Theresia, haar verhaal voor nu

 

Mijn leven lang, sinds ik aan de priesterstudie begon, hebben haar manier van leven en haar geschriften me vergezeld. Ze hebben me veel inspiratie gegeven. Theresia heeft het begrip heiligheid ‘gedemocratiseerd’, dichterbij gebracht. Ze heeft laten zien dat, hoe klein je je ook voelt en hoe klein je ook bent, er plaats voor je is in Gods liefde en aandacht.
 
Vooral de laatste jaren dat zoveel mensen het geloof zijn kwijtgeraakt, dat de Kerk Gods zo bestookt wordt van buitenaf, maar ook van binnen is uitgehold door “vrij”zinnigheid en door de zondigheid van gelovige mensen, ben ik nog méér naar haar gaan kijken en luisteren.
Ze heeft zelf de twijfel ervaren, de muur gevoeld die we soms gewaar worden: als we de lieve God aanroepen, maar Hem niet zien, niet horen en niet voelen.
 
Daarom schrijf ik deze regels op. Ik zal proberen bij haar, en in haar woorden, te vinden voor ons in deze tijd. Dit alles wil ik doen voor de mensen die zich atheïst noemen, maar ook voor hen die er zo onder lijden, dat God verdreven is uit het beleven van mensen. Maar vooral ook voor ons die onder twijfels gebukt gaan.
 
We zullen ontdekken, hoe deze Theresia,de twijfels, de vragen, het waarom? dat veel mensen in zich voelen, geraakt door het atheïsme, ook in zichzelf is tegengekomen, die er onder geleden heeft, maar… ze heeft Hem vast mogen houden !…. Daarom heeft zij een belangrijke plaats in de Kerk van nu! 
 
Ik verbeeld me niemand de les te lezen. Ik wil proberen ,met wat God haar gaf (en geeft nu nog), alleen de werkelijkheid
van: in Jezus aan elkaar gegeven te zijn door onze Doop, leren ervaren.

 

 

Pastoor J.B.F. Boers pr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb