons samen.
We zijn dus geen koninkrijk, waar iemand hoog aan de top staat…MAAR toch is het vandaag, de laatste zondag voor we weer de hele geschiedenis van God -met- de -mensen opnieuw samen gaan vieren, te beginnen komende zondag met de Advent, Komst van de Heer.
Koninkrijk, waarin we door Hem allemaal prinsessen en prinsen en hoogheden zijn tot in het Paradijs!
Willen we beginnen met ons bewust de maken dat de Heer om ons geeft, en wij hebben dan te zeggen: ja, dank voor uw barmhartigheid….want we hebben gezondigd….
 
HOMILIE
 
 
Als kleine jongen zou in de jaren 30 koningin Wilhelmina op bezoek komen. Alle scholen moesten met alle leerlingen naar het centrum komen en we werden over de straten verspreid een lange haag……Regen bui op regenbui, en maar wachten…eindelijk kwam ze in een gesloten donkere auto, met een vaart van een 50 kilometer door die straten,……we hebben haar niet eens gezien.
Bij de koning die we nu hebben zou je meer te zien krijgen en misschien zelfs een hand of een woordje, maar toch je bent in de grote menigte een uitzondering.
Als we Jezus vandaag als Koning van het Heelal gedenken,mogen we alles uit de geschiedenis van mens op de troon en met kroon en scepter en wijde kleren in waardige kleuren….dat mogen en moeten we maar helemaal vergeten.
Ik vind het zo goed, dat voor de eerste lezing een stukje genomen is uit de tijd van David in het boek van Samuel…..Kort en krachtig, en het wordt vandaag top ons lijf geschreven…..Het volk wordt opgeroepen om in Hebron samen te komen…alle 12 stammen van het Joodse volk gingen David als hun koning erkennen……En die mensen presenteren zich met de woorden: Hier zijn WIJ, uw eigen vlees en bloed……!
Ja, die paar woorden roepen we toe aan Jezus, aan God die in hem mens is geworden, die ons lijden heeft gedeeld, en zelfs de dood, maar overwonnen.
En ik denk er nog dikwijls aan hoe de MEESTEN van de goed-menende gelovigen, als het over ons GELOOF ging……zich maar op afstand houden…..ik ben niet zo heilig, dat is maar voor enkelen…..En we waren al blij een onzevader te kunnen zeggen, en sommigen alleen met Pasen en Kerstmis naar voren durfden koen voor de biecht en de H.Communie…..en wel er zijn zondags maar…ver van die koning. die Christus Jezus is.
En dan haalt Hij ons naar ons toe zoals de paus het zou doen als hij op het Sint Pieters plein hem tegen zouden komen……Ja,je hoort erbij….VANDAAG NOG !
Daarom hete evangelie Jezus aan het kruis . en de massa stond er stil naar te kijken , en de leiders durven Hem bespotten…..
Een moordenaar haast Hem opgehangen….ontdekt het wel dat hij Hem alles mag vragen: Heer denk aan mij, als je in je Koninkrijk gekomen bent……
Voelt u dat die Woorden ons naar Hem toehalen…..Hij doet het zelf, net zoals we pas nog hoorden voorlezen over Zacheüs die oplichter en zondaar: en daar staan dezelfde woorden: VANDAAG nog wil ik bij jou op bezoek komen…..
Ja, ervaar het nieuw…Dank u wel o Jezus vanuit zo hoog naar ons gekomen en die zo dichter bij ons wilt zijn….en dat we dit mogen vertellen aan de mensen die U nog of niet meer kennen… Zoals op het boekje staat achterop: Hij leeft! .Amen
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb