B-15/08/2015 - Maria ten hemelopneming
 
 
“ Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder.”
( Lc.1:47 )
 
Welkom op dit Maria-feest, dat Zij ten hemel is opgenomen….We kennen het, we vierden het van vroeger aan, juist midden in de vakantietijd …en misschien kunnen we niet invullen, wat er precies gevierd kan worden?
Dat ieder er is, is ook het belangrijkste, en ik kan vast zeggen: over moeders, weet ieder veel te zeggen, want we zijn allen uit de moeder geboren….Ik denk dat God zo bij ons aan de deur van ons hart wil kloppen, want Hij weet, dat ieder van ons gaat luisteren….
Zoals steeds willen we daarom ons hart vrij maken, vergeving schenken aan wie dan ook en samen vragen om vergeving aan God en aan elkaar !
 
HOMILIE
 
 
Beste mensen, ja, het feest van Maria ten hemel opgenomen….zij, die door haar Zoon is mee getroond naar waar Hij nu is….. Maar hoe moeten we het feest vieren als mensen van 2015….Het lijkt moeilijker te zijn dan vroeger in ons bestaan om over Jezus, Maria, over geloof te praten…..Om ons heen is van alles gebeurd, ….. dat kunnen we allemaal wel invullen…We worden de hele dag zo naar de wereld getrokken, en om ons heen hebben mensen, die helemaal niet meer zeggen te kunnen denken over hemel, over geloof, laat staan over God….of Jezus , of Maria…..En als je zelfs ouderen over bidden en geloven horen lachen en de schouders ophalen…….
Ik zeg dat juist nu NIET om op zoek te gaan naar degenen die het wagen niet meer te geloven en die aanwijzen, of aanspreken daarop….
 
Ik wil vandaag eigenlijk onder de aandacht brengen Maria, de Moeder van Jezus, en God van NU, die ieder liefdevol aankijkt, schuift haar bijzonder vandaag naar voren, en God wil ons zeggen, als je naar Haar kijkt, Ik je God, ver weg gevoeld, gekomen in Jezus….Ik wijs naar haar…. de vrouw, de moeder, het meisje van wie we het verhaal hoorden voorlezen….In verwachting, vooral vrouwen mogen dat kunnen aanvoelen, en bij haar anders…..en ze gaat helpen bij een nicht, Elisabeth, die eigenlijk al over de vijftig, zouden wij zeggen, toch nog in verwachting is geraakt.
Mensen in verwachting kunnen beter in elkaars armen vallen, van vreugde en begrip, voor wat er ook zwaar aan kan zijn!
 
Vandaag, mensen van 2015, luister naar het verhaal, de naam toch een plaats proberen te geven….en dat is niet moeilijk want ieder van ons heeft een moeder meegemaakt.
Nu niet veel uitleggen, en woorden zoeken, al staan boekenplanken vol van mensen die over haar leven na hebben gedacht…..
Wij kennen de moeder van Jezus uit Lourdes, Fatima, ….. en die verhalen van die twee plaatsen vertellen ons, dat Zij het kennelijk van Jezus gedaan heeft gekregen naar de mensen van nu toe te komen. Ja, nog kinderen zocht ze op, die ook niet veel weten over God en geloof.
Ik moet u toevertrouwen, dat ik de goede God vaak bidt….dat zij zou mogen komen naar enkele van ónze jongeren, kinderen, hier,…..
 
Als we omhoog kijken naar de Hemel, lijkt ze te ver voor ons, maar we kunnen haar naam noemen, en zoals miljoenen over heel de wereld vandaag doen, en een lichtje opsteken….wat we willen , wat we hebben in ons hart, we willen toch goed zijn en mooi…..
Zo begint het met geloven….En God zal ons verder leiden, en ook leren om er over te praten, en mensen die het zeggen kwijt te zijn, God is dichtbij gekomen via de Moeder Maria in dit leven.
 
Toen veel andere dingen veranderden in ons mensenleven in de jaren zestig, gingen de kaarsjes op veel plaatsen uit, de kerken dicht, minder bezoek aan den Bosch en Kevelaer….. God is zachtjes bezig om ons te omarmen, en nieuwe wegen te wijzen….en Jezus’ naam wordt ontdekt, en aangeroepen, en namens en met die mensen overal, die nu komen staat Maria….Ze wil niks voor zich, ze is de gewone vrouw, die naast de dwaze moeders van Argentinië gaat staan en al die anderen met pijn en miskraam en zelf die het leven in de schoot lieten wegnemen….Maria, gewoon, die blijheid brengt….vreugde, zoals ze toen gezongen heeft, en zoals we het horen vandaag in het evangelie. Draag dankbaar een medaille, de rozenkrans, het lijkt veel maar hoeft niet af….
God begint opnieuw en wij van dit jaar mogen het beleven ook al zijn we oud zoals ik zelf ben, en het
nog mag vertellen aan u.