B-11/10/2105 - 28e zondag door het jaar
 
 
“ Hij gaf Hem ten antwoord:
Dit alles heb ik onderhouden
van mijn jeugd af aan.
Toen keek Jezus hem liefdevol aan….”
( Mc. 10.20,21 )
 
 
INLEIDING
 
Als u terug denkt aan vroeger, want het bij elkaar komen in de kerk, daar werd toen nooit een WELKOM uitgesproken…. Wij priesters vonden het maar gewoon dat ieder er was, de meesten zag je vaag zitten…er waren er méér dan nu, dat wel….En nu zeg ik tegen ieder graag van harte welkom, omdat we te weinig hebben stilgestaan bij het mysterie van Gods liefde dat iedere PERSOON in zich draagt op haar of zijn eigen wijze…..Het is goed dat je er bent. Dank dat je er bent, niet alleen de goede mensen die al vanaf 2004 hier de stoelen klaar zetten en nog van alles ook doen.
Met bewust WELKOM is alles een groot wonder, en we gaan bekende woorden van Jezus beluisteren, ook toch weer anders als eerst, dichterbij….mijn eigen leven en persoon.
Beginnen we toch maar zoals altijd….we zijn bij de Heer, dat eerst even ons bewust maken, en het vragen om vergeving is een goed begin!
 
HOMILIE
 
Een jonge man valt hier voor Jezus op de knieën….Kennelijk is hij weg van Jezus, en hij wil Hem toch dicht bij zich hebben: wat moet ik doen, om in de hemel te komen?
Wat dan komt, hebben we al dikwijls gehoord…de geboden noemen, en dan blijkt de jongen te vast te zitten aan zijn rijkdom…
Maar ik stel u voor om deze keer zelf , samen, en ieder, in die woorden te gaan, in die persoon….Jezus aan spreken voor wat ik ben…Het wat moet ik doen om het goed te doen dat ik in de hemel komen mag?
En Jezus zegt ook aan ons , vandaag nu: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet liegen, niemand te kort doen, en denk er aan: je vader en moeder eren!
Ja, we kunnen er goed van afkomen: moord en ontrouw, zal niet zijn, diefstal doet ook niemand, maar liegen, in het klein?…..mensen te kort doen, ….ja, dat zal ons niet altijd goed afgaan, vooral niet een vriendelijk extra woordje, ..ouders hebben  de meesten jammer genoeg niet meer, maar wordt je als ouder wel goed gedaan? En hoe doe je het met de kinderen, ook als het anders gaat dan wij denken….
Wat bedremmeld staan we erbij, met wellicht kleinere dingen, maar toch….en die jongeman die voor Hem staat…..ik heb dat allemaal gevolgd.
Dan staat er iets , dat wij denk ik haast niet op onszelf durven betrekken….Ik vind het de mooiste regel van deze lezing….Jezus keek de jongen liefdevol aan…ja ons , met zo onze tekorten…..God, staat niet klaar om ons af te wijzen, maar in tegendeel….. en de hemel zal bestaan uit het liefdevol aankijken van de goede God …. en ook als Hij zegt: je kunt nog veel meer doen, zoals Hij zegt tegen die jongeman….geef alles weg en kom en volg Mij.
Alles weg ….kan bij ons niet zo makkelijk, …. en langzaam mag bij ons toch wel naar boven komen,
NIET dat we de HEILIGEN van deze tijd zijn,…maar WEL…Hij kijkt ons liefdevol aan, we willen hem horen, we krijgen het gevoel dat we bij alles Hem naast ons hebben, en Hij kijkt ons vol goedheid aan…dat hebben we nodig en als we dat laten doordringen dat Hij dat bij ons doet, straalt het van ons uit naar de anderen die je ontmoet.!