B-29/07/2018 - 17e zondag door het jaar
 
 
“Toen nam Jezus de broden
en na het dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar
zaten;alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.”
( Joh.6,11 )
 
 
INLEIDING
 
Sommigen zijn van vakantie terug, we hopen en wensen, dat het ieder goed gedaan heeft, anderen hebben het nog te goed, ook hen wensen we een mooie tijd….weer anderen zijn thuis gebleven ( moeten blijven)……maar aan ieder hoe dan ook: welkom, fijn dat we ieder zien.
Na de vakantie zou je rond kunnen gaan en vragen: hoe het was, en vooral: het lijkt misschien een onverwachte vraag: ben je God, de lieve Heer ergens tegen gekomen, zomaar op een gezellig avond , dankend voor elkaar….of misschien heb je een kerk bezocht en daar mee gevierd, onze taal is daarbij eigenlijk niet het belangrijkste…HIJ zocht u en blij, en mensen van dat andere land, ondergaan de aanwezigheid van gasten als een versterking: die geloven, die bidden, zoals wij…..
En al was de kerk leeg waarin je kwam…..je stappen zijn er gezet, en nogmaals de lieve Heer heeft jou daar blij aangekeken.
Hier kijken we dus rond naar ieder, en dat naar elkaar kijken is een DELEN,  van wie we zijn , ieder, gedoopte, aan elkaar geven.
O Heer daarom bidden we bij dit begin van ons samen komen, als we hier of ergens tekort gekomen zijn aan mensen van ons huis, familie of hen die we tegen kwamen…vergeef het ons en leer ons kijken zoals U met liefde naar ieder kijkt.
 
 
HOMILIE
 
 
Ja, vandaag komt het Woord, het verhaal van God voor ons nu uit het evangelie van Johannes,hoofdstuk 6, en hij heeft over het uitdelen van brood door Jezus bij elkaar gezet. 
Wij zeggen bij zult een verhaal: o, dat kennen we al lang, hebben we al zoveel keer gehoord, en we zijn mensen met goede bedoelingen, en we lezen wel mee als diaken of priester het voorleest, maar…..bij een sterk verhaal, iets dat ons echt raakt wordt het stil, ….nu ook stil, we zijn nette mensen, maar u voelt wel aan… We kennen het, maar het is niet  zo spannend meer !
 
Ja, en dat mag ik ook nog eens herhalen, er zijn vooral in de jaren dat bijbel geleerden , en ook verkondigers hun hoofd breken: HOE MOETEN WE DIT VERHAAL AAN MENSEN VAN NU VERTELLEN…….En ze zijn op het idee gekomen: al die wonderen uit de verhalen over Jezus moet je SYMBOLISCH verstaan….het is niet zo gebeurt, maar Jezus preekt over God die Liefde is, en dat wij ook lief moet gaan worden….en dus krijgt alle menselijke nood veel aandacht……ziekte, zoals melaatsheid, psychische problemen, die men toen bezetenheid noemde, sterven…..en Jezus vertelt dat al die dingen die ons mensen allemaal op zijn tijd overkomen, die we nu moeten dragen….dat gaat ver als Ik Jezus ben dood gegaan en opgestaan tot een nieuw leven…..
Beste mensen, die geleerden hebben en doen hun best, maar als je die verhalen uit de bijbel knipt, dan staat Jezus met lege handen , als een goede mens, met mooie woorden.
Maar GOD WIL NU JUIST IN HEM TOT ONS KOMEN……en duiken we maar in het verhaal van deze dag……Jezus ziet die mensen aankomen, zo veel…en dan begint Hij niet als een tovenaar maar broodjes uit te delen…..Hij komt ja vertellen dat God met ons de wereld wil beter maken, LIEFDE….ja, klinkt mooi, en Hij begint met een van zijn vrienden te vragen , Filippus, dezelfde naam als nu de koning van België, ….wat moeten we doen met al die mensen om ze ook maar een stukje brood te geven, dat kunnen we niet betalen. En Andreas heeft een jongen gezien, ja met twee gerstebroden en twee visjes…..daar komen we niet ver mee……
En dan zitten ze hier te wachten zoals Johannes zegt omdat Jezus al weet wat Hij gaat doen.
Maar vandaag  willen we vragen: laten we nu even stil staan bij ons……We zijn ook van goede wil, we kunnen een keer in de maand ook voedsel voor mensen hier onder ons  naar hier brengen….en dat wordt gedeeld……Straks komt de schaal…wat gooi je er op? Voor het gebouw? Voor ook een goed doel….en we horen voorlezen dat die keer er alleen al 5000 mannen waren….Geef maar een dubbele euro….dat helpt om te geven want er staat op de rand: GOD MET ONS…..
Jezus gaat delen, gaat voordoen van de voedselbank en collectes…..maar is niet alleen.
Ik blijf steken bij Zijn NAAM….Jezus is hier onder ons. zoals altijd…..en Hij leert ons delen, en tegen ons zegt Hij alleen het verhaal van toen. Maar Je ziet in de Bijbel als Jezus tegen de mensen gaat praten, preken….HIJ KIJKT DE HELE KRING ROND, HIJ zeg tegen ons: kijk me nou eens aan. Neen ik kijk niet boos naar niemand, al zat hier iemand uitgebroken uit de gevangenis…Hij kijkt ons aan…..
En dan begint Hij te delen….en ieder krijgt wat zij of hij aan trek heeft, en Jezus let er op, dat ze geen brood gaan weggooien en vis en dan nog twaalf manden zijn er over.
Ja, Zijn Verhaal…..mensen….honger, mensen die Hij allemaal aankijkt, Hij geeft wat je nodig hebt, op andere honger, of de brok in je keel van verdriet, waardoor je geen hap binnen krijgt…..
Ja, en het moet maar een gebed worden van ons samen. Hij wil dat het ons duidelijker moet worden: dat Hij er is, naast jou, met je meeloopt, en dat je anderen gaat aankijken, en proberen waar je mee kunt helpen.
Kom…….maar en, wees even stil…. en we willen ook delen, en geven, maar Hij slaat jou niet over. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb