C-24/02/2019 - 7e zondag door het jaar
 
“ In die tijd zei Jezus:
Tot u, die naar Mij luistert zeg ik:
Bemint uw vijanden, doet wel aan die
u haten,zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.”
( Lc. 6:27-28 )
“ Wij zullen het beeld dragen van de 
hemelse Mens…”
( 1 Kor.15: 48-49 )
 
 
 
 
INLEIDING
 
Welkom, weer heb ik mogen zeggen: dat we elkaar mogen aankijken en weten, dat de gulle gave van Jezus, Christus, de liefde van God de Vader,  en de Heilige Geest in ons is. Daar zeg je nogal wat mee, in ieder van ons leeft een mysterie, en Sint Paulus vat in de tweede lezing samen: wat Gods Woord vandaag nog eens inprent: een in ons levendmakende Geest, het beeld van de hemelse MENS, met een hoofdletter!
Bewust van ons tekort en klein zijn of voelen durven we zulke een rijkdom amper beleven, daarom die woorden om vergeving, telkens door Jezus onze Heer.
 
HOMILIE
 
Zo na de evangelielezing met zulke woorden uit Jezus’ mond zijn we allemaal durven zitten……want we staan er helemaal achter, wat Hij ons zegt en voorhoudt, …geen vijanden, goede daden aan die ons zouden haten of vervloeken…..verre van ons.
Geïnspireerd door onze paus wil ik bij zulke waardevolle uitspraken, niet EERST ZO naar de WOORDEN luisteren, maar juist KIJKEN NAAR JEZUS, die Sint Paulus in ons ZIET LEVEN: het beeld van de hemelse Mens.
 
En een andere NAAM: DAVID duikt vandaag voor ons op, ook toegerust al eeuwen voor Jezus;komst.
Misschien zijn we dat verhaal van lange tijd geleden, maar wel GODS Woord, gewoon vergeten. Prachtige geschiedenis van David, die op de vlucht is voor koning Saul die hem naar het leven staat……steeds op de vlucht. En nu ineens kan David toeslaan,dat adviseert Abisaï, zijn generaal….GOD LEVERT de vijand aan u over…..Maar David wijst zulke wraak aan de koning, de gezalfde van God af…..en hij besluipt hem en neemt zijn lans en waterkruik mee….en trekt zich terug.
Op veilige afstand roept David tegen Saul: Koning, hier is uw lans laat iemand hem veilig komen halen…De Heer God zal ieders trouw en rechtschapenheid vergelden, die de koning had kunnen doden….
Weer een mens. David, later koning, voorbeeld, dat Jezus hier op kan roepen bij zijn verkonding van Gods liefde en barmhartigheid.
 
Dierbaren……ik heb zitten denken, hoe kunnen we elkaar aansporen en treffen met woorden van vijanden liefhebben, geen haat, geen vervloeking van mensen, en in de opsomming van Jezus staat ook ineens: bidt voor mensen, die u, ( of anderen ) mishandelen.
Jezus, de hemelse Mens, wil ons misschien wat dichterbij het hart, het binnenste van die geboden leiden.
De GEEST van God kan van een andere kant vanuit ons leven en bestaan kijken NAAR WAT JEZUS IN ONS OOK WAKKER MAAKT, naast ons gebed om wereldvrede, hoe goed ook.
Ik dacht ineens aan Theresia van Lisieux, die 13 jaar oud, opschrijft, dat ze op een zondag een prentje van Jezus aan het kruis,  dat uit haar kerkboek glipte, nog eens extra bekeek, en de druppels bloed drupte zinloos op de grond, zonder dat iemand zijn best deed om het op te vangen…..ik werd geraakt,nee ik dacht niet aan  de priesters……maar aan  de zielen van zondaars, die ieder vergat. Dat de goede God mij in gaf.
En in die dagen werd er de hele dag in Frankrijk gesproken over een grote misdadiger Pranzini, die twee vrouwen en de dochter van een ervan, vreselijk had vermoord. De man werd bij een proces ter dood veroordeeld en een grote massa volgden hem op weg naar het schavot, de guillotine.
Maar ondanks de gesprekken over wat mensen kunnen aanrichten aan elkaar aandoen moest zij alsmaar denken aan die man…..hij kan toch nog zich bekeren???
Niemand hoorde je, en ik zelf dacht daar eerst ook niet aan. Liet mijn zus Celine een misintentie bestellen….En ik bad dat ik toch maar, zelfs ook als hij niet biechten zou, er toch een teken van zijn redding zou krijgen…
Ik kreeg het toen ik de dag na het vonnis in de krant la Croix las, dat hij, die van de aalmoezenier niets wilde, op het laatste moment vroeg  om het kruis van hem te mogen kussen…..Ik kreeg het teken…..hij was mijn eerste kind….lees meer>>>.
Zulk een verhaal kan onze aandacht voor het bidden om redding, ook van zondaars, activeren. Het kan je elke dag gebeuren dat je van zo iemand hoort die door allen afgeschreven wordt…en dan gelden de woorden van Jezus vergeving, liefde in plaats van haat, zondaars beminnen….Dat zal onze warmte, ons apostolaat openen voor de redding van mensen door Jezus’ kruis…..je draagt  toch het beeld in je van de Hemelse Mens. Amen